Zerga egutegia

Arabako Foru Ogasunean izapideak egiteko jarraibideak eskaintzen dituen tresna baino ez da 2020ko ekitaldiko zerga egutegia.

Zerga-aitorpen eta -autolikidazio jakin batzuk aurkezteko eta ordaintzeko epe berriak

Abenduaren 24a eta 31 JAIEGUNAK direla gogorarazten dizugu, Arabako Foru Aldundiko langile funtzionarioen lan-egutegia dela eta. 

Hilabeteka deskargatu: