Foru Araua berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa

 • 15/2018 Foru Araua, irailaren 26koa, irailaren 11ko Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko, Arabako zerga araudiari egokitzeko balio erantsiaren gaineko zergan, zerga berezietan, berotegi efektuko gas fluortuen gaineko zergan eta berandutze interesean egindako zenbait aldaketa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Balio erantsiaren gaineko zerga - Zerga bereziak - Foru Araua berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa

  117. ALHAO, 2018


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, irailaren 11koa. Onestea, sartutako hainbat aldaketa direla eta Arabako zerga arautegia egokitzea onartzea. Aldaketak honako hauei dagozkie: Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Zerga Bereziak, Negutegi Efektua eragiten duten Fluor Gasen gaineko Zerga eta berandutze interesa

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Balio erantsiaren gaineko zerga - Zerga bereziak - Foru Araua berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa

  108. ALHAO, 2018


 • Diputatuen Kontseiluaren 1/2016 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 4koa, egokitzen diona Arabako zerga araudiari balio erantsiaren gaineko zergan eta berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergan egindako hainbat aldaketa.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Balio erantsiaren gaineko zerga - Foru Araua berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa

  17. ALHAO, 2016

  www.araba.eus/botha/Boletines/2016/023/2016_023_00519_E.pdf