Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Gizarte zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzuaren eginkizunak

Berariazko eginkizun hauek gauzatzea dagokio Gizarte Zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzuari:

  • Eman beharreko laguntza juridikoa ematea Gizarte Zerbitzuen Saileko Zuzendaritzari, haren eskumen esparruari dagozkion administrazio ebazpenak eta txostenak prestatzeko.
  • Araugintzako aurreproiektuak edo proiektuak prestatzea, saileko zuzendaritzari helarazi eta han aztertzeko.
  • Arabako Lurralde Historikoan finkatuta dauden gizarte programa, zentro eta zerbitzuak ikuskatu, haiei baimena eman eta homologatzea; baita Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa kudeatu eta mantentzea ere, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen gizarte zerbitzuen legerian ezarritakoaren arabera.
  • Aurreko puntuan adierazitako eginkizunekin loturik dauden administrazio prozeduretan aholkularitza ematea eta prozedurok arau bidez kontrolatzea, instruitzea eta haien ebazpena proposatzea.
  • Ikuskatzaile lanetan antzemandako administrazio arau hausteengatik irekitako zehapen espedienteak instruitzea eta haien ebazpena proposatzea; baita zehapen espedienteetatik eratorritako zehapenak borondatezko epean ordaindu beharra zatika ordaintzearen ondorioz sortutako ekintzak abiaraztea ere.
  • Zentroak eta zerbitzuak egiaztatzea, kalitaterako eskakizunak eta estandarrak betetzen direla bermatzeko.
  • Informazioa, laguntza eta aholkularitza teknikoa ematea jendeari, toki erakundeei eta elkarteei, gizarte zerbitzuetako zentroen araudiaren inguruan.
  • Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak bere eskumenen esparruan haren esku uzten dituenak gauzatzea.

 

Kokapena eta kontaktua

Jendea atenditzeko lekuak

Gizarte zerbitzuen Erregistro eta Ikuskatzailetza Zerbitzua

Alaba jenerala, 10 - 4. solairua, 9. dep. 01005 VITORIA-GASTEIZ -Tfno 945 151015

inspecciones.sociales@araba.eus