BAN batidas caza eus
Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteko egitasmoa

Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteko egitasmoa

Haur edo nerabe batek garapen osoa izan dezan maila fisiko, psikologiko eta emozionalean, ezinbestekoa da babes-inguruetan haztea. Izan ere, segurtasunik gabe eta beldurrez bizi izan diren esperientzia errepikatuek, eta bereziki bortitzek, oso ondorio kaltegarriak izaten dituzte haien garapenean.

Hori lortzeko helburuarekin estatu mailan onartu zen 8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteari buruzkoa.

 

1.1. Legearen xedea

Legearen xedea da haurrek eta nerabeek edozein indarkeria-motaren aurrean duten osotasun fisiko, psikiko, psikologiko eta moralerako oinarrizko eskubideak bermatzea, haien nortasunaren garapen askea ziurtatuz eta babes integraleko neurriak ezarriz, barnean hartuta sentsibilizazioa, prebentzioa, detekzio goiztiarra, babesa eta kaltearen konponketa bizitzaren eremu guztietan.

Kirol esparruan legearen helburuak dira: adingabeen aurkako indarkeria-egoerak prebenitzea, garaiz detektatzea eta horietan esku hartzea.

 

1.2. Zer da indarkeria?

Legeak berak ematen du indarkeriaren definizioa: adingabekoei beren eskubideak eta ongizatea kentzen dizkien ekintza, ez-egite edo tratu arduragabe oro, baldin eta haien garapen fisiko, psikiko edo sozial ordenatua mehatxatzen edo oztopatzen badu, edozein dela ere egiteko modua eta bitartekoa, informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez egindakoa barne, bereziki indarkeria digitala.

Nolanahi ere, indarkeriatzat hartuko dira: tratu txar fisiko, psikologiko edo emozionala; zigor fisikoak, umiliagarriak edo iraingarriak; arduragabekeria edo tratu arduragabea; mehatxuak, irainak eta kalumniak; esplotazioa (sexu-indarkeria barne); ustelkeria; haur-pornografia; prostituzioa; eskola-jazarpena; sexu-jazarpena; ziberjazarpena; genero-indarkeria; genitalen mutilazioa; gizakien salerosketa edozein helbururekin; ezkontza behartua; haurren ezkontza; pornografia adingabearen eskura jartzea hark eskatu gabe; sexu-estortsioa; datu pribatuen hedapen publikoa; eta familiaren esparruan indarkeriazko edozein portaera izatea.

 

1.3. Zer da tratu ona?

Tratu ona ere bada legeak definitzen duen kontzeptua: haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideak errespetatuz, printzipio hauek modu aktiboan sustatzen dituena: elkarrekiko errespetua, gizakiaren duintasuna, bizikidetza demokratikoa, gatazken konponbide baketsua, legearen babes bera izateko eskubidea, aukera-berdintasuna, eta haurren eta nerabeen diskriminazio-debekua.

 

1.4. Zeintzuk dira kirolean kontutan hartu beharrekoak?

Aldez aurretik aipatu moduan, legeak esparru guztietan da aplikagarria, baina Kirol eta Aisia berariaz lantzen dira IX kapituluan, 47. eta 48. artikuluetan, hain zuzen ere. Bertan adingabeekin kirol-jarduerak egiten dituzten administrazio eta erakundeen betebeharrak ezartzen ditu.

 

1.5. Zeintzuk dira administrazio publikoen betebeharra?

 1. Protokoloak arautzea ingurune segurua eraikitzeko, eta, zehazki, kirolaren eremuan haurren eta nerabeen aurkako indarkeria-egoerak prebenitzeko, garaiz detektatzeko eta horietan esku hartzeko. Protokolo horiek kirol-jarduerak ohikotasunez egiten dituzten zentro guztietan aplikatu beharko dira, titulartasuna edozein dela ere, eta, betiere, Errendimendu Handiko eta Kirol Teknifikazio Zentroen Sarean, Kirol Federazioetan eta Udal Eskoletan (47. artikulua).

 2. Haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideei buruzko prestakuntza sustatzea eta bermatzea adingabeekin harremanak izan ohi dituzten pertsonei.

 3. Indarkeria-egoerak bideratzeko zerbitzua eta aholkularitza.

 

1.6. Zer betebehar dituzte normalean adingabeekin kirol- edo aisialdi-jarduerak egiten dituzten erakundeek? (48. artikulua)

 • Betebehar hauek dituzte normalean adingabeekin kirol jarduerak egiten dituzten erakundeek:
  • Aurreko artikuluan aipatzen diren jarduera-protokoloak, administrazio publikoek kirolaren eta aisialdiaren esparruan hartzen dituztenak, aplikatzea.
  • Monitorizazio-sistema bat ezartzea, aurreko protokoloak betetzen direla bermatzeko, adingabeen babesari dagokionez.
  • Babes-ordezkaria izendatzea, hartara adingabeak beren kezkak adieraztera joan daitezke harengana eta hura arduratuko da ezarritako protokoloak zabaltzeaz eta betetzeaz.
  • Beharrezkoak diren neurriak hartzea kirola, jarduera fisiko, kultura eta aisialdian diskriminazio-egoerak eman ez daitezen arraza, desgaitasun, sexu-joera, sexu-identitate edo genero-adierazpenagatik edo beste edozein inguruabar pertsonal edo sozialengatik, haurrekin eta nerabeekin beraiekin nahiz haien familia eta profesionalekin lan eginez irain eta adierazpen iraingarri eta diskriminatzaileen erabilera arbuiatzeko.
  • Haurrek eta nerabeek beren prestakuntzaren eta garapen integralaren alderdi guztietan aktiboki parte har dezaten sustatzea.
  • Kirol-erakundeen eta gurasoen edo tutoretza, zaintza edo harrerako eginkizunak betetzen dituztenen arteko harremanak eta komunikazioa sustatzea eta indartzea.
 • Era berean, 5. artikuluan aipatzen den prestakuntzaz gain (Haurren eta nerabeen oinarrizko eskubideei buruzko prestakuntza espezializatua), erakunde horietan lan egiten dutenek prestakuntza espezifikoa jaso beharko dute desgaitasuna duten haur eta nerabeen gaitasun eta ahalmenei behar bezala erantzuteko, haur eta nerabe horien kirol inklusiboa sustatu eta garatzeko.

