Balioeztapen txostenak

Arabako Lurralde Historikoko udalerrietan indarrean dauden hiri higiezinen balioeztapen txostenei buruzko informazioa

Lurralde historikoko udalerrietan ondasun higiezinen gaineko zergaren pean dauden hiri izaerako ondasun higiezinen lurzoru eta eraikuntzen balorazio txostenen zerrenda eskaintzen dizugu.

Txosten horiek udalerri bakoitzeko hiri higiezinen balioak kalkulatzeko arauak ezartzen dituzte.

  

Municipios
Alegria-Dulantzi Amurrio Añana Aramaio Armiñón Arraia-Maeztu Arrazua-Ubarrundia Artziniega Asparrena Ayala Mañueta Barrundia Berantevilla Bernedo Campezo Elburgo Elciego Bilar Iruña de Oca Iruraiz-Gauna Kripan Kuartango Labastida Lagrán Laguardia Lanciego Lantarón Lapuebla de Labarca Legutio Leza Laudio Moreda de Álava Navaridas Okondo Oyón-Oion Peñacerrada-Urizaharra Ribera Alta Ribera Baja Agurain/Salvatierra Samaniego San Millán Urkabustaiz Valdegovia Valle de Arana Eskuernaga Vitoria-Gasteiz Yécora Zalduondo Zambrana Zuia Zigoitia
 
 
 

476/2009 ERABAKIA, uztailaren 21eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren pean dauden hiri ondasun higiezinen Lurzoruaren eta Eraikuntzak Balioesteko Txostena, Alegría Dulantziko udal barrutirako egindakoa.

ACGF 705
07/11/2023
ALHAO Nº 134
15/11/2023

IMPLANTACIÓN/DIGIT.  07/09/2000

Foru Gobernu Kontseiluaren 375/2020 Erabakia, abuztuaren 4koa. Behin betiko onestea Añanako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 577/2018 Erabakia, urriaren 30ekoa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Aramaioko udalerrirako egina.

732/2008 ERABAKIA, azaroaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartzen da Armiñongo udalerrian Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga ordaindu behar duten hiri ondasun higiezinen eraikitzea eta lurzoruaren balioeste txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 470/2019 Erabakia, uztailaren 23koa. Behin betiko onestea Arraia-Maeztu udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 683/2021 Erabakia, azaroaren 16koa. Behin betiko onestea ArratzuaUbarrundiako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

IMPLANTACIÓN/DIGIT.
17/09/2010

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2022 Erabakia, urtarrilaren 25ekoa. Onestea hautemandako akats materialaren zuzenketa Artziniegako udalerrirako 6/2022 Erabakiz behin betiko onetsi zen ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenean

Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Asparreneko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

ACGF  692
30/10/2023
ALHAO Nº 132
10/11/2023

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 31/07/2003

Foru Gobernu Kontseiluaren 294/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Mañuetako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 411/2021 Erabakia, uztailaren 6koa. Behin betiko onestea Barrundiako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 02/10/2009

464/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Berantevillako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 523/2021 Erabakia, irailaren 14koa. Behin betiko onestea Bernedoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 08/03/2001

Foru Gobernu Kontseiluaren 601/2018 Erabakia, azaroaren 6koa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Kanpezuko udalerrirako egina

Foru Gobernu Kontseiluaren 519/2020 Erabakia, azaroaren 3koa. Behin betiko onestea Burgeluko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 571/2019 Erabakia, irailaren 17koa. Behin betiko onestea Eltziegoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 295/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Bilarko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 677/2018 Erabakia, abenduaren 3koa. Behin betiko onestea Iruña Oka udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 465/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Iruraiz-Gaunako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 296/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Kripango udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

672/2004 ERABAKIA, irailaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Ondasun Higiezinen Zergaren peko lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioen txostena –Kuartangoko udalerrirako egindakoa- onartzen da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 277/2022 Erabakia, maiatzaren 17koa. Behin betiko onestea Labastidako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 471/2019 Erabakia, uztailaren 23koa. Behin betiko onestea Lagran udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 163/2022 Erabakia, martxoaren 22koa. Behin betiko onespena ematea Guardiako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenari.

