Jokoaren gaineko zerga tasa

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 810/2014 Foru Agindua, abenduaren 15koa, zenbait loteria eta apustu sariren gaineko karga berezia onartzen duena. Atxikipenen eta konturako diru sarreren urteko laburpena

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  146. ALHAO, 2014


 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 673/2014 Foru Agindua, urriaren 30koa, onartzen duena 763 eredua: “Joko jardueren gaineko zerga, urtebeteko edo urte anitzeko jardueren kasuan. Autolikidazioa”.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Jokoaren gaineko zerga tasa

  127. ALHAO, 2014


 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 863/2012 FORU AGINDUA, abenduaren 20koa, Jokoaren gaineko Zergarako bingo elektronikoaren 043E autolikidazio eredua onartzen duena eta hori aurkezteko jardunbidea arautzen duena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Jokoaren gaineko zerga tasa

  150. ALHAO, 2012


 • 2010/15 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2011. urterako zerga neurrei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia

  147. ALHAO, 2010


 • 57/2009 Foru Dekretua, uztailaren 14ko Diputatuen Kontseilua. Honen bidez, eguneratu egiten da bingo jokoan kartoiak duen prezioa, Jokoaren gaineko Zergaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Jokoaren gaineko zerga tasa

  83. ALHAO, 2009


 • 5/2002 FORU ARAUA, MAIATZAREN 26KOA, ZENBAIT ZERGA XEDAPEN ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  63. ALHAO, 2002


 • 802/2001 FORU AGINDUA, abenduaren 10ekoa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena; honen bidez, honako eredu hauek onartzen dira, eurotan: 390 eta 391 ereduak, Balio Erantsiaren gaineko Zergarenak; 430 eta 480 ereduak, Aseguru Sarien gaineko Zergarenak; 504, 506, 507, 508, 509, 510, 524, 551, 552, 500/503, 572, 580 eta 590 ereduak, Zerga Berezienak; 045 eredua, Jokoaren gaineko Tasarena; 130 eredua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena; 001 eredua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarena eta Balio Erantsiaren gaineko Zergarena; eta azkenik, zerga zorren ordainketa geroratzeko eta zatikatzeko 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 eta 296 ereduak, Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zergarenak.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Aseguru sarien gaineko zerga - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  150. ALHAO, 2001


 • 4/2001 ZERGA PREMIATASUNEKO ARAUGINTZA DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, gehien erabiltzen diren Foru Arauetan azaltzen diren diru zenbatekoak eurotan finkatzen dira.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  146. ALHAO, 2001

  Baliokidetze erabakia 2002eko 14 zenbakiko ALHAOn


 • 425/1999 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, zeinen bidez jokoaren, makinen edo aparailu automatikoen gaineko Tasa Fiskalaren 045 eredua onesten den.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Jokoaren gaineko zerga tasa

  47. ALHAO, 1999


 • 17/1998 Foru Araua, ekainaren 15ekoa. Honen bidez, zenbait neurri hartzen dira Lurralde Historikoak arautzeko aginpideak dituen zerga jakin batzuen inguruan.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  74. ALHAO, 1998


 • Ekainaren 16ko Diputatuen Kontseiluko 58/1998 Foru Dekretua, zeinen bidez jokoaren gaineko zerga-tasaren ordainketa egiaztatzeko eredu berri bat onartzen baita.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Jokoaren gaineko zerga tasa

  72. ALHAO, 1998