Alde batetik, Foru Aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako kirol teknikari talde bat, eta bestetik, haur eta bortizkerian aditu talde bat (EHU-UPV, Educo, Unicef eta Athleticen Aterpe programa) urtebete darama gaian lanean. Aditu batzorde hori ari da Euskadiko kirolean plan hau txertatzeko era garatzen eta legeak derrigorrez ezarriko dituen betekizunak aztertzen eta kirolaren ekosistemari ahalik eta ulergarrien helarazten.

Aurreko atalean aipatutakoaren harira bi dokumentu osatu eta eskuragarri jarri dira. Alde batetik, Kirol erakundeentzako tresna kutxa dago eta bestetik berezko protokoloa osatu nahi duten erakundeentzako protokolo eredu bat.

Lege hori betetzeko, administraziook bi online prestakuntza programatu ditugu Eusko Jaurlaritzaren Kirol Eskolaren bidez:

 • Lehenengoa, oinarrizkoa, sentsibilizazioari buruzkoa eta kirol-erakundeei zuzenduta, adingabekoekin harremana duten guztiek egitekoa. Ikastaroa: “Adingabeak kirolean zaintzeko eta babesteko sentsibilizazioa”

 • Bigarrena, adingabea babesteko protokoloari buruzkoa, erakunde bakoitzean adingabearen babeserako ordezkari izendatuko diren pertsonentzat. Ikastaro hau egiteko lehenengo gaindituta izan behar da. Ikastaroa: “Adingabeak babesteko protokoloaren erabilera kirol-inguruneetan.”

Bi ikastaroak eskola kirolean aritzeko derrigorrezkoa izango dira 2023ko irailaren 1etik aurrera, bakoitzak egiten duen lanaren arabera. Informazio gehiago eta izena emateko aukera esteka honetan:

 

Informazio gehiago
 

 

Ikastaroen datak:

2023/06/01 - 2023/05/19
2023/06/19 - 2023/07/07
2023/07/08 - 2023/07/26
2023/07/26 - 2023/08/13
2023/08/14 - 2023/09/01
2023/09/01 - 2023/09/20
2023/09/21 - 2023/10/08
2023/10/08 - 2023/10/27
2023/10/27 - 2023/11/16
2023/11/16 - 2023/12/06
2023/12/06 - 2023/12/29

Betebehar berri hauetara egokitzeko prozesuan laguntzeko Arabako Foru Aldundiaren Kirola Zerbitzuarekin harremanetan jar zaitezke. Ondoren lagungarri izan daitezkeen beste baliabide batzuk:

Sare sozialak 

BAN Bezain
BAN Charlas Acogimiento familiar EUS
Charla acogimiento familiar eu

Harrera familiari buruzko programa

 

Etxean hartu. Haien aukera zara.

Hitzaldi informatiboak

 

Eguna:

Martxoak 18, astelehena

Telefonoa: 945 773 052

E-maila: acogimiento@araba.eus

Aldez aurretik izena eman behar da

Ordua: 17:30-19:00 

Lekua:

Arabako Familia Harrerako Laguntza Programaren bulegoa

Olagibel kalea, 20

1. solairua - 1 bulegoa

 01005 Gasteiz

 

Indarrean dauden laguntzak

Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Ekin Araba

Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sortzea sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten proiektuak egiten dituzten erakunde edo pertsona ekintzaileei

Martxoaren 1era arte

Arabako koadrilek eta udalek eta Trebiñuko Enklabeak sustatutako emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko programak eta/edo jarduerak garatzeko dirulagutzen deialdia.

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka araubidean, udaletan eta kuadrillan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak eta jarduerak egin daitezen 2024ko ekitaldirako, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean.

Martxoaren 6ra arte

Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeei zuzendutako dirulaguntzen deialdi publikoa, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak gara ditzaten

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka bidez, eta dirulaguntza horien helburua da laguntza ematea elkarte sarea indartzeko eta irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak egin ditzaten 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 1era bitartean. Vitoria-Gasteizko udalerrian garatutakoak kanpoan geratzen dira.

Martxoaren 6ra arte

Abeltzaintza eta nekazaritza azokak antolatzeko laguntzak

Arabako nekazaritza eta abeltzaintza produktuak sustatzea helburu duten azokak (lehiaketak, erakustaldiak eta bestelakoak) antolatzea, baita lehen sektorearekin harreman zuzena duten jarduerak zabaltzea eta balioan jartzea ere

Martxoaren 13ra arte

Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2024ko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak ematea 2024ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Martxoaren 13ra arte

Araba Innova

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza  eta digitalizazioa sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

Martxoaren 15ra arte

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei norgehiagoka bidez dirulaguntzak emateko deialdia, garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetzako urteko ekintza puntualak finantza ditzaten. 2024ko ekitaldia

Martxoaren 18ra arte
Gizarte eraldaketarako hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia. Deialdi hori irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako da eta dirulaguntza nori eman lehiaketa bidez ebatziko da. 2024ko ekitaldia Martxoaren 18ra arte
Elkarteei eta irabazteko xederik gabeko erakundeei zuzendutako deialdi publikoa, sentsibilizazioa eta kultura arteko bizikidetza sustatzera bideratutako programak edo jarduerak gara ditzaten Martxoaren 18ra arte

2024ko ekitaldian Arabako merkataritza sektorean jarduera sustatzeko laguntzak

Martxoaren 22ra arte

Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzak

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Martxoaren 22ra arte

Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzak

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Martxoaren 22ra arte
Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako laguntzen deialdia Irailaren 30era arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Urriaren 31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi
 
BAN Dekalogoa
Normativa PAC ayudas directas eus Duplicate 1

NPE eta zuzeneko laguntzak

Agindua, 2023ko maiatzaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira, 2023ko ekitaldirako, Nekazaritza Politika Bateratuaren barruan Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) kontura finantzatutako zuzeneko ordainketa erako esku-hartzeak.

Agindua, 2021eko martxoaren 31koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia egiten duena.

Agindua, 2020ko martxoaren 31ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2020ko ekitaldirako deialdia egiten baita.

Agindua, 2019ko otsailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2019ko ekitaldirako deialdia egiten baita.

