Zerga jarraibideak

Ogasun zuzendariaren 3/2019 Jarraibidea, apirilaren 11koa, 2018ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

Ogasun zuzendariaren 1/2018 Jarraibidea, apirilaren 11koa, 2017ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.  

Ogasun zuzendariaren 1/2017 Jarraibidea, apirilaren 19koa, 2016ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

2/2016 Jarraibidea, 2016ko maiatzaren 26koa, Ogasun Zuzendaritzarena, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Araua aplikatuz (37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa) zergen berandutze interesak kengarriak ote diren argitzekoa.

Ogasun zuzendariaren 1/2016 Jarraibidea, martxoaren 2koa, 2015eko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

1/2015 Jarraibidea, Ogasun Zuzendaritzarena; honen bidez, 2014ko ekitaldirako irizpide batzuk ezarri dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua eta berau garatu duten xedapenak aplikatzeko.

2/2014 Jarraibidea, Ogasun Zuzendaritzarena; honen bidez 2013ko ekitaldirako irizpide batzuk ezarri dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Araua eta berau garatu duten xedapenak aplikatzeko.

BALANTZEEN EGUNERATZEA: Ogasun Zuzendaritzaren 1/2013 Jarraibidea. Honen bidez, zenbait irizpide ezartzen dira abenduaren 28ko 15/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, balantzeen eguneratzea onartu zuena, aplikatzeko.