Zer da NPB?

Nekazaritza Politika Bateratua (NPB) da EB Europar Batasunaren erakunde sistemako politika garrantzitsuenetako bat eta oinarrizko elementutako bat. NPBk EB Europako Batasuneko nekazari eta abeltzainei ematen zaizkien dirulaguntzak kudeatzen ditu.

Nola eskatzen da NPB?

Eskaera bakarraren bidez, zeinaren xedea baita biltzea lurren aitorpenak eta zuzeneko laguntzen eta LGP Landa Garapenerako Programarenaren eskaerak.

Zer epe dago eskatzeko NPB?

Otsailaren 1etik apirilaren 30era

Non egiten da eskaera bakarra?

Eskualdeko Nekazaritza Bulegoetan (ENB)

OCA Helbidea Telefonoa
Amurrio

Dionisio Aldama kalea 7

01470 AMURRIO

945890337
Kanpezu

Samuel Picaza plaza 1

01110 SANTIKURUTZE KANPEZU

945415124
Espejo

Lapueblako errepidea zk.g.

01423 ESPEJO

945351057

Guardia

(Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzua)

Udaletxeko plaza zk.g.

01300 GUARDIA

945621080

945600823

Murgia

Udaletxeko plaza zk.g.

01130 MURGIA

945430174
Agurain

Foru kalea, 18

01200 AGURAIN

945300087
Gasteiz

Cola y Goiti kalea, 6, behea

01003 GASTEIZ

945181611

 

Zeintzuk dira eskatu daitezkeen laguntzak?

1. Oinarrizko ordainketa

2. Klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren nekazaritza jardunen (“Greening”) ordainketa

3. Nekazari gazteak

4. Nekazariei zuzendutako loturiko laguntzak:

 • Proteinadun landareak, haien helburua abereen jana izatea bada (proteaginosak, lekadunak eta olio landareak)
 • Fruitu oskoldunak (arbendolondo, hurrondo eta algarrobo)
 • Kalitatezko lekaleak, haien helburua gizakien jana izatea bada (txitxirioak, dilistak edo babarrunak bai nekazaritza ekologikoari bai "Arabako Babarrun Pintoaren" edota "Arabako Babarrun Arrozkararen" deiturari atxikiak)
 • Azukre-erremolatxa, haren helburua industria bada

5. Abeltzainei zuzendutako loturiko laguntzak:

 • Behi ume-hazleak· Gizentzeko behi abereak
 • Esne behiak· Ardiak· Ahuntzak
 • 2014an eskubide bereziak zituzten esne behiak
 • 2014an eskubide bereziak zituzten gizentzeko behi abereak
 • 2014an eskubide bereziak zituzten ardiak
 • 2014an eskubide bereziak zituzten ahuntzak

Betebeharrak

Nekazari aktiboa

Egiaztatzea ez eskatzaileak ez hari loturiko erakundeek EZ dutela kanpo utzitako jarduerarik egiten (aireportuak, trenbide zerbitzuak, ura hornitzeko instalazioak, higiezin zerbitzuak eta kirol eta jolaserako instalazio iraunkorrak).

 

Dagokion erregistroan izena emanda duen nekazaritza edo abeltzaintza ustiategiaren titularra

 

Nekazaritza jardueraren aurretiazko kontrola eta enpresa arriskua bere gain hartzea

Nekazaritza jarduera egitea ustiapeneko adierazitako azaleretan (nekazaritzako produktuen ekoizpena, hazkuntza edo lantzea, uzta biltzea, jeztea, abere hazkuntza, edo animaliak eta nekazaritza eremuak bazkatzeko edo lantzeko baldintza egokietan mantentzea). Horretarako, egiaztatuko da nekazaritzatik eratorritako diru sarrera guztien gutxienez % 20 NPBko zuzeneko ordainketez bestelakoak direla.

