Borondatezko ordezkaritza

Zertarako balio du borondatezko ordezkaritzak? Nola izapidetu behar da?

Borondatezko ordezkaritzaren bidez zergadunak bere konfiantzako pertsona bat (profesionala edo ez) gaitu dezake, bere izenean egiteko izapideak eta jardunak, bere izenean egikaritzeko eskubideak, edo bere izenean betetzeko betebeharrak.

Ordezkaritza zerrenda Borondatezko Ordezkarien Erregistroan inskribatzeak ordezkaria salbuetsi egiten du bere ordezkatzeko ahalmena egiaztatzetik Arabako Foru Aldundiarekin zergapekoaren izenean eta ordezkaritzan harreman bat izaten duen bakoitzean. 

Borondatezko Ordezkaritza: maiz egiten diren galderak

Borondatezko ordezkaritzaren bitartez zergapekoak bere konfiantzako pertsona bat edo profesional bat izenda dezake bere izenean egin ditzan izapideak eta jarduketak, edo bere eskubideak erabil ditzan edo betebeharrak bete. Beraz, borondatezko ordezkariak ordezkatuaren izenean dihardu eta egiten duen guztia eta horren ondorioak hari dagozkio.

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2018 Foru Dekretua, otsailaren 13koa. Aldatzea apirilaren 13ko 15/2010 Foru Dekretua, arautu zuena Arabako Foru Ogasunean zerga alorreko zenbait izapide eta jardun egiteko emandako borondatezko ordezkaritza, eta borondatezko ordezkarien erregistroa sortu zuena. 21ean argitaratu zen ALHAOn (22. zk.).

Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 13ko 15/2010 Foru Dekretuak. Dekretu honen bidez Arabako Foru Ogasunaren aurrean, zergen arloan, zenbait izapide eta jarduera egiteko emandako borondatezko ordezkaritza arautzen da eta Borondatezko Ordezkarien Erregistroa sortzen da. 2010eko apirilaren 30ean argitaratu zen ALHAOn (46. zk.).

Borondatezko ordezkaritza erlazio berri bati alta emateko ondoko prozedurak erabil daitezke:

A. Bertaratzea: Ordezkaria eta ordeztua Ogasunera joatea

 • Zergaduna eta beraren ordezkaria (edo izapide hau haietako baten edo bien izenean egiteko ahalordea eman zaion pertsona bat) Ogasunera joan behar dira eta eskabide eredua eta ordezkaritzaren onarpena sinatu behar dituzte.

B. Bertaratzea: Ordezkaria Ogasunera joan eta ordezkaritzaren frogagiria aurkeztea

 • Ordezkaria (edo izapidea beraren izenean egiteko ahala daukan pertsona) Ogasunera joan behar da, bera bakarrik, eta notario ahala edo zergadunak sinatutako dokumentu pribatua aurkeztu behar du ordezkaritza egiaztatzeko eta zergadunak bere borondatez eman nahi dizkion ordezkaritza mailak azaltzeko (hori ezinbestekoa da ordezkaritza eskabidea onartzeko).

C. Bide telematikoa: Ordezkariak eskabidea Internet bidez aurkeztea eta ordezkatuak bide beretik onartzea

 • Ordezkariak Internet bidez aurkeztu behar du eskabidea (Diputazio Digitaletik egin behar du gakoak eta NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala erabilita) eta ordezkatuak bide beretik onartu behar du (bera ere Diputación Digitalaren erabiltzailea izan behar da, hau da, gakoak eta NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala erabili behar ditu Borondatezko Ordezkaritzaren Zerbitzura sartzeko). Zergadun ordezkatuak aurkezten denetik egutegiko 20 egun pasatu baino lehen onartu behar du alta eskabidea. Epealdi horretan onartzen ez badu, eskatutako ordezkaritza ez da baliozkotzat joko. D. Bide telematikoa: Ordezkariak eskabidea Internet bidez aurkeztea eta berak onartzea bide beretik gako batzuen bitartez Ordezkariak Internet bidez aurkeztu behar du eskabidea (Diputazio Digitaletik egin behar du gakoak eta NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala erabilita), baina zergapekoa ez da Diputación Digitalaren erabiltzailea eta horregatik gako berezia eskatu behar da eskabidea onar dezan. Gako hori etxera bidaliko zaio postaz zergapekoa ordezkatuari. Zergapekoak ordezkariari eman behar dio gakoa. Gero ordezkaria Diputación Digitalera sartu behar da eta gakoaren bitartez eskabidea onartu. Alta eskabidea aurkezten denetik egutegiko 20 egun pasatu baino lehen onartu behar da. Epealdi horretan onartzen ez bada, eskatutako ordezkaritza ez da baliozkotzat joko.

