Zerga zorren aparteko zatika zatikatzea, berriki izandako aparteko gertakariek eragindako krisiari aurre egiteko

 

Nork eska dezake ordainketaren zatikatze hori?

Jarduera ekonomikoak egiten dituzten pertsona fisikoak, hau da, autonomoak eta BEZetik salbuetsita ez dauden eta BEZari lotuta dauden higiezinen errentatzaileak. .

Mikroenpresak eta enpresa txikiak, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 13. artikuluaren arabera.

 

Zeintzuk dira zatikatze eskaera horren xede izan daitezkeen zorrak?

Borondatezko aldian aurkeztu eta ordaintzeko epea 2022ko apirilaren 1etik maiatzaren 25era bitartean amaitzen zaien hileko edo hiruhileko zerga autolikidazioetatik datozen zorrak, jokoaren gaineko zergetatik eratorritakoak izan ezik.

 

Zein ordainketa baldintza ditu zatikatze berezi horrek?

Zatikatu beharreko zorra zenbateko bereko sei hilabeteko epetan ordaindu beharko da. Lehenengo epea zergadunak adierazitako banku kontuan zordunduko da, 2022ko abuztuaren 10ean, aurkezteko eta ordaintzeko epea 2022ko apirilaren 1etik 2022ko apirilaren 25era bitartean amaitzen zaien autolikidazioetatik eratorritako zorren kasuan.

Epea maiatzaren 1etik maiatzaren 25era amaitzen zaienerako, lehenengo epea 2022ko irailaren 10ean zordunduko da.

Zorra zatikatzeak ez du berandutze interesik sortuko, eta ez da inolako bermerik aurkeztu behar.

 

Zer dokumentazio behar dut zatikatze berezi hori eman diezadaten?

Ez da dokumentazio osagarririk aurkeztu behar, ezta bermerik ere, eskaera egiterakoan. Helbideratzeko banku kontua adierazten duen eskabidea aurkeztea, besterik ez.

 

Nola eska dezaket zatikatze berezi hori?

Autolikidazioak telematikoki aurkeztu behar badituzu, zatikatze berezi hori eskatzeko aukera izango duzu, hura egiteko dagoen laguntza programaren bidez.

Zure autolikidazioak on-line aurkeztea erabakitzen baduzu, zatikatze eskaera berezia Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan dagoen zatikatze zerbitzuaren bitartez aurkeztu beharko duzu.

Hala ere, autolikidazioak telematikoki aurkeztera behartuta ez bazaude, nahikoa da hemen klikatuz lortzen den eskabidea betetzea eta zure autolikidazioari eranstea Arabako Foru Ogasunaren bulegoetan aurkezteko (aurretiko hitzordua eskatu behar da).

 


Araudia