Jarduera ekonomikoen gaineko zerga

Jarduera ekonomiko bat (enpresakoa, profesionala edo artistikoa) egiteko asmoa duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak eta mota orotako erakundeak behartuta daude dagokien Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean alta ematera.

Horretarako, kasu egiozu Jarduera ekonomikoetako altak, bajak eta aldaketak izapidetzeko gidan jasotako informazioari. Zerikusia duten erakundeen aurrean (Arabako Foru Aldundia, Udala, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia) egin beharreko urratsak azaltzen dira bertan.

Gehiago informazio:

Izapidetza

Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren aitorpenak

Zer izapide egin behar da zergadunen erroldan jarduera ekonomiko baten alta, baja edo aldaketa formalizatzeko?

IFZren eskaera - Zergapekoek beren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar dute Arabako Foru Ogasunari aurkezten dizkioten autolikidazio, aitorpen, berriemate eta idazki guztietan.

IFZ lortzea

 

Zentsu aitorpena – 037 zentsu eredua aurkeztu beharko da zergadunen zentsuan alta, aldaketa edo baja jakinarazteko

 

Jardueraren alta, baja edo aldaketaren aitorpena Udalean. Euren kontura edozein jarduera enpresarial, profesional nahiz artistiko egiten duten pertsona fisikoak, behartuta daude jarduera ekonomikoen gaineko zergan euren jarduerarako alta (ordainketatik salbuetsita egon zein ez), baja edo aldaketaren aitorpena aurkeztera, 840, 841, 842, 848 ereduen bitartez 

IKUS EREDUAK 840, 841, 842, 848

Alta eskatzea Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA), jarduera hasi eta hurrengo 30 egutegi egunetan. Izapide hori Gizarte Segurantzan egiten da

IFZren eskaera - Sozietate zibilek eta ondasun erkidegoek beren identifikazio fiskaleko zenbakia jarri behar dute Arabako Foru Ogasunari aurkezten dizkioten autolikidazio, aitorpen, berriemate eta idazki guztietan

IFZ lortzea

Zentsu aitorpena: 037 zentsu eredua aurkeztu beharko da zergadunen zentsuan alta, aldaketa edo baja jakinarazteko

 

Jardueraren alta, baja edo aldaketaren aitorpena Udalean. Euren kontura edozein jarduera enpresarial nahiz artistiko egiten duten sozietate zibilak eta ondasun erkidegoak, behartuta daude jarduera ekonomikoen gaineko zergan euren jarduerarako alta (ordainketatik salbuetsita egon zein ez), baja edo aldaketaren aitorpena aurkeztera, 840, 841, 842, 848 ereduen bitartez 

IKUS EREDUAK 840, 841, 842, 848

Alta eskatzea Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Araubide Berezian (RETA), jarduera hasi eta hurrengo 30 egutegi egunetan. Izapide hori Gizarte Segurantzan egiten da

Banako enpresaburuak - Langileak kontratatu eta jarduera bati ekin baino lehen enpresaburuek nahitaez eskatu behar diote Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari Gizarte Segurantzaren bidezko araubidean inskribatzeko.

IFZren eskaera – Aurretiko hitzorduaren bidez, Ogasunak zehazten duen egunean eta orduan Gasteizen dauzkan bulegoetara joan behar da agiri hauekin:  

  • 036 eredua: laguntza programa erabiliz eta aurkezteko inprimatuz.
  • Eraketaren eskritura publikoa: jatorrizkoa eta fotokopia.
  • Erakundearen legezko ordezkariaren IFZren fotokopia (zentsu aitorpena sinatzen duenarena) eta ordezkatzeko gaitasunaren frogagiriaren fotokopia

IFZ lortzea

Zentsu aitorpena: 036 zentsu eredua aurkeztu beharko da zergadunen zentsuan alta, aldaketa edo baja jakinarazteko

Jardueraren alta, baja edo aldaketaren aitorpena Udalean. Euren kontura edozein jarduera enpresarial nahiz artistiko egiten duten pertsona juridikoak, behartuta daude jarduera ekonomikoen gaineko zergan euren jarduerarako alta (ordainketatik salbuetsita egon zein ez), baja edo aldaketaren aitorpena aurkeztera, 840, 841, 842, 848 ereduen bitartez

IKUS EREDUAK 840, 841, 842, 848