Galdera orokorrak

2022/12/01ean eguneratutako galderak

 • TELEFONOZ: 945 18 15 55 zenbakira deituta, astelehenetik ostiralera; ordutegia: 8 - 14:30.

 • INTERNETEZ: OGASUNA BERTAN formularioa erabiliz. Hemen eskuratu daiteke: www.araba.eus
  Web.araba.eus/hacienda/contacto
   

 • BERTARA JOANDA: Ogasunaren bulegoetara joanda; hona helbideak:

  • GASTEIZ: Samaniego 14 - Posta kodea: 01008.

  • Telefonogunea: 945 18 18 18  -  Faxa: 945 12 30 12

   • LAUDIO: Herriko plaza z/g. PK: 01400

   • Tel.: 94 672 54 83 - Faxa: 94 672 84 34.

 • - GUARDIA: San Juan plaza Samaniego etxea. PK: 01300

    Tel.: 945 60 01 35. Faxa: 945 62 10 69.

  Ogasun bulegoetan aurrez aurreko arreta jasotzeko, ezinbestekoa da HITZORDUA:

  Honela eskatu ahalko da hitzordua:

  Internetez: https://web.araba.eus/es/hacienda/cita-previa

  Telefonoz: 945 18 15 10

  Jendearentzako ordutegia: 8,15 - 14,30 (Egun berezietan izan ezik Olarizun, Gabon egunean, Gabonzahar egunean eta herriko jaietan, urteko lan egutegiaren arabera, 9,15 - 12,30).

   

  Vitoria-Gasteizko bulegoko helbide elektronikoa:                     hacienda@araba.eus

  Laudioko bulegoko helbide elektronikoa:                                 ollodiohacienda@araba.eus

  Guardiako bulegoko helbide elektronikoa:                                ohaciendalaguardia@araba.eus

Zerga inprimakiak eta laguntza programak Interneten eskuratu daitezke: www.araba.eus, "Ogasuna" atalean.

Gainera, Arabako Lurralde Historikoko tabako dendetan honako eredu hauek eskuratu daitezke:

BEZaren 303 eta 390 ereduak.

347 eredua, gainontzeko eragiketena (3.005,06 euro baino gehiago).

Interneten eskuragarri daude eredu eta urte hauetako laguntza programak:

1. Zerga ereduen laguntza programa 2022-03-15ean

Hiruhilekoak eta hilekoak: 2022ko ekitaldia. 110, 111, 115-A, 123, 179, 20R, 303, 310 eta 349.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2021eko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 203, 223, 303, 310,  347, 349, 390, 391, 179, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2020ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 200, 203, 220, 223, 232,  303, 310,  347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2019ko ekitaldia:  110, 111, 115A, 123, 180, 182, 184, 190, 193, 20R, 200, 203, 220, 223, 232, 303, 310, 347, 349, 390, 391 eta 720

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2018ko ekitaldia:  110, 111, 115-A, 123, 180, 182, 184, 190, 193, 20R, 200, 203, 220, 223, 232, 303, 310, 347, 349, 390, 391 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2017ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 200, 220 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2016ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 200, 220 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2015eko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 200, 220 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2024ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 20R, 200, 220, 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2013ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 200, 220,303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190, 193 eta 720.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2012ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 200, 220 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190 eta 193.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2011ko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 200, 220, 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190 eta 193.

Hiruhilekoak, hilekoak eta urtekoak: 2010eko ekitaldia: 110, 111, 115-A, 123, 200, 220 303, 310,  340, 347, 349, 390, 391, 180, 182, 184, 190 eta 193.

Urtekoak: 2008ko ekitaldia: 200; 2009ko ekitaldia: 184, 347, 200 eta 220.

2. PFEZen eta ondarearen gaineko zergaren laguntza programak (ekitaldiak: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 eta 2021).

3. Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren laguntza programa (ereduak: 600U, 600R, 600M, 600P, 600S, 630).

4. Oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren laguntza programa (ereduak: 650, 651, 652, 653 eta 654).

5. Zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren laguntza programa.

Matrikulazioaren gaineko zergaren laguntza programa: 576 eta 06 ereduak.

