Arabako Baso Erreserben Katalogoa

Baso Erreserba izenda daitezkeen zonak baso balio altuko basoak edo sistemak dituzten eremuak dira, garapenaren aldetik, lekuaren ezaugarriei egokitzapenagatik eta edertasun estetiko edo paisaiakoagatik.

“Albinagoia”

  • Onura publikoko mendia, 748 zk. – Azalera: 31,97 ha

  • Arabako Foru Aldundiarena. Aramaioko udal mugartea.

 “Igoroin”

  • Onura publikoko mendia, 747 zk. – Azalera: 113,38 ha

  • Arabako Foru Aldundiarena. Arraia – Maeztuko udal mugartea.

 “Arimotxeak”

  • Onura publikoko mendia, 633 zk. – Azalera: 66,97 ha

  • Munain herriarena. Donemiliagako udal mugartea.

 “Arimotxiak”

  • Onura publikoko mendia, 622 zk. – Azalera: 48,07 ha

  • Okariz herriarena. Donemiliagako udal mugartea.

“Dueñaseko pinudia”

  • Onura publikoko mendia, 173 zk. – Azalera: 82,53 ha

  • Labraza herriarena. Oiongo udal mugartea.

 

Arabako Baso Erreserben Katalogoa sortzen duen Foru Dekretua

135/2011 FORU AGINDUA. Baso Erreserba. Labrazako Pinudia, Albinagoia, Igoroin, Arimotxeak eta Arimotxiak