Catastro de Álava para la consulta de la referencia catastral

Arabako katastroa

Arabako Foru Aldundiak katastroko datuak eskuratu eta Arabako landa eta hiri higiezinen informazio grafikoa eta datu fisikoak kontsultatzea eskaintzen dizu. Horretarako zenbait elementu daude.

Katastro balioa dagokion udalerriko balioen txostenean jasotako balorazio irizpideak aplikatuz kalkulatzen da.

Higiezin baten katastro balioa kalkulatzeko elementu batzuk hartzen dira kontuan, hala nola eraikinen azalera, antzinatasuna, kalitatea eta kontserbazio egoera, kokapena, etab.