6. Fabrikazioaren gaineko zerga berezien laguntza programa (EMCS-SIANE).

Administrazio agiri elektronikoak egin eta jasotzeko.

7. 036, 037 eta 009 errolda ereduak betetzen laguntzeko programa (on line da, hau da, ezin da deskargatu).

Zerga baten aitorpena aurkezteko epealdiko azken eguna jaieguna edo larunbata izanez gero, epealdia hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da (44/2003 Foru Dekretua, martxoaren 7koa; ALHAO, 36. zk., 03-03-28koa).

Estatuko administrazio prozeduraren araudiarekin bat etorriz, abuztua balioduna da.

Nahitaezkoa da erabat; zerga inprimakiak ezin dira aurkeztu identifikazio etiketarik gabe (Interneten bitartez aurkezten direnak izan ezik). Betebehar hau azaroaren 19ko 99/1996 Foru Dekretuak arautzen du (ALHAO, 139. zk., 96-12-4koa).

Internet bidez (www.araba.eus, Zerga kudeaketa / Etiketak eskatzea),  telefonoz (945 181 555), posta elektronikoz (hacienda@araba.eus) edo Foru Ogasuneko Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atalera joanda (Samaniego 14, Gasteiz; Herriko plaza z/g, Laudio; San Juan plaza, Samaniego etxea, Guardia).

Hoberena lehen hiru sistemetako bat erabiltzea duzu, jendearentzako mahaietan luzaroan itxaron behar ez izateko.

Norberak eskuratu nahi izanez gero, hitzordua eskatu behar da Ogasuneko bulego batera joateko, eta IFZren fotokopia edo aurreko etiketa bat aurkeztu behar da.

1. Familia unitateko kideen errentaren autolikidazioa prestatzea, ondarearen gaineko zergaren autolikidazioa egitea eta denak Internet bidez bidaltzea (egoitza elektronikoa).

2. Arabako Foru Ogasunak dauzkan zerga datuak aztertzea eta eskuratzea. Pertsona fisiko bakoitzak bere ziurtagiri elektronikoarekin bere datuak baino ezin ditu eskuratu, familia unitateko gaineko kideenak ez.

3. Dauden laguntza programak erabiliz sortutako aitorpenen fitxategiak bidaltzea: BEZa, atxikipenak eta konturako sarrerak, sozietateen gaineko zerga, oinordetzen eta dohaintzen gaineko zerga, ondare eskualdaketen eta EJDen gaineko zerga, eta atzerriko ondasunak (720).

4. Zerga aitorpen batzuk linean (laguntza programarik gabe) egitea (ereduak: 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 202, 203, 210, 211, 216, 222,223, 230, 296, 303,  310,  322, 353, 390, 391, 410, 411, 430, 480, 553, 560, 581, eta 583) eta Internet bidez bidaltzea (Egoitza Elektronikoa).

5. 009, 036 eta 037 errolda ereduak betetzea eta Internet bidez bidaltzea.

6. Internet bidez bidalitako aitorpenak aztertzea (Egoitza Elektronikoa).

7. Zatikatzeak eta geroratzeak: Zergadunek zorrak zatikatzeko edo geroratzeko eskaerak aurkez ditzakete borondatez ordaintzeko epealdiaren barruan. Halaber, zorrak zatikatzeko edo geroratzeko eskaeren ebazpenei buruzko informazioa ematen du eta aurkeztutako eskaerak aztertu daitezke.

8. Laguntza ondare eskualdaketen gaineko zergaren autolikidaziorako erabilitako ibilgailua eskualdatzen denean. Hitzordua eskatu behar da. Hau pertsona fisikoek baino ezin dute egin.

9. Berraztertzeko errekurtsoak: Zergadunek berraztertzeko errekurtsoak aurkez ditzakete Internet bidez autolikidazioen aurka edo horiekin zerikusia duen beste egintza batzuen aurka. Halaber, horien ebazpenei buruzko informazioa eta aurkeztutako errekurtsoak kontsultatu daitezke.

10. Zergen arloko kontsultak: Zergei buruzko zalantzaren bat duten zergadunek kontsulta orokorrak egin ditzakete Internet bidez. Halaber, zergen arloko galderei emandako erantzunei buruzko informazioa ematen du, eta aurkeztu diren zergen arloko kontsulten izapideak zertan diren jakiteko aukera eskaintzen du.