82/2018 Dekretua, maiatzaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzeko dekretua: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

Agindua, 2018ko martxoaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2018ko ekitaldirako deialdia egiten duena.

20/2016 Dekretua, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

30/2022 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituena.

1045/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Nekazaritza Politika Erkidearen jasangarritasunerako oinarrizko laguntza eskubideei buruzkoa.

1046/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren eta NBEF eta LGENF nekazaritza funts europarren gobernantza arautzen duena.

1047/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Plan Estrategikoaren esku-hartzeak eta Nekazaritza Politika Erkidearen beste laguntza batzuk kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema arautzen duena.

1048/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, 2023tik aurrera zuzeneko ordainketa moduko esku hartzeak aplikatzeari, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan betekizun komunak ezartzeari eta kudeaketa eta kontrol sistema integratuaren eskaera bakarra arautzeari buruzkoa.

1049/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntzen onduradun izan eta zuzeneko ordainketak, landa garapeneko eta POSEI – Urruntasun eta Uhartetasunarengatiko Berariazko Aukeren Programako urteko ordainketa jakin batzuk jasotzen dituzten onuradunek bete beharreko baldintza indartuak eta gizarte baldintzak aplikatzeko arauak ezartzen dituena.

1050/2022 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baita irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretua, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduketa eremua ezartzen duena.

1051/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, nekazaritzako lurzoruen nutrizio jasangarrirako arauak ezartzen dituena.

1053/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, behi etxaldeak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena

1054/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien eta nekazaritza-ekoizpenaren informazio sistema ezarri eta arautzen duena, bai eta nekazaritza-ustiategien erregistro autonomikoa eta nekazaritza-ustiategiaren koaderno digitala ere.

147/2023 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoan jasotako esku-hartzeetan penalizazioak aplikatzeko arauak ezartzen dituena, eta 2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Erkidea Espainian aplikatzearekin lotutako hainbat alderdi arautzen dituzten zenbait errege dekretu aldatzen dituena.

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2021/2115 (EB) ERREGELAMENDUA, , 2021eko abenduaren 2koa, nekazaritza politika bateratuaren esparruan (NPBren plan estrategikoak) estatu kideek landu behar dituzten plan estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatua, eta 1305/2013 (EB) eta 1307/2013 (EB) Erregelamenduak indargabetzen dituena.

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2021/2116 (EB) ERREGELAMENDUA, 2021eko abenduaren 2koa, nekazaritza politika bateratuaren finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa eta 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.

BATZORDEAREN 2021/2289 (EB) BETEARAZPEN ERREGELAMENDUA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, NPBren plan estrategikoen edukia aurkezteari eta informazioa segurtasunez trukatzeko sistema elektronikoari buruzkoa.

BATZORDEAREN 2022/1172 (EB) ERREGELAMENDU DELEGATUA, 2022ko maiatzaren 4koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2116 (EB) Erregelamendua osatzen duena nekazaritza-politika erkidea kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema integratuari eta baldintzazkotasunaren esparruan administrazio-zehapenak aplikatzeari eta kalkulatzeari dagokienez.

BATZORDEAREN 2022/126 (EB) ERREGELAMENDU DELEGATUA, 2021eko abenduaren 7koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua osatzen duena estatu kideek erregelamendu horren indarraz 2023-2027 aldirako NPBaren plan estrategikoetan zehaztutako esku-hartze mota jakin batzuetarako betekizun gehigarriei eta nekazaritza eta ingurumen baldintza egokietako (NIBE) 1. arauari dagokion proportzioaren inguruko arauei dagokienez.

San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaietako pregoilariak

San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren jaietako pregoilariak

Pertsona edo entitatea Urtea Multimedia
 • P. Jovenois (†)

1971

 
 • Fernando Vadillo (†)

1972

 
 • Alberto Schommer Garcia (†)

1973

 
 • Micaela Portilla (†)

1974

 
 • Jose María Busca Isusi (†)

1975

 
 • Ez zen pregoirik izan Martxoaren 3ko gertakariengatik 

1976

 
 • Ez zen pregoirik izan

1977

 
 • Venancio del Val (†)

1978

 
 • Antonio Ortiz de Urbina (†)

1979

 
 • Julio Cesar Santoyo

1980

 
 • Jose Maria Sedano (†)

1981

 
 • Henrike Knörr Borras (†)

1982

 
 • Joaquin Jimenez Martinez

1983

 
 • Ana de Begoña Azcarraga (†)

1984

 
 • Juan Jose Ortiz de Mendivil

1985

 
 • Jose Luis de las Heras Sanchez (†)

1986

 
 • Cristina Fructuoso Ruiz de Erentxun

1987

 
 • Pascual Jover Laguardia

1988

 
 • Maite Zuñiga Dominguez

1989

 
 • Luis Barandiaran Irizar

1990

 
 • Santiago Fernandez Ardanaz

1991

 
 • Pablo Laso Biurrun

1992

 
 • Patxi Antón Idroquilis

1993

 
 • Maria Angeles Cobas Castro

1994

 
 • Juan Jose Urraca Tejada (†)

1995

 
 • Peio Lopez de Munain López de Luzuriaga

1996

 
 • Alvaro Iradier

1997

 
 • Sabin Salaberri Urzelai

1998

 
 • Fernando Gonzalo-Bilbao Fernandez

1999

 
 • Laura Espido Freire

2000

 
 • Modesto Lomba

2001

 
 • Emilio Ipinza Gil

2002

 
 • Juan Jose Martínez Viñaspre

2003

 
 • Agustín Azcarate Garay-Olaun

2004

 
 • Javier Armentia Fructuoso

2005

 
 • Inmaculada Concepcion Lucía Sarachaga

2006

 
 • Saturnino Ruiz de Loizaga

2007

 
 • Jose Antonio Querejeta Altuna

2008

 
 • Jose Ramón Diez Unzueta (Radio Vitoria)

2009

 
 • Susana Soleto Muro

2010

 
 • Jimy Bidaurreta (Gasteiz Big Band)

2011

 
 • Ivan Pascual eta Roberto Flores (Madrugador)

2012

 
 • Maider Unda Gonzalez de Audicana, Patricia Elorza Eguiara eta Eli Pinedo Sáenz

2013

 
 • Jose Angel Suarez (Magialdia)

