Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

 • 11/2020 Foru Araua, uztailaren 15ekoa, 8/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 23koa, onesteko Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergako eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergako doikuntza neurriak, COVI-19rekin loturikoak.

  MOTA: Zerga premiazko araugintzako dekretua
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  BOTHA nº 83 de 2020


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 23koa. Onestea zergei buruzko foru arau orokorreko, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergako eta ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergako doikuntza neurriak, COVID-19rekin loturikoak.

  MOTA : Zerga premiazko araugintzako dekretua
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  73. ALHAO, 2020


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Foru Dekretua, martxoaren 10ekoa. Onespena ematea autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioei, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  32. ALHAO, 2020


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 14/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioei, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  38. ALHAO, 2019


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  125. ALHAO, 2018

  www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_E.pdf


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 41/2018 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa. Onestea zenbait arauzko xedapen aldatu eta ondarearen gaineko zergaren eta hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren alderdi zehatz batzuk arautu daitezela, haien edukia egokitzeko Arabako zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko Foru Araura

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  92. ALHAO, 2018


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 18/2018 Foru Dekretua, apirilaren 13koa. Onartzea autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  47. ALHAO, 2018


 • 2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  32. ALHAO, 2018


 • 18/2017 Foru Araua, irailaren 20koa, Arabako zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  112. ALHAO, 2017


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2017 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa, Arabako Lurralde Historikoan dauden landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arauak onartzen dituena.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  39. ALHAO, 2017


 • Diputatuen Kontseiluaren 2/2017 Foru Dekretua, urtarrilaren 24koa, onartzen dituena ibilgailu automobilen eta ontzien salmentako batez besteko prezioak ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ondorioei, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren ondorioei eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioei begira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  13. ALHAO, 2017


 • 19/2016 Foru Araua, abenduaren 23koa, Arabako zerga sistemako hainbat foru arau aldatzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  147. ALHAO, 2016


 • Diputatuen Kontseiluaren 19/2016 Foru Dekretua, otsailaren 16koa, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dituena, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  23. ALHAO, 2016

 • 22/2015 Foru Araua, abenduaren 29koa, zerga jakin batzuen araudia aldatzen dueña.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  152. ALHAO, 2015


 • Diputatuen Kontseiluaren 2/2105 Foru dekretua, otsailaren 3koa, onartzen duena autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  19. ALHAO, 2015


 • 21/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  74. ALHAO, 2014


 • 20/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, Arabako Lurralde Historikoko zergen arloko foru arau batzuei zuzenketa teknikoak ezartzen dizkiena

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  72. ALHAO, 2014


 • 4/2014 Foru Araua, otsailaren 26koa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2014ko urtarrilaren 16ko Lehenengo Erabakia berrestekoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga - Jokoaren gaineko zergaren foru araua - Elektrizitatearen gaineko zerga bereziak

  28. ALHAO, 2014


 • 126/2014 FORU AGINDUA, otsailaren 26koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren urriaren 7ko 547/2009 Foru Agindua, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren autolikidaziorako 650, 651, 652, 653, 654 eta 655 ereduak onartu zituena eta haiek nola eta non aurkeztu behar ziren ezarri zuena, aldatzen duena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  27. ALHAO, 2014


 • 3/2104 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak, ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  14. ALHAO, 2014


 • 13/2013 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2013. urterako zerga neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  48. ALHAO, 2013


 • 9/2013 foru araua, martxoaren 11koa, Ondarearen gaineko Zergari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  34. ALHAO, 2013


 • 4/2013 FORU DEKRETUA, otsailaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  19. ALHAO, 2013


 • 45/2012 FORU DEKRETUA, irailaren 18ko Diputatuen Kontsei - luarena. Honen bidez, aldatu egiten dira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren, Oinor dekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren arautegiak.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga

  111. ALHAO, 2012


 • 222/2012 FORU AGINDUA, martxoaren 21koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren urriaren 7ko 547/2009 Foru Agindua aldatzen duena, hain zuzen, Oinor detza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidaziorako 650, 651, 652, 653, 654 eta 655 ereduak onartu zituena eta haiek nola eta non aurkeztu behar ziren ezarri zuena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  38. ALHAO, 2012


 • 6/2012 FORU DEKRETUA, otsailaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  22. ALHAO, 2012


 • 19/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, Ondarearen gaineko Zerga arautzen duena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  153. ALHAO, 2011


 • 18/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, 2012. urterako Zerga Neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  153. ALHAO, 2011


 • Martxoaren 8ko Diputatuen Kontseiluaren 16/2011 FORU DEKRETUA, otsailaren 1eko 7/2011 Foru Dekretua aldatzen duena. Horren bitartez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartu ziren, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinor - detza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  33. ALHAO, 2011


 • 7/2011 FORU DEKRETUA, otsailaren 1eko Diputatuen Kontsei - luarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinor detza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zerga bereziak