Ustiategiaren enpresa arriskua bere gain hartzea. Onuradunak honako hauek eduki beharko ditu: ustiategien erregistroei buruzko agiriak (Enpresa Bermatuen Erregistroa, Arabako Abeltzaintza Ustiategien Erregistroa, Defentsa Fitosanitariorako Baliabideen Ekoizle eta Operadoreen Erregistro Ofiziala, Nekazaritzako Makinen Erregistro Ofiziala, Mahastien Erregistroa…), ustiapen koadernoa, diru sarreren eta gastuen justifikazioa, eta abar.

Hauek eduki behar dira: ondasuna jabetzan, gozamenean edo errentan; oinarrizko ordainketako eskubideak (OOEsk); eta eremu onargarriak.

Araudiaren arabera onargarriak dira nekazaritza jarduera egiten den lurzatiak,nekazaritza jardueratzat honako hau hartuz: nekazaritzako produktuen ekoizpena, hazkuntza edo lantzea, uzta biltzea, jeztea, abere hazkuntza, edo nekazaritza eremuak bazkatzeko edo lantzeko nekazaritza eta ingurumen baldintza egokietan mantentzea.

Baldin eta lurzati batzuetan mantentze lana (lurra lantzea, belarra moztea, sastrakak kentzea) aitortu bada behin eta berriz bost urte jarraian, a priori ez da onartuko. Horrek lugorriei eta larratze bidez mantendu ez diren bazka azalerei eragiten die.

 • Laboreen dibertsifikazioa: 

Oro har, ustiategiko lur landua 10 eta 30 hektarea bitartean dagoenean, gutxienez bi labore desberdin lantzea, horietako nagusiak lur landu horren % 75 baino gehiago hartu gabe.

Oro har, ustiategiko lur landua 30 hektarea baino gehiago denean, gutxienez hiru labore desberdin lantzea, horietako nagusiak lur landu horren % 75 baino gehiago hartu gabe, eta bi nagusiek batera haren % 95 baino gehiago hartu gabe.

 

 • Lehendik diren larre iraunkorrei eustea
 • Interes ekologikoa duen eremua izatea (IEEr)

Oro har, ustiategiko lur landua 15 hektarea baino gehiago denean, eremu horren % 5 gutxienez interes ekologikoa duen eremua izan behar da.

Interes ekologikoko azaleretan, debekatuta dago edozein motatako produktu fitosanitario erabiltzea.

IEA lugorritzat jo ahal izateko, aurreko kanpainan ez zen nitrogenoa finkatzen duen laborerik egon behar.

 

Interes ekologikoa duen eremua izatea (IEEr) Haztapen koefizientea
Lugorriak 1
Baso sailak 1
Nekazaritza-basogintzarako sailak 1
Nitrogenoa finkatzen duten laboreak: babarruna, txitxirioa, dilista, ilarra, baba, eskuzuria, algarroba, aizkola, zalkea, erua, ailorbea, alpapa, astorkia, betarokia, hirusta, soja, kakahuetea eta krotalaria eta usobelarra 1
NFLak eta beste labore batzuk nahasian, betiere lehenak nagusi direla (Adibidez: aizkola-oloa, aizkola-garagarra eta abar) 1
Miscanthusarekiko sailak 0,7
Silphium perfoliatumarekiko sailak 0,7
Eztitarako landareetarako lugorri utzitako sailak 1,5

 


BERRIKUNTZAK 

 • Oinarrizko ordainketarako eskubideen balioaren aldaketa, 2022ko kanpainei dagozkien bateratze prozesuen arabera.

 • Komunean erabiltzen diren larreen (titulartasun publikoko larre iraunkorrak –mendi publikoak eta bestelakoak–) REGA kodeak adierazi beharko dira.

 • Behi inudeei eta esnetarako behiei lotutako laguntza: Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik,, apirilaren 30ean ustiategian dauden animaliak izango dira abere hautagarriak. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

 • Ardiei eta ahuntzei lotutako laguntza: Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik, abere hautagarriak ustiategian daudenak izango dira, eskabideak aldatzeko azken egunean eskuragarri dagoen azken zentsu aitorpenaren arabera. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

 • 2022ko kanpainan, tokian bertan egiten diren kontrol guztiak monitorizazio sistemaren bidez egingo dira (onargarritasun irizpideen jarraipena eta zehaztapena, sateliteko aldizkako hainbat irudiren bidez).  Ohiko moduan aldatu ahal izango dira arrazoi hori dela eta lursailei buruz jakinarazitako datuak, abuztuaren 31ra arte.

