Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zerga

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergak, zuzenekoa eta subjektiboa denak, pertsona fisikoek irabaziz (dohain) eskuratutako ondare gehitzeak kargatzen ditu.

Hots, hauek jarriko ditu zergapean zerga honek:

  • Ondasunak eta eskubideak jaraunspenez, legatuz edo oinordetzako beste tituluren baten bidez eskuratzea.
  • Ondasunak eta eskubideak eskuratzea dohaintza bidez edo beste edozein negozio juridiko doako eta "inter vivos” bidez .
  • Bizi aseguruen onuradunek kantitateak jasotzea, kontratugilea (poliza sinatu zuena) onuradunaz beste pertsona bat denean, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian berariaz araututako kasuetan izan ezik.

Nola izapidetu

Izapidetu

2020ko irailaren 1etik aurrera, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergaren autolikidazioak Arabako Foru Aldundiaren Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak garatutako laguntza programa erabiliz egin beharko dira nahitaez.

(351/2020 Foru Agindua, uztailaren 10koa, onespena ematen diena oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren autolikidaziorako 650, 651, 652, 653, 654 eta 655 ereduei eta ezartzen duena haiek nola eta non aurkeztu behar diren)

Hauexek dira zerga horrekin loturiko ereduak:

650 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Oinordekotzak 

651 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Dohaintzak

652 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Bizi asegururako polizak

653 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Panteoiak eta nitxoak 

654 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Ibilgailuak 

655 Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa – Gozamena azkentzea

Salbuespen gisa, eskudiruaren eta ibilgailuen dohaintzei dagozkien autolikidazioak 651 eta 654 ereduak erabiliz egin ahal izango dira, PDF betegarri formatuan. 

651 eskudiruzko dohaintzak

654 ibilgailuen dohaintzak

Laguntza programa

Eredu bakoitzeko autolikidazioak oinordetza eta dohaintzen laguntza programa erabiliz egin eta inprimatu edo Foru Aginduaren bitartez onartutako paperezko inprimakiak eskuz bete ahalko dira.

Laguntza programaren bidez egin eta inprimatu, zein eskuz bete, autolikidazio hori Ogasunaren bulegoetan aurkeztuko da, erakunde laguntzaile batean ordaindu ondoren, ordaintzeko kuota ateratzen bada.

64 biteko Microsoft Office bertsio bat baduzu

32 biteko Microsoft Office bertsio bat baduzu


Laguntza programaren gida 650 eredua – Oinordekotzak

Laguntza programaren gida 651 eredua – Dohaintzak

Laguntza programaren gida 652 eredua – Bizi asegururako polizak

Laguntza programaren gida 654 eredua – Ibilgailuak 

Laguntza progamaren gida 655 eredua – Gozamena azkentzea

Araudia

11/2005 Foru Araua, maiatzaren 16koa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzkoa. (ALHAO, 2005eko maiatzaren 27koa)

74/2006 Foru Dekretua, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudia onartu da. (ALHAO, 2006ko abenduaren 22koa) 

351/2020 Foru Agindua, uztailaren 10koa, onespena ematen diena oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren autolikidaziorako 650, 651, 652, 653, 654 eta 655 ereduei eta ezartzen duena haiek nola eta non aurkeztu behar diren (ALHAO, uztailaren 22koa)