  20. ALHAO, 2011

 • 2010/15 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2011. urterako zerga neurrei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia

  147. ALHAO, 2010


 • Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 13ko 12/2010 Foru Dekretuak hainbat manu aldatu ditu Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudian, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren Araudian eta Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Araudian.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  46. ALHAO, 2010


 • 4/2010 Foru Dekretua, otsailaren 9ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zerga bereziak

  22. ALHAO, 2010


 • 14/2009 Foru Araua, abenduaren 17koa, 2010ko Aurrekontua Gauzatzeari Buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  149. ALHAO, 2009

  Hutsak zuzentzea 2010eko 20 zenbakiko ALHAOn


 • 547/2009 Foru Agindua, urriaren 7koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren Foru Agindua. Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidaziorako 650, 651, 652, 653, 654 eta 655 ereduak onartu dituena eta haiek nola eta non aurkeztu behar diren ezarri duena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  117. ALHAO, 2009


 • 63/2009 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren Arautegia onartu zuen azaroaren 29ko 74/2006 Foru Dekretua aldatzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  115. ALHAO, 2009


 • 36/2009 FORU DEKRETUA, apirilaren 21eko Diputatuen Kontseiluarena. Horren bidez, aldatu egiten dira Arabako Lurralde Historikoko landa eta hiri ondasun higiezinak balioesteko arau zehatzak onartu zituen abenduaren 14ko 71/2004 Foru Dekretuaren 7.1.1 eta 7.2.2 artikuluak.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  52. ALHAO, 2009


 • 35/2009 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluarena, apirilaren 21ekoa. Honen bidez Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko arautegietako zenbait xedapen aldatu dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  51. ALHAO, 2009


 • 1/2009 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 20ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zerga bereziak

  16. ALHAO, 2009


 • 21/2008 Foru Araua, abenduaren 18koa, 2009ko Aurrekontua Gauzatzeari Buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  149. ALHAO, 2008

  Hutsak zuzentzea 2009eko 7 zenbakiko ALHAOn


 • 14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa, Jarduera Ekonomikoa sustatzeko Neurri Fiskalak onartu, Sozietateen gaineko Zerga Kontabilitatearen Erreformara egokitu eta bestelako Zerga Neurriak ezartzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak - Jokoaren gaineko zergaren foru araua

  79. ALHAO, 2008


 • 16/2008 Foru Dekretua, otsailaren 26ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zerga bereziak

  33. ALHAO, 2008


 • 22/2007 Foru Araua, abenduaren 18koa, 2008KO Aurrekontua Gauzatzeari buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  154. ALHAO, 2007


 • 6/2007 Foru Araua, martxoaren 12koa, 2007. urterako Zerga Neurriei buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  36. ALHAO, 2007


 • 1/2007 Foru Dekretua, urtarrilaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta-prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  28. ALHAO, 2007


 • 74/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudia onartu da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  145. ALHAO, 2006


 • 9/2006 FORU ARAUA, AZAROAREN 13KOA, 2006. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  138. ALHAO, 2006


 • 15/2006 FORU DEKRETUA, martxoaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da ekainaren 24ko 2/2006 Foru Dekretua, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta- prezioak onartzen dituena, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  35. ALHAO, 2006


 • 2/2006 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta-prezioak onartzen dira, Ondare Eskual-daketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  16. ALHAO, 2006

 • 57/2005 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, 2006. URTERAKO ZERGA-NEURRIEN BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  148. ALHAO, 2005


 • 38/2005 FORU ARAUA, URRIAREN 17KOA, 2005. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  123. ALHAO, 2005


 • 11/2005 FORU ARAUA, MAIATZAREN 16KOA, OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  60. ALHAO, 2005


 • 15/2005 FORU DEKRETUA, martxoaren 8ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, autoen eta itsasontzien batez besteko salmenta-prezioak onartzen dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  35. ALHAO, 2005


 • 71/2004 FORU DEKRETUA, abenduaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez Arabako Lurralde Historikoko landa eta hiri ondasun higiezinak balioztatzeko arau zehatzak onartzen dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  147. ALHAO, 2004


 • 7/2004 Forua Araua, maiatzaren 10ekoa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituenak.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  56. ALHAO, 2004


 • 15/2004 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak martxoaren 9an emana. Honen bidez, autoen eta itsasuntzien 2004ko batez besteko salmenta-prezioen taulak eguneratzen dira Ondare Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta zenbait garraiobideen gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  35. ALHAO, 2004


 • 22/2003 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, IZATEZKO BIKOTEEN ZERGA-ERREGIMENARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  150. ALHAO, 2003


 • 8/2003 FORU ARAUA, MARTXOAREN 17KOA, PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO, SOZIETATEEN GAINEKO, EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO, ONDAREAREN GAINEKO, ETA OINORDETZEN ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGEN, INTERES OROKORREKO JARDUERETAN PARTAIDETZA PRIBATUA SUSTATZEKO ZERGA-PIZGARRIEN ETA ZERGEN FORU ARAU OROKORRAREN ZENBAIT AGINDU ALDATZEN DITUENAK.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  36. ALHAO, 2003