D. Bide telematikoa: Ordezkariak eskabidea Internet bidez aurkeztea eta berak onartzea bide beretik gako batzuen bitartez

 • Ordezkariak Internet bidez aurkeztu behar du eskabidea (Diputazio Digitaletik egin behar du gakoak eta NAN elektronikoa edo ziurtagiri digitala erabilita), baina zergapekoa ez da Diputación Digitalaren erabiltzailea eta horregatik gako berezia eskatu behar da eskabidea onar dezan. Gako hori etxera bidaliko zaio postaz zergapekoa ordezkatuari. Zergapekoak ordezkariari eman behar dio gakoa. Gero ordezkaria Diputación Digitalera sartu behar da eta gakoaren bitartez eskabidea onartu. Alta eskabidea aurkezten denetik egutegiko 20 egun pasatu baino lehen onartu behar da. Epealdi horretan onartzen ez bada, eskatutako ordezkaritza ez da baliozkotzat joko.

Borondatezko ordezkaritza maila aldatzeko Arabako Foru Ogasunak ezarritako borondatezko ordezkaritzaren eredua bete behar da eta bertan finkatu nahi den maila berria adierazi. Ordezkaritzei alta emateko prozedura berak erabil daitezke.

Bai zergadunek, bai beraien ordezkariek noiznahi ezeztatu ahal dute borondatezko ordezkaritza, bai eta hari uko egin ere.

Zergadun ordezkatuek eta ordezkariek bi aukera dituzte ordezkaritza ezeztatzeko edo hari uko egiteko, hurrenez hurren: Arabako Foru Ogasunera joan edo Diputación Digitalen sartu.

Informazioa emateko ez beste ezertarako, Arabako Foru Ogasunak ezeztapenaren edo ukapenaren berri emango dio beste alderdiari, eta azalduko dio noiztik aurrera joko den ordezkaritza ezeztutzat edo uko egintzat.

Diputación Digitalen sartu behar da, gero Borondatezko Ordezkaritzaren Zerbitzua hautatu, honen barruan “Kontsulta” klikatu eta ondoko aukera hauek azalduko dira:

 • Nire erlazioak: Atal honetan norberaren ordezkaritza erlazioak kontsulta daitezke. Gainera, erlazio bat hautatu eta beraren historia azter daiteke.
 • Eskaerak: Norberak aurkeztutako borondatezko ordezkaritzaren eskaera guztiak azalduko dira. Eskaera jakin baten egoera kontsulta daiteke eta PDF formatuan kargatu daiteke, pantailan ikusteko.

1. MAILA:

 • Aitorpenak (zentsu aitorpenak izan ezik) eta autolikidazioak aurkeztu.
 • Zerga zorrak eta zehapenak borondatezko epealdian ordaindu (pasabidearen bidez, esaterako).
 • Autolikidazioarekin batera zorrak eta zehapenak geroratzeko, konpentsatzeko edo ordainketa zatikatzeko eskatu.
 • Izapidetzea zertan den begiratu eta.

2. MAILA:

 • 2.A) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren datuak aztertu eta autolikidazioa egiteko erabili.
 • 2.B) Zerga ziurtagiriak eskatu eta jaso.
 • 2.C) Zentsu aitorpenak aurkeztu, zentsu prozeduren ondoriozko errekerimenduei erantzun eta Zergadunen Zentsuko datuak aztertu.

