Zerga ziurtagiriak eskatzea

Zergadunek honela lor ditzakete foru ogasunaren zerga ziurtagiriak:

Pertsona juridiko eta erakundeek, sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak badira, eta pertsona fisiko enpresaburu edo profesionalek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek eta jabeen erkidegoek, aurreko ekitaldian edo urte honetan hamabost (15) erregistro baino gehiagoko urteko laburpen edo informazio aitorpenen bat aurkeztu badute, Egoitza Elektronikoaren bidez eskuratu behar dituzte honako ziurtagiri hauek:

  • Zerga betebeharrak egunean dituztela jasotzen duten ziurtagiriak (azpikontratistak, zerga egoera, dirulaguntzak, herri administrazioen kontratuak).
  • Landa edo hiri ondasun higiezinei, jarduera ekonomikoen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko ziurtagiriak.
  • Errolda egoeraren ziurtagiriak.

Zerga aitorpenen kopiak eskuratu ahal dira, online izapidetuta, Egoitza Elektronikoan, hain zuzen, “Banakako aitorpenak aurkeztea ”·edo “Errenta eta ondarea - Banakakoak” izapideetan, “Aitorpenen kontsulta"  atalean.  

Inprimakia bete dezakezu, eta Correos-en bidez jasoko duzu ziurtagiria (PFEZa, ondasun higiezinen gaineko zerga edo ekonomia jardueren gaineko zerga) zure zerga egoitzan, baldin eta ez baduzu adierazten zuk zeuk jaso nahi duzula Ogasunaren bulegoetan. Hauetako bat sartu behar duzu: NANa/AIZa, aitorpenaren emaitza edo banku kontuaren azken digituak.

Egoitza Elektronikoaren bidez eskatzera behartuta dauden pertsona fisikoentzat bakarrik.

  • Zerga informazioko telefonoan (945 181 555), zerga betebeharrak egunean izatearen ziurtagirien eskaera egiteko.

  • 002 eredua beteta, eta eskatzailearen IFZren fotokopiarekin batera, faxez (945 123 012) edo posta elektronikoz hacienda@araba.eus helbidera bidali edo Ogasun bulegoetan aurkeztuko da. Ziurtagiria postaz bidaliko da interesdunaren zerga helbidera, ogasun bulegoetan eskura jaso nahi duela adierazten ez badu.

  • Informazio gehiago