 • 2/2003 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak urtarrilaren 21ean emana. Honen bidez, autoen eta itsasuntzien 2003ko batez besteko salmenta-prezioen taulak eguneratzen dira Ondare Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta zenbait garraiobideen gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  13. ALHAO, 2003


 • ZERGA ARLOKO PREMIAZKO ARAUGINTZAKO 4/2002 DEKRETUA, abenduaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bitartez, 12/2002 Legeaz (maiatzaren 23koa) onartutako Ekonomia Itun berriaren araura egokitzen ditu zerga hauek: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga, Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen Zerga; Aseguru Primen gaineko Zerga, zerga bereziak, eta Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Aseguru sarien gaineko zerga - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  146. ALHAO, 2002

  Baliokidetze erabakia 2003eko 4 zenbakiko ALHAOn


 • 62/2002 FORU DEKRETUA, abenduaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena; horren bidez, Arabako Lurralde Historikoan dauden hiri eta landa izaerako ondasun higiezinak balioztatzeko arau zehatzak onartzen dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  145. ALHAO, 2002


 • 5/2002 FORU ARAUA, MAIATZAREN 26KOA, ZENBAIT ZERGA XEDAPEN ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  63. ALHAO, 2002


 • 15/2002 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak otsailaren 2an emana. Honen bidez, autoen eta itsasuntzien batez besteko salmenta-prezioen taulak aldatzen dira Ondare Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta zenbait garraiobideen gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  25. ALHAO, 2002


 • 4/2001 ZERGA PREMIATASUNEKO ARAUGINTZA DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, gehien erabiltzen diren Foru Arauetan azaltzen diren diru zenbatekoak eurotan finkatzen dira.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  146. ALHAO, 2001

  Baliokidetze erabakia 2002eko 14 zenbakiko ALHAOn


 • 14/2001 FORU ARAUA, UZTAILAREN 10EKOA, ZENBAIT ZERGAREN LEGEAK ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  83. ALHAO, 2001


 • 48/2001 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak apirilaren 3an emana, zeinen bidez ibilgailu, aireontzi eta itsasuntzien batez besteko prezioen taula berriak onartzen diren Ondare Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren eta Zenbait Garraiobideen gaineko Zerga Bereziaren ondorioetarako

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Zerga bereziak

  44. ALHAO, 2001


 • OTSAILAREN 26KO 3/2001 FORU ARAUA, ZERGA XEDAPEN JAKIN BATZUK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  32. ALHAO, 2001


 • 78/2000 FORU DEKRETUA, uztailaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez Araba Lurralde Historikoko landa eta hiri izaerako ondasun higiezinak baloratzeko arau zehatzak onartzen baitira Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ezartzeko.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  96. ALHAO, 2000


 • 66/2000 FORU DEKRETUA, uztailaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko apirilaren 24ko 25/1989 Foru Arauaren 19. artikuluko 1. paragrafoko bigarren lerroaldearen garapena onartzen baita.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  88. ALHAO, 2000


 • 11/2000 FORU ARAUA, MAIATZAREN 28KOA, ARAU-ESKUMENAREN BARRUAN DAUDEN ZERGEKIN LOTZEN DIREN NEURRIEI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  63. ALHAO, 2000


 • 5/2000 FORU ARAUA, MARTXOAREN 20KOA, ZENBAIT ZERGA ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga

  38. ALHAO, 2000


 • 19/2000 FORU DEKRETUA, martxoaren 7ko Diputatuen Kontseiluarena, ibilgailu, untzi eta aireuntzien batez besteko prezioak eguneratzen dituena, Ondare Eskualdaketa, Ekintza Juridiko Dokumentatuen eta Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  33. ALHAO, 2000


 • 15/1999 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak otsailaren 23an emana, zeinen bidez ibilgailu eta itsasuntzien batez besteko prezioen taula berriak onartzen diren Ondare Eskualdaketen eta Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren ondorioetarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia

  31. ALHAO, 1999


 • 36/1998 FORU ARAUA, ABENDUAREN 17KOA, ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 1999RAKO AURREKONTUAREN BETEARAZPENARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 1998


 • 35/1998 FORU ARAUA, ABENDUAREN 16KOA, PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  146. ALHAO, 1998


 • 6/1998 Foru Araua, otsailaren 23koa, Foru Zuzenbide Zibilaren berezitasunen arautzea aldatzen duena. Berezitasun horiek Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko apirilaren 24ko 25/1989 Foru Arauan jasotzen dira.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  28. ALHAO, 1998


 • DECRETO FORAL 2/1998, del Consejo de Diputados de 20 de enero, que establece las nuevas tablas de valoración de los vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  17. ALHAO, 1998