Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

 • Foru Gobernu Kontseiluaren 41/2018 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa. Onestea zenbait arauzko xedapen aldatu eta ondarearen gaineko zergaren eta hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren alderdi zehatz batzuk arautu daitezela, haien edukia egokitzeko Arabako zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko Foru Araura

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  92. ALHAO, 2018


 • 18/2017 Foru Araua, irailaren 20koa, Arabako zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  112. ALHAO, 2017


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, martxoaren 28koa, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen zergarekin lotua

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  40. ALHAO, 2017

  www.araba.eus/botha/Boletines/2017/049/2017_049_01553_E.pdf


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2017 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  39. ALHAO, 2017


 • 19/2016 Foru Araua, abenduaren 23koa, Arabako zerga sistemako hainbat foru arau aldatzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  147. ALHAO, 2016

 • 22/2015 Foru Araua, abenduaren 29koa, zerga jakin batzuen araudia aldatzen dueña.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  152. ALHAO, 2015


 • 7/2014 Foru Araua, otsailaren 26koa, uztailaren 19ko 46/1989 Foru Araua, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergarena, aldatzen duena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  28. ALHAO, 2014


 • 13/2012 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, egokitu egiten da finantza sektoreko higiezin-aktiboak saneatu eta saltzeari buruzko eta kreditu erakundeak berregituratu eta konpon tzeari buruzko zerga araudia.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  145. ALHAO, 2012

  Abenduaren 14ko 27/2012 Foru Arauaren bidez baliozkotua.

  7/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, finantza sektoreko higiezin aktiboak onbideratu eta saltzearen inguruko zerga arautegia egokitzeko eta kreditu entitateak berregiduratzeko eta desegiteari buruzkoa.


 • 7/2012 Foru Araua, apirilaren 23koa, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 19ko 46/1989 Foru Araua aldatzekoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  50. ALHAO, 2012

14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa, Jarduera Ekonomikoa sustatzeko Neurri Fiskalak onartu, Sozietateen gaineko Zerga Kontabilitatearen Erreformara egokitu eta bestelako Zerga Neurriak ezartzen dituena.

MOTA : Foru arauak
KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak - Jokoaren gaineko zergaren foru araua

79. ALHAO, 2008


 

7/2006 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, abenduaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 19ko 42/1989 Foru Araua eta Hiri Lursailen Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 46/1989 Foru Arauan aldatzen dira.

MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

146. ALHAO, 2006

Baliokidetze erabakia 2007eko 12 zenbakiko ALHAOn

 

 • 38/2005 FORU ARAUA, URRIAREN 17KOA, 2005. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  123. ALHAO, 2005


 • 6/2005 FORU ARAUA, OTSAILAREN 28KOA, ARABAKO ZERGA OROKORRARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga

  30. ALHAO, 2005


 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  126. ALHAO, 2004


 • 16/2004 FORU ARAUA, UZTAILAREN 12KOA, IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ETA MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIEN ZERGA ARAUBIDEARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  83. ALHAO, 2004


 • 7/2004 Forua Araua, maiatzaren 10ekoa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituenak.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  56. ALHAO, 2004


 • 22/2003 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, IZATEZKO BIKOTEEN ZERGA-ERREGIMENARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  150. ALHAO, 2003


 • 12/2003 FORU ARAUA, MARTXOAREN 31KOA, TOKI OGASUNAK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  43. ALHAO, 2003


 • 5/2002 FORU ARAUA, MAIATZAREN 26KOA, ZENBAIT ZERGA XEDAPEN ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  63. ALHAO, 2002


 • OTSAILAREN 26KO 3/2001 FORU ARAUA, ZERGA XEDAPEN JAKIN BATZUK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  32. ALHAO, 2001

1/2000 FORU ARAUA, OTSAILAREN 7KOA, ZERGA NEURRIEI BURUZKOA.

MOTA : Foru arauak
KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

20. ALHAO, 2000