Zer da SILICIE?

Foru Ogasunak Zerga Berezien xede diren produktuen kontabilitatea eramateko sistema berri bat ezarri du, bat etorriz Zerga Berezien Araudiko 50. artikuluarekin.

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, Arabako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoaren bidez eramango da Zerga Berezien xede diren produktuen kontabilitatea eta, hala badagokio, horiek lortzeko erabilitako lehengaiena. Horretarako, kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornituko dira.

Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan berariazko sarbide bat jarriko da, betebeharra errazago bete ahal izateko.

 

Zerga Berezien kontabilitatea Arabako Foru Aldundiko Egoitza Elektronikoaren bidez egingo da, kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornitzearen bidez.

Hornitu beharreko kontabilitateko idazpenen edukia definitzen da, bai eta aurkezteko era, epeak eta prozedurak ere.

Informazio-aitorpenak murrizten dira: Zerga berezien kontabilitatea Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan eramaten denean, eragiketen aitorpenak ez dira eskatuko.

Zerga Berezien kontabilitatea Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez lantzeko betebeharra izango dute honako establezimendu mota hauen titularrek:

  • Fabrikak
  • Zerga gordailuak
  • Zerga-biltegiak
  • Jasotze-gordailuak
  • Ozpin fabrikak

Kontabilitateak Zerga Berezien xede diren produktuen izakin, mugimendu eta prozedura guztiak islatu beharko ditu, eta, hala badagokio, horiek eskuratzeko beharrezko lehengaienenak ere bai, biltegiratzeagatik, fabrikatzeagatik edo zirkulazioagatik sortutako ezberdintasunak barne.

Foru Ogasunari kontabilitateko idazpenak elektronikoki hornitzeko bete behar diren datuak honako esteka honetan zehaztuta daude:

Zerga Berezien kontabilitatea Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoaren bidez lantzeko, honela egin ahal izango da:

  • Zuzenean Egoitza elektronikoan (arau orokorra)
  • Establezimenduetako titularrek, kasuan kasu, izan dezaketen euskarri informatikoko kontabilitate-sistemaren bidez (aukerakoa)

Arabako Foru Ogasunak bi postontzi edukiko ditu zergadunei SILICIEren inguruan sortzen zaizkien zalantzak argitzeko.

Kudeaketaren inguruko galderak:
gestionSII@araba.eus  

Sistema informatikoaren inguruko galderak:
informaciontecnicaSII@araba.eus  

Dokumentazio teknikoa

Web zerbitzuetako dokumentu teknikoak

Berritasunak

2019-10-10 Web zerbitzuetako WSDLak eta eskemak argitalpena.

Web zerbitzuetako WSDLak eta eskemak

Orokorrak

Kontabilitate-idazpenen alta:

WEB zerbitzuen WSDL  

Sarrera-eskema

Irteera-eskema

Izakinak kontsultatzea:

WEB zerbitzuen WSDL  

Sarrera-eskema

Irteera-eskema


Alkohol eta edari alkoholikoei buruzko zergarekin zerikusia duten establezimenduen multzoa

Kontabilitate-idazpenen alta:

WEB zerbitzuen WSDL

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  

 

Kontabilitate-idazpenak kontsultatzea:

WEB zerbitzuen WSDL  

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  


Tabako lanen gaineko zergaren multzoa

Kontabilitate-idazpenen alta:

WEB zerbitzuen WSDL

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  

Kontabilitate-idazpenak kontsultatzea:

WEB zerbitzuen WSDL

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  


Establezimenduan bertan edari alkoholikoen eta tabako lanen zergek eragiten dituzten produktuak gorde eta merkaturatzeko establezimenduen multzoa (DM, DP, DF, AF)

Kontabilitate-idazpenen alta:

WEB zerbitzuen WSDL  

Sarrera-eskema

Irteera-eskema

Kontabilitate-idazpenak kontsultatzea:

WEB zerbitzuen WSDL L

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  


Hidrokarburoen gaineko zergarekin zerikusia duen establezimenduen multzoa

Kontabilitate-idazpenen alta:

WEB zerbitzuen WSDL

Sarrera-eskema 

Irteera-eskema  

Kontabilitate-idazpenak kontsultatzea:

WEB zerbitzuen WSDL  

Sarrera-eskema

Irteera-eskema  


Eskema komunak

Cabeceras 

Error

Listas 

Tipos