11. Ziurtagiriak: Zergadunek ziurtagiriak eska ditzakete Internet bidez (sozietateen gaineko zergaren subjektu pasibo diren pertsona juridikoek nahitaez eskatu behar dituzte honela). Era berean, ziurtagiri automatikoak jaso daitezke eta horien izapidetze egoerari buruzko informazioa ematen da.

12. Erregistro telematikoa (Erregistro Elektroniko Komuna):  Zergadunek idazkiak, eskaerak, galderak eta abar bidal ditzakete erregistro elektronikoaren bidez.

Egoitza Elektronikoari buruzko araudia hemen dago:

https://egoitza.araba.eus/es/sede-electronica/conoce-la-sede

Arabako Foru Aldundiak Interneten eskaintzen dituen zerbitzuetara sartzeko informazioa www.araba eur atarian dago, egoitza elektronikoko “Nola sartu” atalean.

Epai bidez ezgaituta ez dauden pertsona fisiko adindunak:

Egoitza Elektronikoan sartzeko hiru modu daude:

1.- Onartutako ziurtagiri elektroniko baten bidez (ikus: “Nola sartu” Egoitza Elektronikoan). https://egoitza.araba.eus/eu/egoitza-elektronikoa/ezagutu-egoitza/nola-sartu

 Hona onartutako ziurtagiri batzuk: NAN elektronikoa, Izenpe herritarraren ziurtagiria eta DZZFNren ziurtagiria.

2.-  BAKQren bidez. Izenpek emandako itsasontzi jokoak onartzen dira:

a) Osasun txartel batzuetan (esaterako, ONA txartela) eta herritarren ziurtagiri elektronikoetan daudenak.

            b) Txartel euskarririk gabeko itsasontzi jokoak.

3.- BAKen bidez (ikus: “Nola sartu” Egoitza Elektronikoan).

Pertsona fisiko adingabeak edo epai bidez ezgaituak:

Pertsona hauek Arabako Foru Ogasunak emandako eragiketa gakoa behar dute sartzeko (erabiltzailea eta pasahitza).  Horretarako, honako agiri hauek aurkeztuko ditu legezko ordezkariak:

 • Adingabearen edo epai bidez ezgaituaren nortasuna egiaztatzen duen agiria (NAN/AIZ), jatorrizkoa eta fotokopia.

 • Legezko ordezkariaren NANa/AIZa, jatorrizkoa eta fotokopia.

 • Legezko ordezkaria dela egiaztatzen duen agiria, jatorrizkoa eta fotokopia (adingabeen kasuan, familia liburua; epai bidez ezgaituen kasuan, epaia).

Pertsona juridikoak (merkataritzako sozietateak, sozietate zibilak, ondasun erkidegoak, jaraunspen banatugabeak, elkarteak, jabeen erkidegoak eta bestelako entitateak):

Egoitza Elektronikoan sartzeko onartutako ziurtagiri elektronikoa behar da (ikus “Nola sartu” Egoitza Elektronikoan).

Bide hauek erabil daitezke:

 1. Internet bidez Egoitza Elektronikoan sartuta. Berehala eskuratzen da.  2021eko urtarrilaren 1etik eskaerak nahitaez egin behar dituzte Internet bidez azaroaren 20ko 603/2020 Foru Aginduan adierazten diren subjektuek eta entitateek (BOTHA, 137. zk., 2020-12-2).

 2. Internet bidez https://web.araba.eus/eu/ogasuna/zerga-ziurtagirien-eskaerak (hau izan ezik: zerga aitorpen guztiak aurkeztu eta ordainduta daudela adierazten duen ziurtagiria), ziurtagiri elektronikorik gabe; aski da galde-sorta bat betetzea. Honela eskatuz gero, ziurtagiria etxean jasotzen da.

 3. Telefonoz: 945 18 15 55 zenbakira deituta. Honela zerga aitorpen guztiak aurkeztu eta ordainduta daudela adierazten duen ziurtagiria soilik eskatu dezakete Internet bidez nahitaez eskatu behar EZ dutenek. Ziurtagiria postaz bidaliko da eskatzailearen zerga egoitzara.

