Nire zerga datuak

Pertsona fisikoak diren zergadunek bide hauetatik eskuratu ditzakete Foru Ogasun honen eskuetan dauden beren datu fiskalak:

DBLOn xedatutakoa betetzeko, ematen diren datu fiskalak Aldundidigitalaren erabiltzailearenak izango dira bakarrik, ez familia unitateko beste kideenak, holakorik izanez gero.