 • Erreserba nazionalari oinarrizko ordainketarako eskubideak eskatuz gero, ezingo da eskubideen hautaketarik egin. Zein eskubidetan agertzen den eskatzailea kanpainarako titular gisa, eskubide horiek guztiak joko dira eskatutzat.

Nekazarientzat:

 • Baldin eta oinarrizko ordainketako araubideko eskubideak badituzte eta eskubide horiek aktibatu badituzte.
 • 40 urte baino gehiago badituzte oinarrizko ordainketako eskubideen lehenbiziko eskabidea aurkeztu dutenean.
 • Lehenbiziko aldiz ezar dadila nekazaritzako ustiategi batean arduradun moduan, edo ustiategi horretan arduradun gisa ezarri izana oinarrizko ordainketaren araubidearen babespeko lehenbiziko eskabidea aurkeztu aurreko bost urteetan. Atal honen ondorioetarako, lehenbiziko ezarpena dela joko da alta ematea eragiten duen nekazaritza jarduerari dagokion Gizarte Segurantzako araubidean alta ematen den egunetik, salbu eta froga badaiteke ustiategiaren arduradun jardun dela Nekazaritzako Gizarte Segurantzan alta hartu aurretik.
 • Lehen ezarpenaren laguntza emateko aldeko espedientea izatea landa garapeneko programa baten barruan, edo prestakuntzako eta lanbide esperientziako baldintzak betetzea.
 • Nekazaria pertsona juridiko bat edo pertsona fisikoen edo juridikoen multzo bat bada, pertsona juridiko horrek guztirako kapital sozialean eduki behar duen partizipazioa % 50 baino gehiago izan beharko da, eta, haren barruan, boto eskubideen erdia baino gehiago eduki beharko du.

Oro har, gutxieneko azalera ustiategiko ha 1 izango da sekain-lurretan, eta 0,5 ha lur ureztatuetan

PROTEINADUN LANDAREEKIN LOTURIKO LAGUNTZA

Proteaginosoak (ilarrak, babak, eskuzuri gozoa), lekadunak (txirta edo zalkea, eruak, algarrobo-lekak, titarroak edo almortak, ailorbea, aixkola, alpapa –sekain-lurretan bakarrik– , astorkia eta zulla) eta oleaginosoak (ekilorea, koltza, soja, kamelina, kartamoa) ekoizten dituztenentzat, haien helburua abereen jana izatea baldin bada.

 • Laguntza honetatik salbuetsita gelditzen dira hazia lortzera bideraturiko azalerak.
 • Lantzen den espeziea eta barietatea zehaztu behar dira.

 • Aurkeztu behar dute erantzukizunpeko adierazpen bat, abereen janerako erabiltzeko konpromisoaz.

FRUITU OSKOLDUNEKIN ETA ALGARROBO-LEKEKIN LOTURIKO LAGUNTZA

Arbendolondo, hurrondo eta algarrobo sailak dituzten nekazarientzat, hektareako gutxienez 80, 150 eta 30 arbola baldin badituzte, hurrenez hurren.

 • Gutxieneko azalera, laguntza eskaeraren gaia den lurzati bakoitzeko. 0,1 ha.
 • Gutxieneko azalera, laguntza eskaeraren gaia den ustiategi bakoitzeko. 0,5 ha.
 • Hektarea bakoitzeko arbola kopurua adierazi behar da.

KALITATEZKO LEKALEEKIN LOTURIKO LAGUNTZA

Gizakien janaria izateko kalitatezko lekale hauek ekoizten dituzten nekazarientzat:

 

 • Txitxirioa, dilista edo babarruna nekazaritza ekologikoaren esparruan.
 • Jatorrizko Izendapen Babestuetan (JIB) eta Indikazio Geografiko Babestuetan (IGB) landatutako lekaleak.

