Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak egiteko laguntza programa

600U, 600R, 600M, 600P, 600S eta 630 ereduak konfiguratzeko

Deskargatu laguntza programa

Urtarrilaren 25ean eta 31n, apirilaren 25ean, ekainaren 25ean, uztailaren 27an eta urriaren 25ean 24:00etara arte zabalduko da 945 56 90 28 zenbakian telefonoz atenditzeko ordutegia, zerga likidazioak aurkezteko epea amaitzeagatik.