IMPLANTACIÓN/DIGIT.
1999/03/25

Foru Gobernu Kontseiluaren 164/2022 Erabakia, martxoaren 22koa. Behin betiko onespena ematea Lantziegoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenari

Hutsa zuzentzea 2022ko azaroaren 16ko ALHAOn (131. zenbakia) argitaratutako 3083 iragarkian, Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 8ko 669/2022 Erabakiari buruzkoan. Behin betiko onestea Lantaron udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 312/2020 Erabakia, uztailaren 14koa. Behin betiko onestea Lapuebla de Labarcako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 387/2022 Erabakia, ekainaren 28koa. Behin betiko onestea Legutioko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Lezako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 524/2021 Erabakia, irailaren 14koa. Behin betiko onestea Laudioko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 15/12/1994

Foru Gobernu Kontseiluaren 559/2019 Erabakia, irailaren 10ekoa. Behin betiko onespena ematea Moredako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenari

Foru Gobernu Kontseiluaren 297/2020 Erabakia, uztailaren 7koa. Behin betiko onestea Navaridasko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 749/2019 Erabakia, azaroaren 26koa. Behin betiko onestea Oiongo udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

ACGF 736
21/11/2023
ALHAO Nº 141
01/12/2023


IMPLANTACIÓN/DIGIT. 10/05/2001

Foru Gobernu Kontseiluaren 466/2020 Erabakia, urriaren 13koa. Behin betiko onestea Urizaharreko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 578/2018 Erabakia, urriaren 30ekoa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Erriberagoitiko udalerrirako egina.

ACD  456
26/07/2023
ALHAO Nº 108
13/09/2023

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 19/05/2003

Foru Gobernu Kontseiluaren 50/2018 Erabakia, otsailaren 6koa. Behin betiko onestea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Aguraingo udalerrirako egina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Samaniegoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

390/2010 ERABAKIA, ekainaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, behin betiko onartu da Donemiliagako udal barrutiko Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikuntzen balioespen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Erabakia, urtarrilaren 30ekoa. Behin betiko onartzea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Urkabustaizko udalerrirako egina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 382/2021 Erabakia, ekainaren 22koa. Behin betiko onespena ematea Gaubeako udalerriko Ondasun Higiezinen gaineko Zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostenari

IMPLANTACIÓN/DIGIT. 01/12/2003

Foru Gobernu Kontseiluaren 451/2019 Erabakia, uztailaren 15ekoa. Behin betiko onespena ematea Haraneko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen (eraikinak) balioztapen txostenari.

Foru Gobernu Kontseiluaren 377/2020 Erabakia, abuztuaren 4koa. Behin betiko onestea Eskuernagako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Diputatuen Kontseiluaren 158/2016 Erabakia, martxoaren 22koa, behin betiko onartzen duena ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri eraikinen balioztapen txostena, Gasteizko udalerriari dagokiona. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 388/2022 Erabakia, ekainaren 28koa. Behin betiko onestea Iekorako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 313/2020 Erabakia, uztailaren 14koa. Behin betiko onestea Zalduondoko udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 509/2021 Erabakia, irailaren 7koa. Behin betiko onestea Zambranako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena

Foru Gobernu Kontseiluaren 110/2018 Erabakia, martxoaren 6koa. Behin betiko onartzea ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako hiri ondasun higiezinen lurzoruaren eta eraikuntzen balioztapen txostena, Zigoitiko udalerrirako egina. 

Foru Gobernu Kontseiluaren 26/2020 Erabakia, urtarrilaren 28koa. Behin betiko onestea Zuiako udalerriko ondasun higiezinen gaineko zergari lotutako lurzoruaren eta hiri ondasun higiezinen balioztapen txostena.