3. MAILA:

 • Berraztertzeko errekurtsoak eta administrazioarekiko diru erreklamazioak aurkeztu eta izapidetu.
 • Berraztertzeko prozeduretako idazkiak (oker sartutako dirua itzultzeko prozedura, esaterako) eta aurretiazko administrazio loturei buruzko idazkiak (adibidez, zerga kontsultak) aurkeztu eta izapidetu.
 • Zergen kudeaketaren eta ordainketaren inguruko agiriak aurkezteko errekerimenduei erantzun.
 • Zorrak eta zehapenak geroratzeko, konpentsatzeko edo ordainketa zatikatzeko eskatu.
 • Aurreko prozeduretan, administrazio espedienteak aztertu eta haien.

4. MAILA:

 • 4.A) Ordezkariak berak abiarazitako izapide eta prozeduren inguruko jakinarazpenak jaso.
 • 4.B) Zergapekoak abiarazitako izapide eta prozeduren inguruko jakinarazpenak jaso.
 • 4.C) Arabako Foru Ogasunak ofizioz abiarazitako izapide eta prozeduren inguruko jakinarazpenak jaso..

Ez, borondatezko ordezkaritzaren mailak zergapekoek Ogasunarekin egin ditzaketen izapideen arabera ezarri dira. Hain zuzen ere, 1. maila betebeharrak aurkezteko da, 2. maila datuak kontsultatzeko eta ziurtagiriak eskatzeko, 3. maila eskubideak aurkezteko eta 4. maila jakinarazpenak jasotzeko eta jaso izana adierazteko.

Zergapeko bakoitzak gehienez borondatezko 4 ordezkari eduki ditzake. Ondoko grafikoan ordezkaritza mailen arteko loturak azalduko dira eta maila bakoitzeko gehieneko ordezkarien kopurua zehaztuko da::

niveles representacion voluntaria

 

2B mailak ez dauka loturarik beste mailekin; gehienez 2 ordezkari eduki daitezke. Beraz, ondoko kasu hauek gerta daitezke:

 • Zergapekoak borondatezko 4 ordezkari eduki ditzake: bi ordezkari 1 - 4C bitarteko mailetan (aurrean adierazitako murrizpenekin) eta beste bi 2B mailan.
 •  Zergapekoak borondatezko 3 ordezkari eduki ditzake: bi ordezkari 1 - 4C bitarteko mailetan (aurrean adierazitako murrizpenekin; gainera, bietako bat 2B mailakoa ere bada) eta ordezkari bat 2B mailan.
 • Zergapekoak borondatezko 2 ordezkari eduki ditzake: bi ordezkari 1 - 4C bitarteko mailetan (aurrean adierazitako murrizpenekin), eta biak daude 2B mailan.

Ordezkaritza mailen arteko lotura:

 • 2.A) maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila” aukeratu behar da.
 • 2.C) maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila” aukeratu behar da.
 • 3. maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila” aukeratu behar da.
 • 4.A) maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila” eta “3. maila” aukeratu behar dira.
 • 4.B) maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila”, “3. maila” eta “4.A) maila” aukeratu behar dira.
 • 4.C) maila: Maila hau aukeratuz gero, “1. maila”, “3. maila”, “4.A) maila” eta “4.B) maila” aukeratu behar dira.

Aldundi Digitala: Borondatezko ordezkaria izan nahi duen pertsona fisiko zein juridikoa ez badago erregistratuta Arabako Foru Ogasunean, Borondatezko Ordezkaritzaren Zerbitzua hautatzen duenean horren berri ematen duen mezua agertuko zaio eta azalduko zaio harremanetan jarri behar dela Arabako Foru Ogasunarekin erregistroan sar dezan (bertara joan daiteke edo bestela faxez, ohiko postaz edo posta elektronikoz egin dezake). Behin erregistratuz gero Diputación Digital erabili ahal izango du borondatezko ordezkari gisa alta emateko eskatzeko.

