Toki ogasunak

 • 22/2019 Foru Araua, abenduaren 13koa, zerga neurriena

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  149. ALHAO, 2019


 • 18/2017 Foru Araua, irailaren 20koa, Arabako zerga sistema Euskal Zuzenbide Zibilera egokitzeko

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  112. ALHAO, 2017

 • 13/2013 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2013. urterako zerga neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  48. ALHAO, 2013


 • 18/2011 Foru Araua, abenduaren 22koa, 2012. urterako Zerga Neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  153. ALHAO, 2011

 • 14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa, Jarduera Ekonomikoa sustatzeko Neurri Fiskalak onartu, Sozietateen gaineko Zerga Kontabilitatearen Erreformara egokitu eta bestelako Zerga Neurriak ezartzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak - Jokoaren gaineko zergaren foru araua

  79. ALHAO, 2008


 • 22/2007 Foru Araua, abenduaren 18koa, 2008KO Aurrekontua Gauzatzeari buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  154. ALHAO, 2007


 • 7/2006 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, abenduaren 5eko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 19ko 42/1989 Foru Araua eta Hiri Lursailen Balio Gehikuntzaren gaineko Zerga arautzen duen uztailaren 46/1989 Foru Arauan aldatzen dira.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

  146. ALHAO, 2006

  Baliokidetze erabakia 2007eko 12 zenbakiko ALHAOn


 • 9/2006 FORU ARAUA, AZAROAREN 13KOA, 2006. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  138. ALHAO, 2006


 • 45/2006 FORU DEKRETUA, uztailaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, agiriak erreproduzitzeko zerbitzuarengatik kobratu beharreko prezio publikoak onartzen dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  81. ALHAO, 2006

 • 6/2005 FORU ARAUA, OTSAILAREN 28KOA, ARABAKO ZERGA OROKORRARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga

  30. ALHAO, 2005


 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  126. ALHAO, 2004


 • 16/2004 FORU ARAUA, UZTAILAREN 12KOA, IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ETA MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIEN ZERGA ARAUBIDEARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  83. ALHAO, 2004


 • 7/2004 Forua Araua, maiatzaren 10ekoa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituenak.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  56. ALHAO, 2004


 • 12/2003 FORU ARAUA, MARTXOAREN 31KOA, TOKI OGASUNAK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga

  43. ALHAO, 2003


 • 12/2002 FORU ARAUA, ABENDUAREN 18KO, 2003KO AURREKONTUEN EXEKUZIOARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  147. ALHAO, 2002


 • 19/2001 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, 2002ko AURREKONTUEN EXEKUZIOARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  150. ALHAO, 2001


 • 4/2001 ZERGA PREMIATASUNEKO ARAUGINTZA DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, gehien erabiltzen diren Foru Arauetan azaltzen diren diru zenbatekoak eurotan finkatzen dira.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  146. ALHAO, 2001

  Baliokidetze erabakia 2002eko 14 zenbakiko ALHAOn


 • OTSAILAREN 26KO 3/2001 FORU ARAUA, ZERGA XEDAPEN JAKIN BATZUK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  32. ALHAO, 2001


 • NORMA FORAL 12/2000, DE 17 DE JULIO, DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2000

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak

  85. ALHAO, 2000


 • 234 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuarena, zeinen bidez telekomunikazioetako operadoreek aurkeztu behar duten aitorpen-likidazioaren eredua onesten den.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  44. ALHAO, 2000


 • 10/2000 FORU DEKRETUA, otsailaren 29ko Diputatu Kontseiluarena. Honen bidez, Telekomunikazioetako Operatzaileen Toki Zerga-Ordainketaren Foru Araua -azaroaren 23ko 31/1998 Foru Araua- garatzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  33. ALHAO, 2000


 • 36/1998 FORU ARAUA, ABENDUAREN 17KOA, ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 1999RAKO AURREKONTUAREN BETEARAZPENARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 1998


 • 33/1998 FORU ARAUA, AZAROAREN 23KOA, TASA ETA PREZIO PUBLIKOEI BURUZ INDARREAN DAGOEN ARAUTEGIA ALDATZEN DUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  139. ALHAO, 1998