Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

Foru Ogasunak laguntza programa bat garatu du Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazioak egin eta aurkezteko, profesional baimenduek zein, zergadunek, oro har, erabil dezaten.

Profesional baimenduek derrigortuta daude aurkeztu behar dituzten autolikidazioak laguntza programaren bidez egitera. Aipatutako autolikidazioak egin ondoren, profesional baimenduek telematikoki edo Arabako Foru Aldundiaren Ogasun bulegoetara joanda aurkeztuko dituzte.

Zergadun partikularrek Arabako Foru Aldundiaren Ogasun bulegoetara joango dira beren autolikidazioak aurkezteko.

Arabako Foru Ogasunak postontzi elektroniko bat jarri du interesdunen eskura, Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazioak aurkezteari buruz dituzten zalantzak argitzeko:

 

Araudia

Azaroaren 13ko 661/2018 Foru Agindua, ondareak eskualdatzearen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren autolikidazio ereduak onesten dituena eta ezartzen dituena horien baldintza orokorrak eta horiek aurkezteko prozedura (ALHAOn argitaratzeke).

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga laguntza programa