2014

 
 • Diego Martin Etxebarria

2015

 
 • Juan Ignacio Lasagabaster Gomez

2016

 
 • Estibaliz Ruiz de Azua Fernandez de Larrea

2017

 
 • Joselu Anayak

2018

 • Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea / Ruta del Vino de Rioja Alavesa

2019

 • Maite Ruiz de Austri
2021
 • María Ángeles Fidalgo
2022
 • Fernando Albizu
2023

 

Arabako dominak

Arabako dominak

Pertsona edo entitateak Dekretua edo akordioa Multimedia

Jose Miguel Barandiaran Ayerbe

516/1990 Foru Dekretua, apirilaren 3koa

Micaela Josefa Portilla Vitoria

292/1991 Foru Dekretua, apirilaren 23koa

María Josefa Sancho de Guerra (hil ondorengo titulua)

689/1992 Foru Dekretua, irailaren 29koa

Alberto Schommer Garcia

184/1994 Foru Dekretua, martxoaren 29koa

Club Deportivo Aurrerá

186/1994 Foru Dekretua, martxoaren 29koa

APDEMA

185/1994 Foru Dekretua, martxoaren 19koa

Baskoniaren zaleak

239/1995 Foru Dekretua, martxoaren 28koa

Fernando Buesa Blanco

116/2000 Akordioa, otsailaren 22koa

Martin Fiz Martin

987/2001 Akordioa, azaroaren 20koa

Arabako Odol-emaileen Elkartea

177/2003 Akordioa, martxoaren 11koa

Mercedes Benz

400/2004 Akordioa, ekainaren 1ekoa

Arabako Merkatarien eta Industriaren Ganbera

1040/2004 Akordioa, abenduaren 30ekoa  

Martxoaren 3ko biktimen elkartea

691/2005 Akordioa, abuztuaren 2koa  

Teodoro Olarte Aizpuru (hil ondorengo titulua)

114/2007 Akordioa, otsailaren 20koa

Francisco Xabier de Landaburu y Fernández de Betoño (a título póstumo)

195/2008 Akordioa, apirilaren 15ekoa  

Almudena Cid Tostado

564/2008 Akordioa, irailaren 9koa  

Judizmendi Igeriketa Taldea

115/2010 Akordioa, martxoaren 2koa  

Manuel Iradier Abesbatzako presidentea

155/2011 Akordioa, martxoaren 22koa  

Caja Vital Kutxa

150/2012 Akordioa, apirilaren 3koa  

Egibide, Fundacion Diocesanas-Jesus Obrero Fundazioa

158/2013 Akordioa, apirilaren 9koa  

San Roque Kofradia

194/2014 Akordioa, apirilaren 8koa  

50 urte baino gehiagoko Arabako futbol taldeak:

 • Alipendi C.D. 1926
 • Alipendi C.D. 1926
 • C.D. Laudio 1927
 • Sociedad Deportiva Oyonesa 1928
 • Sociedad Deportiva Oyonesa 1928
 • C.D. Aurrera de Vitoria 1935
 • C.D. Vitoria 1945
 • Amurrio Club 1949
 • C.D. Nanclares 1960
 • Abetxuko A.D.C. 1962
 • S.D. Salvatierra 1964
 • San Ignacio C.F. 1964
 • Racing de Santo Domingo 1964
173/2015 Akordioa, apirilaren 14koa  

Michelin Vitoria-Gasteiz

1/2016 Akordioa, urtarrilaren 12koa  

Juan Jose Mena Osteriz

6/2017 Akordioa, urtarrilaren 17koa  

Euskaltzaindia.

Eusko Ikaskuntza.

58/2018 Akordioa, otsailaren 13koa

Arabako Medikuen Elkargoa

563/2019 Akordioa, irailaren 17koa

Armando Llanos de Landaluze eta Arkeologiarako Arabar Institutua

15/2020 Akordioa, urtarrilaren 28koa

Deportivo Alaves

5/2021 Akordioa, urtarrilaren 19koa

Eduardo Anitua

86/2022 Erabakia, otsailaren 22koa

Pablo Laso

16/2023 Erabakia, urtarrilaren 31ekoa
Botón catálogo
BAN Mutualisten erreklamazioa
Euskal administrazioek lehen sektorearekiko hartutako konpromisoen katalogoa

Euskal administrazioek lehen sektorearekiko hartutako konpromisoen katalogoa

Euskadiko lehen sektoreak aurrez aurre erronka handiak dituen une batean gaude, eta euskal administrazioek baldintzarik gabeko babesa berretsi nahi die lehen sektoreko pertsonei, eta egiten duten lanari.

Laguntza hori NPBk aurreikusten dituen tresnek eta jarduerek ahalbidetzen dutenaz harago doa; izan ere, bere garaian Euskadiko Nekazaritza Erakundeok eskatu genuen bezala, ez Bruselak, ez MAPAk, ez zuten aurreikusi eskualdeok geure plan estrategikoa izan genezakeenik. Plan estrategiko horri esker, jarduteko autonomia handiagoa eta kudeaketa hurbilagoa eta eraginkorragoa lortuko genituzkeen, gure lehen sektorearen eskaerei eta arazoei erantzuteko.

Azken 10 urteotan nekazaritza-politiken diseinuak eta kudeaketak izan duten birzentralizazioa Euskadiko nekazaritza-administrazioek sektorearen benetako beharrizanak sinplifikatzeko eta horiei erantzuteko behar dituzten esparruen kontrakoa da.

Dekalogo hau haiekin dugun konpromisoaren isla da; baserritarrek, egunero, lurra landu ez ezik, gure tradizioak bizirik mantendu eta gure etorkizuna bermatu ere egiten baitute.Gainditu behar dituzten oztopoak ezagutzen ditugu, eta, ondorioz, euskarri tinko eta laguntzailea izan nahi dugu, gure nekazaritzako sektorearen ongizatea eta aurrerabidea bermatzeko.

Honen bidez dei egiten dugu elkarrekin jarduteko, erronkak gainditzeko baterako ahalegina egiteko, eta euskal nekazaritza-sektorea oparotasun, errespetu eta babesaren sinonimo izango den etorkizunerantz aurrera egiteko.

