Aldez aurreko hitzordua

 • Arabako Foru Ogasunak aurretik jakinarazitako likidazioei eta berraztertzeko errekurtsoen ebazpenei buruzko informazio zabalagoa eskuratzeko.
 • Pertsona fisikoei eta errenta atribuzioaren erregimenaren baitako entitateei laguntza ematea errolda ereduak betetzeko.
 • Laguntza ematea pertsona juridikoen eta beste entitate batzuen IFZ lortzeko.
 • Erabilitako ibilgailuen Ondare Eskualdaketa eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko Zergaren autolikidazioa egiteko.
Eskatu hitzordua

Hitzordua eskatzeko zerbitzua

TELEFONOZ: 945 18 15 55 zenbakira deituta, astelehenetik ostiralera; ordutegia: 8 - 14:30.

BERTARA JOANDA: Ogasunaren bulegoetara joanda; hona helbideak:

 • GASTEIZ: Samaniego kalea, 14. PK: 01008.
 • LAUDIO: Herriko plaza, z.g. PK: 01400.
 • GUARDIA: San Juan plaza. Samaniego etxea. PK: 01300
 • Gasteizen kasuan, hitzorduaren eskaera informazio gunetik egingo da.

Jendearentzako ordutegia: 8:15 – 14:30 (Egun berezietan izan ezik: Olarizu, Gabon Gaua, Gabon Zahar eguna eta herriko jaiak, urteko lan egutegiaren arabera, 9:15 - 12:30 izango baita)

ARABAEUS: Aldez aurreko hitzordua eskatu.

Arabako Foru Ogasunak harrera emateko honako zerbitzu hauetan hitzordua eskatu behar da:

 • Jasotako behin-behineko likidazioari buruz kontsulta egin edo zalantzak argitzeko.
 • Zuk aurkeztutako errekurtsoari buruz jasotako ebazpena argitzeko.
 • IFZ eskatzeko pertsona juridiko eta errenta egozketaren araubideko erakundeentzat.
 • Jarduera gauzatzen duten pertsona fisiko, Sozietate zibil, Ondasun erkidego eta Beste erakundeen errolda eredua betetzeko laguntza jasotzeko, aurkezpen telematikorik eskatzen ez denean: Hau da, zerbitzu hau indarrean den araudiaren arabera aurkezpenak Interneten bidez egin beharrik ez duten zergadunei zuzentzen zaie. Honako hauek: jarduera gauzatzen duten pertsona fisikoak, sozietate zibilak eta ondasun erkidegoak, erroldan alta eskatzen dutenak edo gehienez 15 erregistro izanik aldaketa edo baja eskatzen dutenak. Hileko itzulketen erregistroan alta edo baja eskatzen dutenak kanpo geratzen dira.

Jasotako likidazio edo ebazpenei buruzko argibideen kasuan, zergadunak agiria aldean izan behar du, izan ere, hitzordua eskatzeko momentuan, likidazio edo ebazpenean jakinarazi zaion beharrezko kodea eman behar du.

cita previa HAcienda
cita previa HAcienda

IFZ eskatu edo errolda eredu bat betetzeko, ez da beharrezkoa begien bistan inolako agiririk izatea. Hala ere, hitzordura joaten zarenean 5. galderan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzu.

Arretarako ordutegia Foru Ogasunarekin hitzordua hartzeko arrazoiaren arabera izango da:

 • Jasotako likidazio edo ebazpenei buruzko argibideetarako ordutegia: 9:00 - 11:00 eta 12:30 - 14:00.
 • IFZ eskatu edo errolda eredu bat betetzeko ordutegia: 8:30 - 11:00 eta 12:30 - 14:30.

(Egun berezietan izan ezik: Olarizu, Gabon Gaua, Gabon Zahar eguna eta herriko jaiak, urteko lan egutegiaren arabera, 9:30 - 11:00 izango baita).

Hitzordua hartzeko arrazoiaren arabera zergadunak agiri ezberdinak aurkeztu behar ditu.

 • IFZ eskatzeko premiazkoa izango da urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Aginduan (ALHAO, 19.zk., 2009/02/03koa) aipatzen diren agiriak aurkeztea. Errolda eredu bat betetzeko, aldiz, errolda eredua betetzeko beharrezkoak diren dokumentuez gain, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren alta edo baja agiriaren fotokopia ere aurkeztu beharko duzu, egoki bada.
 • Jasotako likidazio edo ebazpenei buruzko argibideen kasuan, zergaduna Arabako Foru Ogasunarekin daukan hitzordura bere NAN edo IFZrekin joan behar da.

Mesedez, hitzordua eskatzerakoan zure posta elektronikoa eman, honela hitzordua baieztatzeko eta aurkeztu beharreko agiriak gogorarazteko mezua bidaliko dizugu.

 • IFZ eskatzeko, Gasteizko bulegoan (Samaniego kalea 14, PK: 01008).
 • Errolda ereduak betetzeko, zugandik gertuen dagoen bulegoan: Gasteiz (Samaniego kalea 14, 01008), Laudio (Herriko Plaza z.g., 01400, Laudio) edo Guardia (San Juan plaza, Samaniego etxea, 01300).
 • Jasotako likidazio edo ebazpenei buruzko argibideetarako,
  • Gasteizen (Samaniego kalea 14, 01008),
  • zugandik gertuen dagoen bulegoa Laudio edo Guardiakoa izanik zerbitzua telefonoz jasotzea nahiago duzunean izan ezik. Kasu honetan, hitzordu gisa adostutako egun eta orduan, Arabako Foru Ogasuneko pertsona bat zurekin harremanetan jarriko da, zuk emandako telefono zenbakira deituz.