Balioeztapen txostenak

Arabako Lurralde Historikoko udalerrietan indarrean dauden hiri higiezinen balioeztapen txostenei buruzko informazioa

Lurralde historikoko udalerrietan ondasun higiezinen gaineko zergaren pean dauden hiri izaerako ondasun higiezinen lurzoru eta eraikuntzen balorazio txostenen zerrenda eskaintzen dizugu.

Txosten horiek udalerri bakoitzeko hiri higiezinen balioak kalkulatzeko arauak ezartzen dituzte.

  

Municipios
Alegria-Dulantzi Amurrio Añana Aramaio Armiñón Arraia-Maeztu Arrazua-Ubarrundia Artziniega Asparrena Ayala Mañueta Barrundia Berantevilla Bernedo Campezo Elburgo Elciego Bilar Iruña de Oca Iruraiz-Gauna Kripan Kuartango Labastida Lagrán Laguardia Lanciego Lantarón Lapuebla de Labarca Legutio Leza Llodio Moreda de Álava Navaridas Okondo Oyón-Oion Peñacerrada-Urizaharra Ribera Alta Ribera Baja Agurain/Salvatierra Samaniego San Millán Urkabustaiz Valdegovia Valle de Arana Eskuernaga Vitoria-Gasteiz Yécora Zalduondo Zambrana Zuia Zigoitia
 
 
 

476/2009 ERABAKIA, uztailaren 21eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren pean dauden hiri ondasun higiezinen Lurzoruaren eta Eraikuntzak Balioesteko Txostena, Alegría Dulantziko udal barrutirako egindakoa.

592/2009 ERABAKIA, irailaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onartu egiten da Ondasun Higiezinen Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioztatze txostena, Amurrioko udalerrikoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 375/2020 Erabakia, abuztuaren 4koa. Behin betiko onestea Añanako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 577/2018 Erabakia, urriaren 30ekoa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Aramaioko udalerrirako egina.

732/2008 ERABAKIA, azaroaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Armiñongo udalerrian Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaindu behar duten hiri ondasun higiezinen eraikitzea eta lurzoruaren balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 470/2019 Erabakia, uztailaren 23koa. Behin betiko onestea Arraia-Maeztu udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena. 

594/2010 ERABAKIA, irailaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Arratzua-Ubarrundia udalerriko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioeste txostena

824/2010 ERABAKIA, abenduaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Artziniega udalerriko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Asparreneko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Diputatuen Kontseiluaren 390/2014 Erabakia, uztailaren 22koa, behin betiko onartzen duena ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen (eraikinak) balioeztapen txostena, Aiarako udalerrirako egindakoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 294/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Mañuetako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

682/2009 ERABAKIA, urriaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Barrundiako udal barrutiko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioespen txostena.

464/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Berantevillako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

683/2009 ERABAKIA, urriaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Bernedoko udal barrutiko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioespen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 601/2018 Erabakia, azaroaren 6koa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Kanpezuko udalerrirako egina

Foru Gobernu Kontseiluaren 519/2020 Erabakia, azaroaren 3koa. Behin betiko onestea Burgeluko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 571/2019 Erabakia, irailaren 17koa. Behin betiko onestea Eltziegoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 295/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Bilarko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 677/2018 Erabakia, abenduaren 3koa. Behin betiko onestea Iruña Oka udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 465/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Iruraiz-Gaunako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 296/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Kripango udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

672/2004 ERABAKIA, irailaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Ondasun Higiezinen Zergaren peko lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioen txostena –Kuartangoko udalerrirako egindakoa- onartzen da.

657/2011 ERABAKIA, azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren peko lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen Balioen Txostena, Bastidako udalerrirako egindakoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 471/2019 Erabakia, uztailaren 23koa. Behin betiko onestea Lagran udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

826/2010 ERABAKIA, abenduaren 14ko Diputatuen Kontsei - luarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Guardia uda - lerriko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioeste txostena.

795/2010 ERABAKIA, azaroaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako Lantziegoko udalerriko lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioespen txostena.

767/2010 ERABAKIA, azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Lantarongo Udalerriko Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen eraikinak balioesteko txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 312/2020 Erabakia, uztailaren 14koa. Behin betiko onestea Lapuebla de Labarcako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

827/2010 ERABAKIA, abenduaren 14ko Diputatuen Kontsei - luarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Legutio uda lerriko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Lezako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

658/2011 ERABAKIA, azaroaren 23ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren peko lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen Balioen Txostena, Laudioko udalerrirako egindakoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 559/2019 Erabakia, irailaren 10ekoa. Behin betiko onespena ematea Moredako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenari

Foru Gobernu Kontseiluaren 297/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Navaridasko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 749/2019 Erabakia, azaroaren 26koa. Behin betiko onestea Oiongo udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Diputatuen Kontseiluaren 554/2014 Erabakia, urriaren 28koa, behin betiko onartzen duena ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen (eraikinak) balioeztapen txostena, Okondoko udalerrirako egindakoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 466/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Urizaharreko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 578/2018 Erabakia, urriaren 30ekoa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Erriberagoitiko udalerrirako egina.

Diputatuen Kontseiluaren 391/2014 Erabakia, uztailaren 22koa, behin betiko onartzen duena ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen (eraikinak) balioeztapen txostena, Erriberabeitiko udalerrirako egindakoa. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2018 Erabakia, otsailaren 6koa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Aguraingo udalerrirako egina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Samaniegoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

390/2010 ERABAKIA, ekainaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Donemiliagako udal barrutiko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioespen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Erabakia, urtarrilaren 30ekoa. Behin betiko onartzea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Urkabustaizko udalerrirako egina.

1056/2003 ERABAKIA, abenduaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Ondasun Higiezinen Zergaren peko lurzoruaren eta hiri-eraikuntzen balioen txostena —Valdegovíako udal barrutirako egindakoa— behin betiko onartzen da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 451/2019 Erabakia, uztailaren 15ekoa. Behin betiko onespena ematea Haraneko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen (eraikinak) balioztapen txostenari.

Foru Gobernu Kontseiluaren 377/2020 Erabakia, abuztuaren 4koa. Behin betiko onestea Eskuernagako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Diputatuen Kontseiluaren 158/2016 Erabakia, martxoaren 22koa, behin betiko onartzen duena ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioztapen txostena, Gasteizko udalerriari dagokiona. 

734/2008 ERABAKIA, azaroaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Iekorako udalerrian Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaindu behar duten hiri ondasun higiezinen eraikitzea eta lurzoruaren balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 313/2020 Erabakia, uztailaren 14koa. Behin betiko onestea Zalduondoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

791/2009 ERABAKIA, azaroaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Zambrana udalerriko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 110/2018 Erabakia, martxoaren 6koa. Behin betiko onartzea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Zigoitiko udalerrirako egina. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 26/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Zuiako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.