Administrazio eskudunekin lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, Europako araudia bidezkoa, malgua eta Euskadiko errealitate espezifikoetara egokitua izan dadin, karga burokratikoa murriztuko duena eta erkidegoz kanpoko ekoizpenek Europako estandar berak betetzen dituztela bermatuko duena.

 

Helburua

Helburua da komunitateko araudia malgutzea, eskualde bakoitzeko errealitate bakoitzera hobeto egokitu dadin, neurriak modu mailakatuagoan ezartzea ahalbidetuz, laguntzak kudeatzean burokrazia murriztuz, eta bermatuz hirugarren herrialdeetako ekoizpenek komunitate barnekoen araudi bera betetzen dutela.

 

Berariazko konpromisoak

 • Europako agintaritzekin elkarrizketa: Estatuko bitartekarien bidez edo foro egokietan lan egitea, hala nola Eskualdeetako Batzordean, euskal lehen sektorearen berariazko eskakizunak Europar Batzordean aurkeztu eta defendatzeko.

 • Errekerimendu / eskakizunen aurrean konpentsatzeko mekanismoak ezartzea: Eskualdeko agintaritzei eskatzea, araudiak ezarritako eskakizun zorrotzagoen aurrean, laguntzetan igoera proportzionalak egotea.

 • Oinarrizko araudia berrikustea (NPB): Oinarrizko araudia berrikustearen alde egitea, eskualdeetako errealitatearekin koherenteak diren irizpideak ezartzeko, baimendutako nekazaritza-jardueretan malgutasunak txertatuz.

 • Salbuespenak eta gehieneko epeak: Araudian aurreikusitako betetze-epeak eta salbuespenak ahalik eta gehien aprobetxatzea, gure baserritarrek jasotzen duten karga arintzearren.

 • Ispilu-klausulak sustatzea: Hirugarren herrialdeetako inportazioak Europako ekoizleei exijitutako ekoizpen- eta jasangarritasun-estandar berberak betetzera behartzen dituzten ispilu-klausulak ezartzea sustatzea, lehiakortasun leiala bermatuz eta toki-ekoizpenaren kalitatea eta jasangarritasuna babestuz.

 • Ekoregimenak sailkatzeko eta aplikatzeko irizpideak berrikustea: irizpide teknikoak aplikatzean malgutasuna eskatzea, erregionalizazioari, gutxieneko azalerari, lugorri portzentajeari, ur-ibilguen mugei eta bermatutako gehieneko azalerari dagokienez.

 • Eremu digitaleko koadernoa malgutzea: Eremu digitaleko koadernoa ezartzeko egutegia sektorearen behar eta gaitasunetara egokitzea, inposaketa malkartsuak saihestuz. Adibidez, landa-koaderno elektronikoaren salbuespen-adina 55 urtera aurreratuz, edo eraginpeko ustiategien gutxieneko azalera 60 ha-ra handituz.

Lehen sektorerako laguntzen kudeaketa- eta izapidetze-prozesua sinplifikatu eta errazteko konpromisoa hartzen dugu, eskura dauden baliabideetarako sarbide bidezko eta efizientea bermatuz.

 

Helburua

 • Laguntzak kudeatzeari eta araudia betetzeari lotutako burokraziaren bidaian lehen sektoreari laguntza eraginkorra ematea bermatzea.

 • Laguntzak ordaintzeko epeak indarreko araudiak baimentzen duen gehien aurreratzea, gure lehen sektorearen likidotasunari eta finantza-plangintzari laguntzeko.

 

Berariazko konpromisoak

 

 • Aurrez aurreko izapidetzea mantentzea: Lineako sistema pixkanaka txertatu bitartean aurrez aurreko izapidetze-sistema mantentzea, ekoizleek sarbidea dutela bermatzeko, teknologia digitalekin duten konfiantza alde batera utziz, sektore horretako pertsona aktiboen batez besteko adina kontuan hartuta ere, laguntza teknikoa indartuz.
 • Landa-koaderno digitala erabiltzeko prestakuntza: Aurrez aurreko zein lineako prestakuntza ematea landa-koaderno digitala behar bezala betetzen irakasteko, bermatuz ekoizle guztiek arazorik gabe eskakizun berri guztiak bete ahal dituztela.
 • Prozedura burokratikoak berrikustea: Abeltzaintzako gidekin, albaitaritzako sendagaien aginduekin, NPBren eskaera bakarrekin, dokumentu-erregistroen bateratzearekin eta abarrekin lotutako prozedurak ebaluatzea eta sinplifikatzea, nekazarien eta abeltzainen gaineko karga burokratikoa murrizteko. Hori guztia, sektore horri berariaz zuzendutako administrazio-sinplifikaziorako araudia garatuz.
 • Sektore-egiturak egokitzea, sektoreari etorkizuneko erronketan laguntzeko.

Agintaritza eskudunen aurrean Elikadura Katearen Legea behar bezala aplikatzen dela lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, ekitatea, gardentasuna eta jasangarritasuna bermatuz elikadura balio-katearen katebegi guztietan.

 

Helburua

Elikadura Katearen Legea modu eraginkorrean berrikusten dela bermatzea, eta, gure eskumenen baitan, ezarpen propioa garatzea, gure eskumeneko tresnak sustatuz, hala nola Jardunbide Egokien Kodea eta Kostuen Behatokia.

 

Berariazko konpromisoak 

 • Elikadura Katearen Behatokia garatzea: Jarraipen Batzorde baten bidez, administrazioko ordezkariak eta erakunde eta sektoreko erakundeak txertatuz, kateko begi guztiak hartuz, ekoizpenetik kontsumoraino, apirilaren hiruan argitaratuko den Dekretuan xedatutakoari jarraikiz.

 • Aldizka errentagarritasuna ebaluatzea: Euskal nekazaritza-ustiategien errentagarritasuna monitorizatzea, hobetzeko arloak eta esku hartzeko aukerak identifikatuz.

 • Katearen Legeari buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza: Katearen Legeari buruz sektoreak duen ezagutza hobetzeko ekintzaren bat aktibatzea, eta horren bidez operadoreei jardunbide egokiak hartzen eta legea betetzen laguntzea askotan nahi gabe egiten baitira ez-betetzeak (nagusiki, ordaintzeko epeak eta kontratuen erregistroa).