AZUKRE-ERREMOLATXAREKIN LOTURIKO LAGUNTZA

Industriarako azukre-erremolatxa ekoizten duten nekazarientzat, hektareako gutxienez hazi unitate bat erabiltzen badute.

 • Barietatea zehaztu behar da
 • Azukre industriarekiko hornidura kontratuaren edo hori eskatzeko baimenaren kopia aurkeztu behar da.

Abereak egongo diren eta ustiategia osatzen duten ekoizpen unitateen REGA kode guztiak aitortu behar dira, baita komunean erabiltzen diren larreen REGAk ere.

Ustiategiaren jabe izaten jarraitu beharko duzu animalien hautagarritasun epeak dirauen bitartean eta betiere harik eta eskaera aldatzeko epemugara arte. Salbuetsita gelditzen dira aldaketa aldiaren bukaera aurreko titulartasun aldaketak.

Abeltzainen laguntzen ondorioetarako:

 • Gazte abeltzainak: gazteentzako laguntzaren baldintzak betetzen dituztenak.
 • Jarduera hasten duen abeltzaina: erreserba nazionalera sartzeko baldintzak betetzen dituztenak.

Identifikazio eta Erregistro araudia bete beharko du hauta daitekeen animalia orok.

 

BEHI UME-HAZLEAK

ABIEn erroldatutako behi ume-hazle hauek izango dira hautagarriak:

 • Eskaera urtearen apirilaren 30aren aurreko 20 hilabeteetan umea egin dutenak.
 • Haragitarako arraza batekoak edo haragitarako arraza batekin gurutzatuak izatea, eta haragia ekoizteko txekorrak haztekoak izatea (frisiarrak eta beraiekin gurutzatuak eta batez ere esnetarako direnak kanpo daude).
 • Urtarrilaren 1ean, apirilaren 30ean eta tarteko beste bi egunetan ustiategian izatea. Konputatu beharreko abereak 4 egun horietan bertan daudenak izango dira. 

 • Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik, apirilaren 30ean ustiategian daudenak izango dira abere hautagarriak. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

Aurreko baldintzak betetzen dituzten (salbu eta erditzea) eta urtarrilaren 1ean 8 eta 36 hilabete bitartekoak diren txahalak onartuko dira % 15eraino.

% 15eraino txahalak (8 hilabete baino gehiagokoak eta erditu gabeak) onartuko dira, aldez aurreko arraza eta egonaldi baldintzak betetzen badituzte.

Abereak dauden ustiategiak REGAn erroldatuta egon beharko dira sailkapen zootekniko honekin:

 • “haragi ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “ekoizpen mistorako ugaltzea” edo
 • “txahalen aurrerakoen hazkuntza”.

Esnerik saltzen badu, esne errendimenduaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko du, errendimendu hori 6.500 kg baino handiagoa denean.

 

GIZENTZEKO BEHI ABEREAK

ABIEn erroldatutako behi abere hauek izango dira hautagarriak:

 • 6 eta 24 hilabete arteko adina dutenak.
 • Aurreko urteko urriaren 1etik eskaera egiten den urteko irailaren 30era arte aldi horretan bertan hiltzeko edo esportaziorako atera diren onuradun ustiategian (edo gizendegi komunitarioan) gizenduak.
 • Ustiategian sartu diren egunetik hiltzeko edo esportaziorako atera diren egunera arte, gutxienez 3 hilabeteko tartea egon beharko da.
 • Gutxienez 3 abere hautagarri.

Abereak kokaturik dauden ustiategiak abereak hiltegirako edo esportaziorako eraman baino lehenago egon ziren azkenak izango dira, eta REGAn erroldatuta egon beharko dira sailkapen zootekniko honekin:

 • “haragi ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “esne ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “ekoizpen mistorako ugaltzea” edo
 • “gizenzea edo gizendegia”.

Beste ustiategi batetik etorritako txekorrak baldin badira, “gizentzea edo gizendegia” sailkapena bakarrik izango da balioduna.

Irteera mugimendua bitarteko ustiategi baterakoa (tratularia edo elkartze zentroa, REGAn holakoen gisa erroldatua) izan bada eta horretatik hiltzeko edo esportaziorako ateratzen badira, bitarteko ustiategian ezin izango dira 15 egun baino gehiago egon.

