Pasaporte Fitosanitarioak eta Erregistroak

Landareak, landare produktuak edo EB barruan ibiltzeko pasaporte fitosanitarioa behar duten bestelako objektuak ekoizten edo merkaturatzen dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak. Landare horiek 58/2005 Errege Dekretuaren V-A-I eta V-A-II eranskinetan jasota daude, eta haziak IV-A-II eranskinean. Gainera, 1993ko abenduaren 28ko aginduaren ondorioz (93/50/CE Zuzentaraua moldatzen du), Solanum tuberosum tuberkuluak (ereiteko patata ez besteak) lantzen diren zonetan dauden biltegi kolektiboak edo salmenta zentroak inskribatu behar dira.

Organismo kaltegarriak EBko lurraldean ez sartzea edo ez hedatzea, ekoizpen eta merkaturatze zentroak ikuskatuz.

Helburu hori lortzea bermatzen da erregistratutako enpresek pasaporte fitosanitarioa lortuz. Horrek bermatzen baitu landare horien ekoizpen edo merkataritzan ez dagoela aurreko EDan zerrendatutako organismo kaltegarririk.

Honako prozedura honi jarraitu behar zaio:

 • Inskripzio eskaera.
 • Landareen, jardueraren eta jarduera eremuaren aitorpena.
 • Aurretiaz ikuskatzea, datuak egiaztatzea eta landareak aitortzea.
 • Erregistroan jasotzea, inskripzioaren ziurtagiria bidaltzea eta pasaporte fitosanitarioa egitearen beharra zehazten duen txostena eta eskatzen diren betekizunak bidaltzea.
 • Pasaporte fitosanitarioa igortzeko interesdunaren eskaera, etiketa modeloak eta gainerako dokumentazioa.
 • Interesdunari bisita, eska dakizkiokeen betekizunak egiaztatzeko.
 • Azterketa ofizialaren akta
 • Pasaporte fitosanitarioak egiteko baimena. 

Inskribatutako entitateek bete beharreko betebeharrak.

 • Erakunde ofizial arduradunari jakinarazi beharko dio berrogeialdi neurriak dituzten organismo kaltegarrien edozein hautemate.
 • Plano eguneratua izango du, landareak landatu, ekoitzi eta biltzen diren instalazioena.
 • Ekoitzitako, erositako eta biltegiratutako landareen erregistroak gordeko ditu, gutxienez urte bat.
 • Erakunde ofizialei edo gaitutako pertsonei instalazioetan sartzen utziko die, ikuskaritza lanetarako, laginak hartzeko eta abar.
 • 58/2005 EDan adierazitako berariazko betebeharrak beteko ditu.

Pasaporte fitosanitarioa egiteko baimenari lotutako betebeharrak.

 • Ezinbestekoa izango da baimena eskatzea ekoiztuko den landare motan edo horien hartzaile izango diren zona babestuetan aldaketaren bat egiteko.
 • Ordezko pasaportea egiten denean, ezin izango da ukitu jatorrizkoa zirkulaziorako baimendutako lurraldeak aldatzeko, aurretik erakunde ofizial egokiari horren berri eman ezean.
 • Landareen mugimenduen erregistroa egin behar da eta dokumentazioa gutxienez urtebete gorde behar da.

Erakunde ofizial egokiari organismo kaltegarrien ezohiko agerpen ororen edo landareei eragiten dieten anormaltasunen berri eman beharko zaio.

Erregistro Ofizialak

Landare Ekoizleen, Merkaturatzaileen eta Inportatzaileen Erregistro Ofizialaren xedea da EBren lurraldean edo haren zona jakin batzuetan sartu edo hedatu behar ez diren organismoak eduki ditzaketen landareak edo landare produktuak merkaturatzen edo inportatzen dituzten ekoizleak inskribatzea.

Erregistro horretan nekazaritzako ustiapen guztiek eman behar dute izena, edozein dela ere horien tamaina, edo dirulaguntza jasotzen duten gorabehera, salbu eta euren ekoizpen guztia etxeko kontsumo pribaturako zuzenduta badago.

Produktu fitosanitarioen horniketa jarduerak, tratamenduak, aholkularitza eta erabilera profesionala egiteko nahitaezko erregistroa da.

Berrogeialdiko izurrite eta gaixotasunak