Ordezkatutako zergapekoa ez badago erregistratuta Arabako Foru Ogasunean, horren berri ematen duen mezua agertuko da eta azalduko da harremanetan jarri behar dela Arabako Foru Ogasunarekin erregistroan sar dezan.

Arabako Foru Ogasunaren bulegoak: Arabako Foru Ogasunera datorren pertsona fisiko edo juridiko bat bertan erregistratuta ez badago, ezer baino lehen erregistratu egingo da prozedurari ekin ahal izateko.

Alta eskabidea aurkezten denetik egutegiko 20 egun pasatu baino lehen onartu behar da. Epealdi horretan onartzen ez bada, eskatutako ordezkaritza ez da baliozkotzat joko eta beraz ez du ondoriorik sortuko.

Borondatezko ordezkaritzaren eskaera ezesten bada, ordezkaritza ez da baliozkotzat joko eta beraz ez du ondoriorik sortuko.

Araudian ezarritako betekizunak betez gero, ordezkaritzari alta emango zaio Borondatezko Ordezkarien Erregistroan eta ordutik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Borondatezko Ordezkarien Erregistroan ordezkaritza baten maila aldatuz gero, aldaketak maila berria inskribatzen denetik aurrera sortuko ditu ondorioak.

Ordezkaritza baten ezeztatzeak edo ukoak ondorioak sortzeko ezinbestekoa da adieraztea noiz hasiko den ondorioak sortzen (eskabidea aurkeztu ondoren izan behar da). Bestela, ezeztatzeak edo ukoak egin eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Bai; izan ere, borondatezko ordezkari bati Ogasunarekiko izapide batzuk egiteko ahala emateak ez dakar berekin zergapekoak berak izapide horiek ezin kudeatu izatea.

Norbaiti ordezkari gisa aritzeko baimena emateko modurik errazena borondatezko ordezkarien erregistroan alta ematea da. Izan ere, hori eginez gero zergapekoak ahala ematen dio ordezkariari itundutako ordezkaritza maila bateko izapideak egiteko eta hark ez dauka zergapekoaren izenean jardun behar duen bakoitzean baimenaren frogagiria aurkeztu beharrik.

Borondatezko aitorpenak beti izapidetzen dira berdin, zergapekoek borondatezko ordezkaria eduki zein ez eduki. Izapideak ez dira aldatzen kudeatzailearen arabera: beti dira batzuk, ordezkariak zein zergapekoak egin.

Prozedura orokorrari jarraituz, Arabako Foru Ogasunak zergapekoari deituko dio bietako zein den baliozkoa argitzeko. Zergapekoa aurkitu ezean, borondatezko ordezkariei hots egingo zaie.

Prozedura orokorrari jarraituz, Arabako Foru Ogasunak zergapekoari deituko dio bietako zein den baliozkoa argitzeko. Zergaduna aurkitu ezean, borondatezko ordezkariari hots egingo zaio.

Zerbait aurkeztutakoan ondoko eragiketak egin ditzakete borondatezko ordezkari aktiboek, hau da, erlazioa indarrean dutenek:

 • Borondatezko ordezkaritzaz baliatuta aurkeztutako ereduak kontsultatu.
 • Eurek aurkeztutako guztien jaso agiriak aztertu eta inprimatu.
 • Eurek aurkeztutakoei buruzko informazioa txertatu.

Laguntza programak zergadunek eurek erabil ditzakete beren kontura, bai eta erakunde laguntzaileek eta erakunde laguntzaile gisa jardun dezaketen borondatezko ordezkariek ere.

Erakunde laguntzaile ez diren borondatezko ordezkariek “norbanako” gisa erabil ditzakete laguntza programak ordezkatzen dituzten zergadunen autolikidazioak eta aitorpenak egiteko eta fitxategiak sortzeko; aldiz, ezin dituzte bidali, ez multzoka ez banaka linean. Beraz, erakunde laguntzaile ez diren borondatezko ordezkariak Diputación Digitalean sartu behar dira laguntza programen bitartez egindako autolikidazio eta aitorpenen fitxategiak bidali ahal izateko. Han sartzeko borondatezko ordezkaritzaren identifikazioa adierazi behar dute eta ordezkatzen duten zergapekoa identifikatu behar dute: gero fitxategia bidali ahal izango dute.