 4. Ogasuna Bertan inprimakiaren bidez (web.araba.eus/eu/ogasuna/ogasunarekin-harremanetan-jarri): 002 eredua bidali behar da IFZren kopia batekin (Internet bidez eskatu behar EZ dutenek). Postaz bidaliko da eskatzailearen etxera, Ogasunaren bulego batean jaso nahi duela adierazi ezean (hitzordua hartuta).

 5. Bertaratuta (hitzordua hartuta): 002 eredua bete eta IFZren fotokopiarekin batera aurkeztu behar da.Postaz bidaliko da eskatzailearen etxera, Ogasunaren bulego batean jaso nahi duela adierazi ezean (hitzordua hartuta). Ez da emango bertan.

Hau azaroaren 20ko 603/2020 Foru Aginduak arautzen du (ALHAO, 137. zk., 2020-12-02).

Honako zergapeko hauek baliabide telematikoak erabiliz aurkeztu behar dituzte zerga aitorpenak eta eskuratu behar dituzte zerga ziurtagiriak:

1. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergapekoek, bai eta sozietateen gaineko zergaren zergadunek ere, baldin eta Ekonomia Itunean ezarritakoaren arabera aitorpenak Arabako Foru Aldundian aurkeztu behar badituzte.

Jarduera ekonomikoaren kontzeptua pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan ezarritakoa da.

2. Hirugarrenen zerga aitorpenak aurkezteko baimena duten profesionalek, baldin eta altan badaude Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren mendeko Baimenen Erregistroan, apirilaren 20ko 50/2001 Foru Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz.

Betebehar hau zerga aitorpen hauei aplikatuko zaie:

Errolda aitorpenak, urteko laburpenak, eta aitorpen informatiboak: 036-037-170-171-179-180-181-182-184-187-188-189-190-192-193-194-195-196-198-199-20R-231-232-270-280-289-290-291-296-345-318-346-347-349- 480-553-720-781 eta 782.

71/2008 Foru Dekretua, uztailaren 8koa (ALHAO, 88. zk., 08-08-04). Dekretu horren arabera pertsona fisiko edo juridiko guztiek eta Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. artikuluan aipatzen diren nortasun gabeko entitateek identifikazio fiskaleko zenbakia edukiko dute, eta zenbaki hori nahitaez erabili behar da zergen arloko harremanetan eta zerga ondorioak sortzen dituzten harremanetan.

Otsailaren 21eko 7/2012 Foru Dekretuak eta azaroaren 27ko 59/2018 Foru Dekretuak 71/2008 Foru Dekretua aldatzen dute (ALHAO, 24.zk., 2012-02-27).

Gainera, martxoaren 8ko 160/2011 Foru Aginduan (ALHAO, 33. zk., 2011ko martxoaren 18koa) Arabako Foru Aldundiaren Zergadunen Errolda Bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpenen 036, 037 eta 009 ereduak onartzen dira eta foru agindu hau aldatzen da: 41/2009 Foru Agindua, urtarrilaren 28koa, identifikazio fiskaleko zenbakia esleitzeko, aldatzeko eta baja emateko eskaeraren 006 eredua eta egiaztagiria onartzen dituena.

1) ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ARABAN DAUZKAN SOZIETATEAK EGOITZA ALDATU:

 

 1. BARRUAN

ARABATIK KANPORA

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ALDATU

ZERGA EGOITZA BAKARRIK ALDATU

ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ALDATU

ZERGA EGOITZA BAKARRIK ALDATU

 • 036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Sozietatearen egoitza aldatzeko eskrituraren fotokopia.

 

 • 036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 

036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

Xede den administrazioak emandako IFZ (administrazio eskudunak aldaketa egin ostean).

 

036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

Xede den administrazioak emandako IFZ (administrazio eskudunak aldaketa egin ostean).

ARABAKO FORU OGASUNAK IFZREN EGIAZTAGIRIA EMAN

BAI

BAI

EZ

EZ

 

 

 

 

2) ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ARABATIK KANPO DAUZKAN SOZIETATEAK EGOITZA ALDATU:

 

 

 1.  

