Nire zerga datuak

Pertsona fisikoak diren zergadunek bide hauetatik eskuratu ditzakete Foru Ogasun honen eskuetan dauden beren datu fiskalak:

 Zuzenean Egoitza Elektronikoaren bidez kontsulta eginez, ziurtagiri elektronikoa edo zenbakidun lauki-sarea edukiz gero.

DPBLn xedatutakoa betetzeko, ematen diren datu fiskalak Aldundidigitalaren erabiltzailearenak izango dira bakarrik, ez familia unitateko beste kideenak, holakorik izanez gero.