 

ESNE BEHIAK

ABIEn erroldatutako behi hauek izango dira hautagarriak:

 • Esnetarakoak izatea, frisiar arrazakoak edo horrekin gurutzatuak edo eskumena duen agintaritzak zehaztutako esnetarako beste arraza batzuetakoak.
 • 24 hilabete edo gehiago izatea eskaera urtearen apirilaren 30ean.
 • Urtarrilaren 1ean, apirilaren 30ean eta tarteko beste bi egunetan ustiategian izatea. Konputatu beharreko abereak 4 egun horietan bertan daudenak izango dira. 
 • Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik, apirilaren 30ean ustiategian daudenak izango dira abere hautagarriak. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

Abereak dauden ustiategiek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. REGAn erroldatuta egotea sailkapen zootekniko honekin:

 • “esne ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “ekoizpen mistorako ugaltzea” edo
 • “txahalen aurrerakoen hazkuntza”.

2. Erosleei esne emateak edo zuzeneko salmenta gutxienez 6 hilabetez egin izana aurreko urteko urriaren 1etik eskaera egiten den urteko irailaren 30era arteko aldian, edo aurreko urtean zuzeneko salmenten aitorpena aurkeztu izana.

 

ARDIAK

Hautagarriak izango dira:

 • Nahitaezko errolda aitorpenaren arabera ugaltzaile bezala mantendutako ardiak, eskaera aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean behar den bezala identifikatuta eta erregistratuta baldin badaude. 
 • Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik, ustiategian daudenak izango dira abere hautagarriak, eskabideak aldatzeko azken egunean eskuragarri dagoen azken zentsu aitorpenaren arabera. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

 • Eme hautagarrien gutxieneko kopurua >= 30 abere.

Abereak dauden ustiategiek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. REGAn erroldatuta egotea sailkapen zootekniko honekin:

 • “haragi ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “esne ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “ekoizpen mistorako ugaltzea”.

2. Ustiategiko irteera mugimenduen atalasea eme hautagarri bakoitzeko 0,6 arkume izatea gutxienez.

Edo, bestela, gutxienez eme ugaltzaileko eta urteko 80 litroko ekoizpena izatea, "ekoizpen mistorako ugaltzea" eta “esne ekoizpenerako ugaltzea” sailkapen zooteknikoa duten ustiategietarako.

Kontuan hartu beharreko aldia izango da eskaeraren aurreko urteko ekainaren 1etik eskaeraren urteko maiatzaren 31ra bitartekoa, arkumeak ateratzeko eta esnea erosleei emateko.

Esnea zuzenean saldu nahi izanez gero, eskaeraren aurreko urtean eginikoa izango da.

Aurreko urteko ekainaren 1aren ondoren jarduera hasiz gero edo titulartasuna aldatuz gero, hainbanatu egingo dira gutxieneko atalaseak.

 

AHUNTZAK

Hautagarriak izango dira:

 • Nahitaezko errolda aitorpenaren arabera ugaltzaile bezala mantendutako ahuntzak, eskaera aurkezten den urteko urtarrilaren 1ean behar den bezala identifikatuta eta erregistratuta baldin badaude. 
 • Jarduerari ekiten dioten gazte eta abeltzainentzat, eskaera bakarra abeltzaintzarako laguntzak eskatzen dituzten lehen eskaera izanik, ustiategian daudenak izango dira abere hautagarriak, eskabideak aldatzeko azken egunean eskuragarri dagoen azken zentsu aitorpenaren arabera. Hala ere, eskaera bakarra aldatzeko amaiera data baino lehen ustiategiaren titulartasun aldaketa baten lagapen hartzaile gisa agertzen badira, hautagarritasun datetan ustiategian dauden animaliak hartuko dira kontuan, eta aukera onuragarriena aplikatuko zaie.

 • Eme hautagarrien gutxieneko kopurua >= 10 abere.

Abereak dauden ustiategiek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

1. REGAn erroldatuta egotea sailkapen zootekniko honekin:

 • “haragi ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “esne ekoizpenerako ugaltzea” edo
 • “ekoizpen mistorako ugaltzea”.