ARABATIK KANPORA (AITORPENA ARABAN AURKEZTUZ GERO SOILIK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ALDATU

ZERGA EGOITZA BAKARRIK ALDATU

ZERGA EGOITZA ETA SOZIETATEAREN EGOITZA ALDATU

ZERGA EGOITZA BAKARRIK ALDATU

 • 036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Sozietatearen egoitza aldatzeko eskrituraren fotokopia.

Aurretik Zerga Agentziari eman behar zaio aldaketaren berri: Olagibel 7 (EAEtik kanpo etorriz gero soilik).

 • 036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Zerga egoitza aldatzeko erabakiaren idazkia, sinatuta.

 • Aurretik Zerga Agentziari eman behar zaio aldaketaren berri: Olagibel 7 (EAEtik kanpo etorriz gero soilik).

036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • IFZ txartelaren fotokopia (administrazio eskudunak aldaketa egin ostean)

036 eredua (nahitaez Internet bidez) edo 037 eredua legezko ordezkariak sinatuta (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada).

 • Sozietatearen legezko ordezkariaren NANaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • Legezko ordezkaria ageri den eskrituraren edo agiriaren fotokopia (037 eredua Internet bidez aurkezten ez bada bakarrik).

 • IFZ txartelaren fotokopia (administrazio eskudunak aldaketa egin ostean).

ARABAKO FORU OGASUNAK IFZREN EGIAZTAGIRIA EMAN

BAI

BAI

EZ

EZ

ARAU OROKORRA ESPAINIAKO EGOILIARRENTZAT

KASUA

IFZREN OSAERA

Pertsona fisikoak Espainiako nazionalitatea dauka.

NAN zenbakia + letra (Nortasun Agiri Nazionala).

Pertsona fisikoak ez dauka Espainiako nazionalitatea. (1)

AIZ (atzerritarraren identifikazio zenbakia).

 

 1. Polizia etxean hauxe esaten dute:

a) AIZ Espainiako egoiliar izanik egoera erregularizatuta duten atzerritarrei soilik ematen zaie.

b) Batasuneko atzerritarrek ez dute behar AIZ Espainian barna ibiltzeko, ez lan egiteko (Batasuneko atzerritarrak ez daude Espainian modu irregularrean, Batasuneko pertsonek libre baitute Batasunaren barruan noranahi joatea), baina Zerga Administrazioarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko harremanetarako (besteak beste) AIZ eskatu behar dute. Hori eskuratzeko, honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte polizia etxean:

- Eskabidea.

- Erroldako alta.

- Pasaportea, jatorrizkoa eta fotokopia.

 

ARAU BEREZIAK (2)

KASUA

IFZREN OSAERA (3)

14 urtetik beherako pertsona fisikoak Espainiako nazionalitatea dauka.

K + 7 digitu + letra

Pertsona fisikoak Espainiako nazionalitatea dauka, eta egoitza atzerrian dauka (14 urtetik gorakoa zein beherakoa).

L + 7 digitu + letra

Pertsona fisikoak ez dauka Espainiako nazionalitatea, ez dauka egoitza Estatu Espainolean, eta ez dauka AIZ eduki beharrik (14 urtetik gorakoa zein beherakoa).

M + 7 digitu + letra

 

(2) Egoitza Espainian duten pertsona fisikoek Arabako Foru Ogasunari eskatu diezaiokete IFZ, zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan edukiz gero.

Egoitza Espainian ez duten pertsona fisikoek honako kasu hauetan eskatu diezaiokete IFZ Arabako Foru Ogasunari:

 1. Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorraren bitartez jardunez gero, zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan badago Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzko apirilaren 17ko 7/1999 Foru Arauaren 10. artikuluan ezartzen denaren arabera.

 2. Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorrik gabe jardunez gero, ordezkariaren egoitza Arabako Lurralde Historian badago edo lurralde horretan zergen arloko edo zerga ondorioak sortuko dituzten ekintzak edo eragiketak egingo badituzte. Salbuespena: beste administrazio batek emandako identifikazio fiskaleko zenbakia edukitzea.

