Zerga jarraibideak

1/2023 Jarraibidea, ekainaren 5ekoa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2022ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

1/2022 Jarraibidea, apirilaren 26koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2021eko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

1/2021 Jarraibidea, martxoaren 23koa, Ogasun Zuzendaritzakoa, 2020ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

6/2020 Jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onesten duena.

5/2020 Jarraibidea, 2020ko irailaren 29koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2020ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena aplikatzeko ekainaren 23ko 8/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 2. artikuluan xedatutako ohiko etxebizitza berritzeko obren kenkaria.

4/2020 Jarraibidea, martxoaren 27koa, Ogasun Zuzendaritzakoa, 2019ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua eta hura garatzen duten xedapenak aplikatzeko.

Ogasun zuzendariaren 3/2019 Jarraibidea, apirilaren 11koa, 2018ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

Ogasun zuzendariaren 1/2018 Jarraibidea, apirilaren 11koa, 2017ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.  

Ogasun zuzendariaren 1/2017 Jarraibidea, apirilaren 19koa, 2016ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

2/2016 Jarraibidea, 2016ko maiatzaren 26koa, Ogasun Zuzendaritzarena, Sozietateen gaineko Zergaren Foru Araua aplikatuz (37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa) zergen berandutze interesak kengarriak ote diren argitzekoa.

Ogasun zuzendariaren 1/2016 Jarraibidea, martxoaren 2koa, 2015eko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

1/2015 Jarraibidea, Ogasun Zuzendaritzarena; honen bidez, 2014ko ekitaldirako irizpide batzuk ezarri dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua eta berau garatu duten xedapenak aplikatzeko.

2/2014 Jarraibidea, Ogasun Zuzendaritzarena; honen bidez 2013ko ekitaldirako irizpide batzuk ezarri dira Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko urtarrilaren 29ko 3/2007 Foru Araua eta berau garatu duten xedapenak aplikatzeko.

BALANTZEEN EGUNERATZEA: Ogasun Zuzendaritzaren 1/2013 Jarraibidea. Honen bidez, zenbait irizpide ezartzen dira abenduaren 28ko 15/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, balantzeen eguneratzea onartu zuena, aplikatzeko.