 • Erakunde laguntzaileek bidalketak egin ditzakete eta bidalitakoen jaso agiriak kontsultatu, besterik ez; ezin dute begiratu zer ageri den aurkeztutako autolikidazioetan.
 • Borondatezko ordezkariek bidalketak egin ditzakete eta bidalitakoen jaso agiriak kontsulta ditzakete, eta gainera autolikidazioak azter ditzakete.
 • Aitorpen loteak Diputación Digitalaren bitartez: erakunde laguntzaile gisa erregistratuta daudenek soilik sortu eta bidal ditzakete loteak. Erakunde laguntzaile gisa erregistratuta ez dagoen borondatezko ordezkari batek loteak sortu eta bidali nahi baditu, erregistroan alta emateko eskatu behar du eta horretarako Diputatuen Kontseiluaren 2001eko apirilaren 20ko 50/2001 Foru Dekretuan ezarritako guztia bete behar du.
 • Aitorpenak banan-banan Diputación Digitalaren bitartez: borondatezko ordezkariek ordezkatzen dituzten zergadunen aitorpenak banan-banan bidal dezakete, erakunde laguntzaileek ez.
 • Borondatezko ordezkaria pertsona fisikoa nahiz juridikoa izan daiteke. Baimendutako ordezkariak, berriz, pertsona fisikoa izan behar du.
 • Borondatezko ordezkariak pertsona fisiko nahiz juridiko bat ordezka dezake. Baimendutako ordezkariak, aldiz, pertsona juridiko baten izenean zenbait jarduera bakarrik egin ditzake.
 • Borondatezko ordezkari gisa jardun nahi duenak zergapeko baten borondatezko ordezkaritza gauzatzeko eskaera egin dezake. Baina Diputación Digitalen pertsona juridikoaren legezko ordezkari gisa ageri den erabiltzaileak baino ez izango ditu gaitu Diputación Digitaleko baimendutako ordezkariak.
 • Pertsona fisiko bat baimendutako ordezkari izendatzeko, aldez aurretik Diputación Digitalen erabiltzailea izan behar du. Borondatezko ordezkariak, berriz, ez du Diputación Digitalen erabiltzaile izan behar, borondatezko ordezkarien erregistroan alta emateko eskaera egiteko.
 • Bai zergapekoak bai borondatezko ordezkariak borondatezko ordezkaritzako harremanari baja eman diezaiokete edozein unetan. Baina pertsona juridikoaren legezko ordezkariak bakarrik kendu diezaioke baimendutako bati baimena.
 • Borondatezko ordezkariak Arabako Foru Aldundian bakarrik egin ditzake jarduerak, zergapekoaren ordez. Aldi berean, baimendutako ordezkariak pertsona juridikoaren izenean egin ditzake izapideak Arabako Foru Aldundian.
 • Baimena onartzeak erabiltzaile izaera onartzen dio pertsona fisikoari Diputación Digitalen baina, bakarrik, pertsona juridiko horren zenbait izapidetan baimendu gisa jarduteko. Bestetik, borondatezko ordezkaritzako harremana onartzeak EZ dio erabiltzaile izaera onartzen ordezkatuari Diputación Digitalen. • Borondatezko ordezkariak bere ordezkatuaren ordez jarduerak egin ditzake, baita jarduera horien ondoriozko jakinarazpenak edota gutunak jaso ere, bere gain hartu duen ordezkaritza mailaren arabera. Baimendutako ordezkariak, berriz, jarduerak bakarrik egin ditzake pertsona juridikoaren izenean eta EZ DITU INOIZ jarduera horien ondoriozko jakinarazpenak edota gutunak jasoko.