 • Sektoreko aholkularitza: Alderdi kritikoei buruzko aholkua eskaintzea, hala nola ekoizpen-kostuak eta nekazaritza-kontratuak, baserritarren kudeaketa- eta negoziaketa-ahalmena indartuz.

 • 2024rako Kontrol Plana: Ikuskapenen kontrol ofizialen plana indartzea, araudia betetzen dela bermatzeko, eta zehapen-erregimen egokia aplikatzea, euskal Dekretuari eta indarreko araudiari jarraikiz.

 • Merkataritza-jardunbide egokien kodea: Euskadiko elikagaien kontratazioan merkataritza-jardunbide egokien kodea hartzea sustatzea, horrekin bat egiteari txertatuz sektoreko laguntza-neurriak, eta bidezko merkataritza-jarduerak bermatuz.

Nekazaritza-lurra babestu eta optimizatzean aurrera egiteko konpromisoa hartzen dugu, lehen sektorerako eta ingurumen-jasangarritasunerako duen funtsezko balioa aitortuz.

 

Helburua

Nekazaritza-lurra kontserbatzea sustatzea, modu efiziente eta jasangarrian erabiltzen dela bermatuz, epe luzean nekazaritzako emankortasuna garantizatzeko.

 

Berariazko konpromisoak

 • Titulartasun publikoko lurrak kudeatzea: Nekazaritza-lurzoru publikoen nekazaritza-kudeaketa hobetzea, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren helburuekin bat eginez.

 • Sektoreko Administrazioen rola indartzea: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako eta Hirigintza Batzordean (EAELAB) sektoreko administrazioen eragina indartzea, nekazaritza-lurra babestu eta modu eraginkorrean erabiltzeko irizpide eta neurri koordinatuak sustatuz.

 • Lurren bitartekotza-sistema berrikustea eta indartzea: Lurzorua babesteko eredua berrikusiko da, Frantzian ustiategi berrietara bideratutako nekazaritza-lurren funtsa bultzatzeko garatutako SAFER sistema erreferentziatzat hartuta, Arabako Errioxan garrantzi berezia izan dezakeena.

Konpromisoa hartzen dugu ingurumeneko politikak nekazaritzako jarduerarekin harmonizatzeko, nekazaritzak ingurumena kontserbatzeko eta fauna basatiarekin elkarbizitzeko duen garrantzia aitortzen duen elkarrekiko ulermena sustatuz.

 

Helburua

Nekazaritzak eta abeltzaintzak oreka ekologikoan eta biodibertsitatean duten garrantziari buruzko sentsibilizazioa areagotzea, gizarte orokorrera zein organo eskudunetara zuzenduz, garapen jasangarriari egiten dioten ekarpena azpimarratzeko.

 

Berariazko konpromisoak

 • Otsoa BBEBEZ katalogotik ateratzeko eskaera: Juridikoki aztertuko da, eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioari eskatuko zaio otsoa Babes Bereziko Erregimenean dauden Basa Espezieen Zerrenda katalogotik kanpo uzteko.

 • Lan-mahaia URArekin: Lan-mahaia bultzatzea Uraren Euskal Agentziarekin (URA), sektoreko eskaerei heltzeko.

 • Abeltzaintzako hondarren osoko kudeaketa: Abeltzaintzako hondarren kudeaketa jasangarria bideratzeko estrategia publikoak garatzea, ingurumen-inpaktua txikituz.

 • Mendi publikoetan belar-sastrakak garbitzen jarraitzea: Erabilera publikoko mendietan belar-sastrakak garbitzeko jardueren jarraipen eraginkorra ezartzea, biodibertsitatearen babesa bermatuta eta ganaduak gune horien erabilera jasangarria egingo duela bermatuta.

 • Ingurumen-sentsibilizazioko kanpainak: Gizarteari zuzendutako kanpainak egitea, nekazaritzak eta abeltzaintzak ingurumena zaintzen eta karbono-bilketa gutxitzen duten funtsezko egitekoaz are gehiago kontzientziatzeko gizartea.

 • Fauna basatiak eragindako kalteen osoko ebaluazioa: Abeltzaintza-ustiategietako kalteak ebaluatzeko ikuspegi integrala hartzea, aintzat hartuko dituena, batetik, otsoa bezalako espezieen zuzeneko erasoak, eta, bestetik, albo-ondorio esanguratsuak. Horren barruan sartzen dira abereen osasunean duen eragina, hala nola abortuak eta albaitaritza-arreta gehigarriaren beharra, bai eta gorabehera horiek ekoizleei eragiten dizkieten eragiketa- eta mantentze-kostuak handitzea ere. Gainera, kudeaketa murriztea eta ordainketak aurreratzea proposatzen da.

 • Zerbitzu ekosistemikoak. Erreforma fiskalari begira, zerbitzu ekosistemikoak sortzen dituzten nekazaritza-, abeltzaintza- eta baso-jardueretan onura edo kenkari fiskalak jasotzeko aukera aztertzea.

Nekazaritza-sektorea gaztetzeko konpromisoa hartzen dugu, gazte nekazari eta abeltzainen sarrera sustatu nahi dugu prestakuntzarako, aholkularitzarako osoko babesa eskainita eta baliabideetara sarbidea eskainita. Berariaz izango da aintza generoa puntu honetan, eta planteatutako konpromiso guztietan zeharkako presentzia eta lidergoa sustatuko dira.

 

Helburua

Belaunaldi-erreleboa sustatzea, lehen sektorea belaunaldi berrientzat erakargarria eta irisgarria izango dela ziurtatuta; horri esker, sektorearen epe luzerako jasangarritasunari lagunduko baitzaio.

 

Konpromiso espezifikoak

 • Belaunaldi-errelebo egoeraren ezaugarriak: Lurralde Historiko bakoitzean data-base bat sortzea, eta belaunaldi-erreleborik identifikatuta ez duten nekazaritzako ustiategiak identifikatzea.

 • GAZTENEK programa hobetzea: Prestakuntza-programak egokitu eta aberastea, sektorearen egungo beharrei heltzeko, nekazaritzako teknologietako, jasangarritasuneko eta enpresa-kudeaketako ezagutzak sartuta.

 • Aholkularitza indartzea: Nekazari gazteentzako aholkularitza-zerbitzuak areagotzea, orientazio pertsonalizatua eskainiz gai legal, tekniko eta ekonomikoetan.

 • Babes-mailen hazkundea: Nekazari gazteentzako laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak haztea, zenbatekoak lurralde historiko bakoitzeko errealitatera egokituta eta irizpide tekniko-ekonomikoetan oinarrituta.

 • Administrazioen arteko koordinazioa: Administrazioko mailen arteko koordinazioa hobetzea, belaunaldi-erreleboari eman beharreko babesa bateratzeko, laguntzen koherentzia eta ekitatea bermatuz.

 • Lehenengo instalazioak eta pertsona gazteenak lehenestea: Lehentasuna emateko lehenengo instalazioei eta pertsona gazteenei, laguntzak esleitu eta hartzerakoan.

 • Lurzoru publikoaren erreserba: Lurzoru publikoaren erreserba, nekazari gazteentzat; nekazaritza-jarduerak hasi behar dituztenentzat lurrak eskuratzea erraztea.

 • Mentore-programak: Mentore-programak ezartzea, nekazari gazteak eta esperientzia duten profesionalak harremanetan jartzeko, ezagutzen eta esperientziaren trukea sustatuz.

 • Teknologia eta berrikuntzarako sarbidea erraztea: Nekazari gazteek teknologia berritzaileetara eta nekazaritzako praktika jasangarrietara sarbidea izatea sustatzea, berariazko dirulaguntzen eta prestakuntza-programen bidez.

Laguntza-programa egonkorra ezartzeko konpromisoa hartzen dugu, programa hori moldakorra izango da gainera, eta nekazaritzako sektore bakoitzeko berariazko beharrei eraginkortasunez erantzungo die.

 

Helburua

Sektoreko eta lurraldeko errealitateetara egokituko den laguntza-sistema garatzea, finantza-euskarria eta euskarri teknikoa eskainita, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren garapen jasangarriari laguntzeko.

 

Konpromiso espezifikoak

 • Familia-ustiategiak lehenestea: Familia-nekazaritzaren Legea egitea, familiako ustiategietan babesa jarrita, landa-ehunean eta nekazaritzako paisaia kontserbatzen duten funtsezko egitekoa aitortuta.

 • Laguntza-moduluen berrikusketa: Gaur egun dauden laguntza-moduluak (inbertsioa, nekazaritza eta ingurumena, mendia…) ebaluatzea eta doitzea, sektoreen egungo beharrak isla ditzaten.

 • Administrazioen arteko koordinazioa: Eskumena duten administrazioen arteko koordinazioarekin jarraitzea, koherentzia eta ekitatea bermatzeko laguntzen zenbatekoan eta irizpideetan, azterketa tekniko-ekonomikoetan oinarrituta.

 • Laguntza bereziak: Krisi-egoerei erantzuteko laguntza bereziak artikulatzea.

 • Doitutako neurri fiskalak: Nekazaritzako sektorea babestuko duten neurri fiskalak ezartzea, kargak arinduta eta hobekuntzetan eta jasangarritasunean inbertitzea sustatuta.

 • Lur ureztatuak bultzatzea: Ureztatze-sistemen modernizazioa eta eraginkortasuna sustatzea, nekazaritzan uraren kudeaketa jasangarria babestuta.

 • Berrikuntza eta egokitzapen teknologikoa: Teknologia berritzaileen eta nekazaritza-praktika jasangarrien erabilera sustatzea, digitalizaziorako eta prozesuen automatizaziorako berariazko laguntzak eskainita.

 • Agroekologiaren sustapena: Ekoizpen ekologikoa babestea, dagozkion prestakuntza eta aholkularitza bermatuta.

Nekazaritzako aseguru-sistema indartzeko hitza ematen dugu, oinarrizko prebentzio-neurria baita, bereziki klima-aldaketaren ondoriozko erronkengatik, eta erabat geure gain hartzen dugu nekazaritzako aseguruen arloko konpetentzia transferentzia.

 

Helburua

Nekazaritza aseguruen konpetentziak Euskadira lekualdatzea eskatzea, eta horrekin, nekazaritzako aseguruen sistema hobetu eta egokitzeko lan egitea, estaldura handiagoa eta Euskadiko berariazko beharretara egokitua eskaintzeko, nekazaritzako sektoreak klima-ezbeharren eta bestelako arriskuetan duen erresilientzia indartuz.

 

Konpromiso espezifikoak

 • Nekazaritzako Aseguruen Mahaia sortzea: Elkarrizketarako foro bat ezartzea, administrazioko ordezkariekin, erakunde profesionalekin eta sektorekoekin, nekazaritzako aseguruen sistema aztertu eta Euskadiko berariazko errealitatera egokitzeko.

 • Babes-maila haztea: Euskal administrazioen finantza-laguntza handitzea, nekazaritza-aseguruetarako sarbidea errazteko.

 • Sentsibilizazioa eta prestakuntza: Nekazari eta abeltzainentzako sentsibilizazio- eta prestakuntza-programak ezartzea, nekazaritzako aseguruei buruz eta beren beharrentzako estaldurik egokiena aukeratzeari buruz.

Nekazaritzaren sektorean berrikuntza eta teknologia aurreratuen erabilera sustatzeko konpromisoa hartzen dugu, landatzeko teknika berriak dituzten proiektuak babestuz, baliabideen kudeaketa jasangarria eta prozesuen digitalizazioa babestuz, sektorearen eraginkortasuna, lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko eta, ondorioz, profesionalen bizi-kalitatea ere bai.

 

Helburua

Nekazaritza-sektorean berrikuntza teknologikoak eta praktika jasangarriak sustatzea, ekoizpena hazteko eta ingurumen-inpaktua txikitzeko, merkatuko aukera berriak irekiz eta nekazaritzako langileen bizi-kalitatea hobetuz.

 

Konpromiso espezifikoak

 • Doitasunezko nekazaritza sustatzea: Doitasunezko nekazaritzaren erabilera sustatzea, baliabide naturalen kudeaketa eraginkorragorako eta ustiategien etekinak hobetzeko.

