Nire zerga datuak

Pertsona fisikoak diren zergadunek bide hauetatik eskuratu ditzakete Foru Ogasun honen eskuetan dauden beren datu fiskalak Egoitza Elektronikoaren bidez.

Nire zerga datuak

 

DBLOn xedatutakoa betetzeko, ematen diren datu fiskalak Aldundidigitalaren erabiltzailearenak izango dira bakarrik, ez familia unitateko beste kideenak, holakorik izanez gero.

Ziurtagiri digitalik edo itsasontzi-jokorik ez duzu?

Ezagutzen duzu Bak gakoa?

Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikora sartzeko aukera emango dizun BAK gakoaz izapideak modu telematikoan egin ditzakezu.

LOR EZAZU ZURE BAK

 

Datu fiskalak zerga helbidera bidaltzeko eskabide bat dela medio