Zerga ziurtagiriak eskatzea

Foru Ogasunari zerga ziurtagiri hauek eska diezazkiokezu interneten bidez:

  • Ogasunarekin zerga betebeharrak egunean dituzula egiaztatzen duten ziurtagiriak (azpikontratistak, zerga egoera, dirulaguntzak, herri administrazioen kontratuak).
  • Landa edo hiri ondasun higiezinei, jarduera ekonomikoen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko ziurtagiriak.
  • Errolda egoeraren ziurtagiriak.
ZERGA ZIURTAGIRIAK ESKATZEA

Ziurtagiri digitalik edo itsasontzi-jokorik ez duzu?

Ezagutzen duzu Bak kodea?

Arabako Foru Aldundiaren Egoitza elektronikora sartzeko aukera emango dizun BAK gakoaz izapideak modu telematikoan egin ditzakezu.

LOR EZAZU ZURE BAK

 

 


Ziurtagiriak eskatzeko beste modu batzuk

Ziurtagiri elektronikorik eduki beharrik izan gabe, galdetegi bat bete besterik ez duzu egin behar, eta ziurtagiria etxean jasoko duzu 2-3 lanegunetan.

Zerga ziurtagiriak eskatzea

Hauetako bat sartu behar duzu: NANa/AIZa, aitorpenaren emaitza edo banku kontu baten azken digituak.


Egoitza Elektronikoaren bidez eskatzera behartuta dauden pertsona fisikoentzat bakarrik.

  • Zerga informazioko telefonoan (945 181 555), zerga betebeharrak egunean izatearen ziurtagirien eskaera egiteko.
  • 002 eredua beteta, eta eskatzailearen IFZren fotokopiarekin batera, faxez (945 123 012) edo posta elektronikoz (hacienda@araba.eus ) bidali edo Ogasun bulegoetan aurkeztuko da. Ziurtagiria postaz bidaliko da interesdunaren zerga helbidera.
  • Argibide gehiago