Identifikazioa eta erregistroa - Ardi eta ahuntz azienda

Ardi eta ahuntz espezieen identifikazioa honela egin behar da:

Abere bakoitzaren identifikazioa

Abereak 6 hilabete baino lehenago identifikatzen dira, belarrian arrakada bat jarrita eta hausnarketa aparatuko kapsula bat irentsarazita edo belarrian arrakada elektroniko batekin.

Urteroko aitorpen nahitaezkoa (ardiak eta ahuntzak)

Ustiategiek, urtero martxoaren 1a baino lehen, Abeltzaintza Zerbitzuari jakinarazi behar diote, zuzenean edo Eskualdeko Nekazaritza Bulegoen bitartez, beren ustiapenen errolda urtarrilaren 1ean zenbatekoa den, kategoria hauen arabera sailkaturik:

  • Lau hilabete baino gutxiagokoak
  • Lau eta hamabi hilabete artekoak
  • Ugalketarako arrak
  • Ugalketarako emeak

“Ugalketarakoak”: abere ar edo emeak, ugalketarako baliatuak eta banan-banan identifikatuak.

Ardi eta ahuntz aziendaren ustiategien erregistro liburua

Hurrengo atalak biltzen ditu:

2. orria. derrigorrezko urteko aitorpena.

3. orria. Ugaltzaileen balantzea.

  • Agiri honetan idatziz jaso behar da ugalketarako zenbat ar eta eme sartzen edo irteten diren ustiategitik.

4. orria. Animalien sarrera edo irteera erregistro liburua

  • Kasu honetan, idatziz jasotako oharrak izan beharko dira giden bidez sartzen edo irteten diren abereei buruzkoak. Jaso behar da abere kopurua, kategoriaren arabera, jatorrizko edo helburuko ustiategia eta lekuz aldatzeko agiriaren zenbakia.

5. orria. Kontrol eta ikuskapenak.

6. orria. Belarritako eta bolo elektrikoen ordezkatzeak. Abereen identifikazio ofiziala egiteko ardura duen pertsonak bete behar du.

Birrerroldatzea

Urtean behin, ahuntz eta ardi aziendak dauzkaten abeltzainek Arabako Foru Aldundiaren Abeltzaintza Zerbitzuari jakinarazi behar diote abereen identifikazioa. Jakinarazpen hori nork bere baliabideekin egingo du, egoitza elektronikoko abeltzaintza aplikazioaren bitartez edo Abere S.Coop kooperatibak baimendutako albaitarien bitartez.