(3) Arau berezi hauekin bat etorriz emandako IFZ baliozkoa izango da titularrak NAN edo AIZ lortu arte. Hori lortutakoan 2 hilabete igaro baino lehen jakinarazi behar diote Zerga Administrazioari.

Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorraren bitartez jardunez gero, zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan badago Ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzko apirilaren 17ko 21/2014 Foru Arauak 11. artikuluan ezartzen duenaren arabera.

Establezimendu iraunkorrik gabe jardunez, ordezkariaren egoitza Arabako Lurralde Historian badago edo Araban egingo baditu zergen arloko edo zerga eragina duten ekintzak edo eragiketak. Salbuespena: beste administrazio batek emandako IFZ edukitzea.

Pertsona horien IFZ egiaztatzen duen agiria Arabako Foru Ogasunaren Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuaren Errolda Kudeaketako eta Jakinarazpenetako Unitatearen Atalean ematen da (Samaniego kalea 14, beheko solairua), bai eta Laudioko eta Guardiako Ogasun bulegoetan ere.

Espainiako nazionalitatea duten 14 urtetik beherakoak, NAN eduki behar ez dutenak:

Haien legezko ordezkariak (aitak, amak edo legezko tutoreak) eska dezake IFZ aurreko paragrafoan zehaztutako bulegoetan. Horretarako, honako hauek aurkeztu behar ditu: familia liburuaren (osoaren) fotokopia, aitaren/amaren edo legezko ordezkariaren NANaren fotokopia, eta adingabearen errolda ziurtagiriaren fotokopia (Gasteizen edo Laudion erroldatuta EZ badago).

Horrez gainera, faxez (945 123 012) edo posta elektronikoz (hacienda@araba.eus) ere eska daiteke. Hala eginez gero, IFZren egiaztagiria etxean jasoko du posta ziurtatuaren bitartez (hartu agiriarekin).

Egoitza Espainiako lurraldean ez daukan pertsona fisikoa:

Egoitza Espainian ez daukan pertsona fisikoak baimentzen duen pertsonak behar bezala beteta eta sinatuta aurkeztu behar du 006 eredua, eta horrekin batera honako hauek ere bai:

-Baimenaren agiriaren fotokopia.

 -Egoitza Espainian ez daukan pertsonaren pasaportearen fotokopia.

-Baimendutako pertsonaren NANaren/AIZaren fotokopia.

Identifikazio fiskaleko zenbakia edukita NAN edo AIZ lortzen dutenek bi hileko epealdiaren barruan eman behar diete horren berri Zerga Administrazioari eta identifikazio fiskaleko zenbaki berriaren jakinaren gainean egon behar diren pertsona eta erakunde guztiei. Berria jakinarazi arte lehengo zenbakiak sortuko ditu ondorioak.

IFZren egiaztagiria eskuratu nahi dutenek hitzordua eskatu behar dute 945181510 telefonora deituta edo www.alava.eus atarian sartuta (Ogasuna/Herritarren Arreta).

Hitzorduaren egunean eta orduan Arabako Foru Ogasunera (Samaniego kalea 14, beheko solairua) joan behar da, eta Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuak unean bertan emango du IFZren egiaztagiria. Beharrezkoak diren agiri guztiak eraman behar dira (ikusi IFZ egiteko aurkeztu behar diren agiriei buruzko galdera).

036 edo 037 eskabidea eta beharrezko agiriak Laudioko eta Guardiako Ogasunaren bulegoetan ere aurkez daitezke, baina bulego horietan txartela ezin da berehala jaso.

IFZ lortu ondoren, nahi den guztietan egin daitezke IFZren egiaztagiriaren kopiak Egoitza Elektronikoaren bitartez, errolda ereduen izapideen atalean.

Notarioek pertsona juridikoen IFZ bide telematikoen bitartez eskuratu ahal dute ANCERT plataforma erabiliz.

036 edo 037 eredua Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean zehazten diren pertsona juridikoek eta entitateek bete behar dute, hurrenez hurren, baldin eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan badaukate, honako kasu hauetan:

1. IFZ eskatzen dutenean.

2. Jatorrizko txartela galduz gero (horrelakoetan, IFZren egiaztagiriaren kopiak eskura daitezke Egoitza Elektronikoaren bitartez, errolda ereduen izapideen atalean).