 • Digitalizazio-proiektuei babesa: Azaleratzen ari diren teknologiak nekazaritzan eta abeltzaintzan sartzea xede duten proiektuentzako finantzaziorako eta aholkularitzarako sarbidea eskaintzea.

 • Teknologia berrietan prestakuntza: Egokitzapenerako eta etengabeko prestakuntzarako programak eskaintzea, sektorean teknologia aurreratuak erabiltzeari buruz, doitasunezko nekazaritza, automatizazioa eta datuen kudeaketa barne.

 • Azpiegitura teknologikoen garapena: Landan teknologia aurreratuak ezartzeko beharrezko azpiegiturak sortu eta hobetzen inbertitzea, landa eremuetan Interneterako konexioa izatea, esaterako.

 • Teknologia erabiltzen hasteko pizgarriak: Pizgarri ekonomikoak eta fiskalak ezartzea berrikuntza teknologikoak eta praktika jasangarriak beren prozesuetan sartzen dituzten nekazaritzako ustiategientzat.

Euskadiko lehen sektorea indartzeko konpromisoa hartzen dugu, bermatuz ahots indartsu eta tinkoa duela Euskadiko administrazio-egituraren barnean.

 

Helburua

Helburu nagusia da Euskadin lehen sektoreak duen garrantzia aitortzea, euskal administrazioko gainerako sail eta kontseilaritzekin negoziatzeko ahalmen erreal eta eraginkorra emanez.

 

Berariazko konpromisoak

 • Euskal administrazioen eta sektoreko erakunde ordezkarien artean gobernantza-esparru iraunkor eta dinamikoa ezartzea, foro egituratzaile gisa Nekazaritza eta Elikadura Politikako eta Landa Garapeneko batzordeak erabiliz.

BAN Dekalogoa
Ayudas desarrollo economico eu

Ekonomia garapenerako laguntzak

Laguntzak Egoera
Araba Innova - Digitaliza  Irekita
KSIk (justifikazioa) Irekita
Ekin Araban Irekita
Arabako enpresetan behin betiko kontratazioa sustatzeko laguntzak Itxita
Kudeabide (justifikazioa) Itxita
Interkoop (justifikazioa) Itxita
Ikus-entzunezkoen sorkuntza  Itxita
Listado software ticketbai eu

TicketBAI softwarearen zerrenda

TicketBAI software bermatzailearen erregistroan erregistratutako softwareen eta softwarea garatzen duten pertsona eta erakundeen zerrenda

Beren softwareak TicketBAI software bermatzailearen erregistroan inskribatu nahi dituzten pertsona eta erakunde garatzaileek bertan alta emateko adierazpena aurkeztu beharko dute.

 


 

Software bati alta eman nahi diozu?

Software baten alta eska dezakezu TicketBAI software bermatzaileen zerrendan, erantzukizunpeko adierazpen bat sinatuz, softwareak araudian ezarritako TicketBAI baldintza guztiak betetzen dituela adierazteko. Egoitza ELEKTRONIKOAREN bidez egin behar duzu. 

Eskaerarekin batera, softwarea deskribatzeko memoria aurkeztu behar da, gutxienez dokumentuan zehaztutako puntuak adieraziz.

 

Softwareari alta ematea

BAN Etxean hartu. Haien aukera zara Duplicate 2 Duplicate 1
BAN Etxean hartu. Haien aukera zara Duplicate 2
Trámites Interculturalidad

Kulturartekotasunerako laguntzak

Documentacion - sociedades mercantiles eu

Aurkeztu beharreko dokumentazioa - merkataritza sozietatea, NMEK, LEUK eta lan elkarteko kooperatibak

MERKATARITZA SOZIETATEAK OHARRAK*
GIZARTE SEGURANTZAKO DIRUZAINTZA OROKORRAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 1

OGASUNAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

(egoitza fiskala EAEtik kanpo izanez gero, aurkeztu egin beharko da)

1
NEKAZARITZAKO GIZARTE SEGURANTZAN ALTAZ EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 1
LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
NEKAZARITZAKO JARDUERATIK KANPO LAN EGINDAKO ORDUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 2

IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA
(gutxienez 40 ordu guztira nekazaritza arloetako kurtsoetan, zentro homologatuetakoak, eskaintzaren aurreko urtean zehar egindakoak)

3

INBERTSIO PLANA ETA BIDERAGARRITASUN-IKERKETA
(inbertsioak, bere osotasunean, 250.000 € gainditzen badituzte)

3

HIRUGARRENEN FITXA
(Aurretik AFAren aldetik beste dirulaguntzarik jaso ez baduzu edo kontua aldatu nahi baduzu)

2
EKOIZPEN EKOLOGIKO ZERTIFIKATUAREN ERREGISTROAN EGOTEAREN AKREDITAZIOA 1

TREBAKUNTZA EDO GAITASUN PROFESIONALA:

 • Nekazaritza arloko kurtsoetan 200 ordu baino gehiago izatearen akreditazioa.
 • Nekazaritza arloan titulazio akademikoa (gutxienez bigarren mailako lanbide-heziketa)
 • Nekazaritza arloan erdi edo goi-zikloko formakuntza

Ez da aurkeztu behar hurrengo kasuetan:

 • Nekazaritzako Gizarte Segurantzan urte 2 baino gehiago baditu.
 • 6.1 neurrian edo 6961.1 interbentzioan badago (lortzeko konpromisoa).
 • Nekazaritza sektorean sartzen den pertsona (lortzeko konpromisoa).

3

PFEZ KOPIA 1
ERAKETAREN ESKRITURA PUBLIKOA AFAn ez badago kopia eguneraturik  
BAZKIDEEN IZEN ZERRENDA, PARTAIDETZA %AREKIN 2

ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN OSAERAREN ZIURTAGIRIA, ORDEZKARITZA BAIMENA ETA BATZARRAREN ERABAKIAK

2
SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN KOPIA, HALA BADAGOKIO 1
EAE-KO KOOPERATIBEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 3

 

* Oharren legenda

 

(1) Aurka eginez gero, aurkeztu beharko du.

(2) AFAren webgunean eskuragarri dagoen dokumentu editagarria. Dokumentua bete eta eskaerarekin aurkeztu behar da.

(3) Egoki den kasuetan.

 

IZAPIDETU