2. Ustiategiko irteera mugimenduen atalasea eme hautagarri bakoitzeko 0,6 antxume izatea gutxienez.

Edo, bestela, gutxienez eme ugaltzaileko eta urteko 200 litroko ekoizpena izatea.

Kontuan hartu beharreko aldia izango da eskaeraren aurreko urteko ekainaren 1etik eskaeraren urteko maiatzaren 31ra bitartekoa, arkumeak ateratzeko eta esnea erosleei emateko.

Esnea zuzenean saldu nahi izanez gero, eskaeraren aurreko urtean eginikoa izango da.

Aurreko urteko ekainaren 1aren ondoren jarduera hasiz gero edo titulartasuna aldatuz gero, hainbanatu egingo dira gutxieneko atalaseak.

2014an eskubide bereziak zituzten eta oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatzeko hektarea onargarririk ez duten esne behi, gizentzeko behi abere, ardi eta ahuntzen abeltzainentzat.

Eskubide bereziak dituztenek, 2014an bestelako eskubideak ere bazituzten, ez dute aukera hau izango.

Arlo bakoitzerako hauta daitezkeen abereak loturiko laguntzetako berberak izango dira.

2014an eskubide bereziak gorde zituzten abeltzainek, hektarea onargarririk ez badute eta ondoz ondoko bi kanpainatan ez badituzte eskatu eskubide horiekin loturiko laguntzak, behin betiko galduko dute haiek jasotzeko eskubidea, ezinbesteko kasuetan edo salbuespenezko egoeretan izan ezik.

Laguntzak lortzeko baldintza artifizialak sortu direla frogatzen bada, ez da zuzeneko ordainketarik edo bestelako laguntzarik emango.

Oro har: 

 • Bi nekazarik edo gehiagok eskatutako lursail baten kontrolean atzematea nekazari batek nahita aitortu duela lursail hori eskaera bakarrean, jabetza, gozamen edo alokairu araubidean bere esku izan gabe edo herri ondasun bat kudeatzen duen erakunde batek esleitu gabe.

 • Datuak edo dokumentazioa faltsutzea edo ezkutatzea.

 • Lekuan bertan kontrola egiten ez uztea.

 • Eskaeran atzera egiten saiatzea, tokian bertan kontrola egingo dela edo irregulartasunak daudela jakinarazi ondoren.

Eremuentzako laguntzei dagokienez:

 • Larreetako nekazaritza jarduera egiaztatzeko aurkeztutako probetan faltsutasuna edo iruzurra dagoelako zantzuak izatea.

 • Ustiategiaren ekoizpen helburuekin zerikusirik ez duen eremu edo jarduera mota bat aitortzea.

 • Eremuaren gainaitorpen esanguratsua ondoz ondoko 2 kanpainatan.

 • Nekazaritza jarduerarik egiten ez den eremuak nahita aitortu direlako zantzuak izatea.

 • Artzaintza jarduera aitortzea, eta jarduera hori eskatzailearen beraren ustiategiko animaliekin ez egitea.

Gazteentzako laguntzari edo erreserba nazionalaren esleipenari dagokienez:

 • Nekazari gazteak nortasun juridikoa duten nekazaritza enpresetako bazkide edo kide gisa modu artifizialean sartu direla frogatzea, enpresak ordainketa hori jaso ahal izateko kualifikatzeko helburu bakarrarekin.

 • Nekazaritzako Gizarte Segurantzan alta ematea eta eskaera baietsi ondoren baja ematea.

 • Titulartasuna aldatzea eta nekazari gaztea edo jardueran hasten den nekazaria jartzea, eta erreserba esleitutakoan edo bidesaririk gabe lagatako oinarrizko ordainketarako eskubideak aktibatutakoan, hasierako titularrari transferitzea.

Abeltzainentzako laguntzei dagokienez:

 • Abereak ekoizleen artean trukatzea.

 • Gehiegizko aldaketak ugaltzaileen erroldan, ustiategiko urteko batez besteko abeltzaintza jarduerari dagokionez.