Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

 • 9/2020 Foru Araua, ekainaren 17koa, 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 2koa, baliozkotzeko, COVID-19arekin lotura duten eta Sozietateen gaineko Zergari eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eragiten dieten premiazko neurriak onesteko.

  MOTA : Foru Araua
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Mezenasgoaren Foru Araua

  71. ALHAO, 2020


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 180/2020 Erabakia, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan.

  MOTA : Erabakia
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  42. ALHAO, 2019


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 27/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 7koa. Onestea interes orokorreko 2019rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrenda, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  56. ALHAO, 2019


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa. Onespena ematea aldatzeari uztailaren 10eko 34/2018 Foru Dekretua, 2018rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  146. ALHAO, 2018


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2017 Foru Dekretua, apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  45. ALHAO, 2017


 • 19/2016 Foru Araua, abenduaren 23koa, Arabako zerga sistemako hainbat foru arau aldatzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  147. ALHAO, 2016


 • Diputatuen Kontseiluaren 39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  59. ALHAO, 2016

 • Diputatuen Kontseiluaren 21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak onartzen dituena 2015 ekitaldirako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  48. ALHAO, 2015


 • Diputatuen Kontseiluaren 34/2014 Foru dekretua, ekainaren 25ekoa, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko ekitaldian laguntzeko programarekin lotutako zerga pizgarriak aplikatzeko prozedura.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  75. ALHAO, 2014


 • 20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  72. ALHAO, 2014


 • Diputatuen Kontseiluaren 31/2014 Foru Dekretua, ekainaren 10ekoa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak onartzen dituena 2014 ekitaldirako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  69. ALHAO, 2014


 • 39/2013 FORU DEKRETUA, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  134. ALHAO, 2013


 • 13/2013 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2013. urterako zerga neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  48. ALHAO, 2013


 • 9/2013 FORU DEKRETUA, otsailaren 26ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2013rako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  28. ALHAO, 2013


 • 22/2012 FORU DEKRETUA, martxoaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, “Gasteiz Europako Hiriburu Berdea, 2012” aparteko interes publikoko gertaera laguntzeko programari lotutako zerga onurak aplikatzeko prozedura onartzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  40. ALHAO, 2012


 • 3/2012 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  16. ALHAO, 2012

  Aldaketa 2012ko martxoaren 28ko ALHAOn (37.zk.)


 • 80/2011 FORU DEKRETUA, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseilua rena, “Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa onartzen duena.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  3. ALHAO, 2012


 • 18/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, 2012. urterako Zerga Neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  153. ALHAO, 2011


 • 12/2011 FORU DEKRETUA, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  29. ALHAO, 2011

 • >
 • 30/2010 Foru Dekretua, ekainaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da abenduaren 29ko 84/2009 Foru Dekretua, 2010erako lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehaztu zituena.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  76. ALHAO, 2010


 • 82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako

  MOTA : Erabakiak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  24. ALHAO, 2010


 • 84/2009 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira 2010erako lehentasunezko mezenasgo jarduerak.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  4. ALHAO, 2010


 • 20/2009 FORU DEKRETUA, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  31. ALHAO, 2009


 • 14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa, Jarduera Ekonomikoa sustatzeko Neurri Fiskalak onartu, Sozietateen gaineko Zerga Kontabilitatearen Erreformara egokitu eta bestelako Zerga Neurriak ezartzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak - Jokoaren gaineko zergaren foru araua

  79. ALHAO, 2008


 • 3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  14. ALHAO, 2008


 • 13/2007 Foru Araua, martxoaren 26koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 24/1996 Foru Araua aldatzekoari buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  47. ALHAO, 2007


 • 3/2007 Foru Dekretua, urtarrilaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez eta irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren 29. artikulua aplikatzearen ondorioz, 2007rako lehentasunezko jarduerak zehazten dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  19. ALHAO, 2007


 • 3/2007 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergari Buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  18. ALHAO, 2007


 • 46/2006 FORU DEKRETUA, uztailaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez aldatu egiten da 2006an mezenasgorako lehentasuna izango duten jarduerei edo programei buruzko otsailaren 7ko 5/2006 Foru Dekretua.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  79. ALHAO, 2006


 • 5/2006 FORU DEKRETUA, otsailaren 7ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez zehazten dira 2006rako lehentasunezko jarduerak, uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren (Irabazteko asmorik gabeko erakundeen zerga-erregimenari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzkoa) 29. artikulua aplikatuz.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  20. ALHAO, 2006

 • 57/2005 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, 2006. URTERAKO ZERGA-NEURRIEN BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  148. ALHAO, 2005


 • 72/2004 FORU DEKRETUA, abenduaren 30eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez Irabazteko Xederik gabeko Erakundeen Zerga-erregimenari eta Mezenasgoaren Zergapizgarriei buruzko uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak araututakoetan oinarrituta lehentasuna duten mezenasgo-jarduerak edo programak zehazten dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  9. ALHAO, 2005


 • 574/2004 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, abenduaren 1ekoa. Honen bidez onartu egiten da 008 eredua, uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauaren II. Tituluan aipatzen den zerga-erregimen berezia aukeratu dela edo erregimenari uko egin zaiola jakinarazteko eta irabazteko xederik gabeko erakundeek atxikipenak egin beharretik salbuetsita egoteko arrazoien egiaztagiria eskatzeko erabiliko dena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  143. ALHAO, 2004


 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  126. ALHAO, 2004


 • 16/2004 FORU ARAUA, UZTAILAREN 12KOA, IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ETA MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIEN ZERGA ARAUBIDEARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  83. ALHAO, 2004


 • MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  37. ALHAO, 2005