3. Txarteleko daturen bat aldatzen denean (zerga egoitza edo sozietatearen egoitza aldatu, sozietatearen izena aldatu, behin betiko IFZ lortu, eta abar).

4. Pertsona juridikoa edo entitatea azkentzen denean.

1. Eskabide inprimakia (036 edo 037 eredua), behar bezala beteta eta entitatearen legezko ordezkariak sinatuta.

2. Eraketaren eskrituraren edo fede emateko agiriaren eta sozietatearen estatutuen kopia.

3. Eskabidea sinatzen duen pertsonaren IFZren fotokopia. Sozietatearen legezko ordezkaria izan behar da.

4. Sinatzailea sozietatearen legezko ordezkaria dela frogatzen duen agiriaren fotokopia. Ez da beharrezkoa izango, baldin eta eraketaren eskrituran edo agirian legezko ordezkaria dela ageri bada.

1. Eskabide inprimakia (037 eredua), behar bezala beteta eta entitatearen legezko ordezkariak sinatuta.

2. Erkide edo bazkide guztien IFZren fotokopiak.

3. Eraketaren kontratu pribatua (jatorrizkoa eta fotokopia) edo eskritura publikoaren fotokopia, erkide edo bazkide guztiek sinatuta. Datu hauek agertu behar dira batez ere:

 • Bazkide edo erkide bakoitzaren izen-abizenak, IFZ eta egoitza.

 • Erkidegoaren edo sozietatearen izena.

 • Erkidegoaren edo sozietatearen egoitza.

 • Sozietatera edo erkidegora ekarritako dirua edo ondasunak.

 • Bazkide edo erkide bakoitzaren partaidetza kuota.

 • Erkidegoaren edo sozietate zibilaren xedea.

 • Data eta erkide edo bazkide guztien sinadurak.

Ordezkaria edukiz gero, ordezkaritza frogatzen duen agiriaren fotokopia. Ordezkaria eraketaren kontratu pribatuan agertzen bada, ordezkaritzaren frogagiria ez da aurkeztu behar.

Ondasun higiezinen errentamendua xede duten ondasun erkidegoek ondarean dauzkaten higiezinen eskuraketa eskritura publikoen fotokopiak aurkeztu behar dituzte.

1. Eskabide inprimakia (037 eredua), behar bezala beteta eta entitatearen legezko ordezkariak sinatuta.

2. Erkidegoko lehendakariaren edo administratzailearen IFZren fotokopia (eskabide inprimakia sinatzen duenarena).

3. Jatorrizko akta liburua.

4. Akta liburuaren irekierako eginbidearen fotokopia (Akta liburu legeztatuaren 1. orria).

5. Lehendakariaren edo administratzailearen izendapena (eskabidea nork sinatzen duen) jasotzen duen aktaren fotokopia. Akta administratzaileak sinatuta egon behar da.

1. 036 edo 037 eredua, erroldako bajaren berri emateko.

2. Azkentzearen (desegitea / bat egitea / irenstea / zatitzea) eskrituraren edo haren fede ematen duen agiriaren fotokopia. OE eta EJDen gaineko zerga kudeatzen duen bulegoan aurkeztu behar da.

3. Azkendutako sozietatearen erregistro idazpenak deuseztatu direlako ziurtagiria.

4. Eskabidea sinatzen duen pertsonaren IFZren fotokopia (sozietatearen ordezkaria izan behar da), 037 errolda eredua Internet bidez bidaltzen ez denean soilik.

2020ko irailaren 7tik aurrera Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak jakinarazpen elektronikoen zerbitzua jarri du zergadunen eskura. Zerbitzu hori urtarrilaren 21eko 5/2020 Foru Dekretuak arautzen du; hori indarrean jartzeko eguna Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 12ko 6/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuak aldatzen du.

Paperezko jakinarazpenen ordez jakinarazpen elektronikoak jasoko dira.

Sozietateen gaineko zergaren zergapekoek edo haien ordezkariek administrazio komunikazioak edo jakinarazpenak bide elektronikoen bidez jaso behar dituzte.

Jakinarazpen elektronikoak Egoitza Elektronikoan daude eskuragarri, “Nire jakinarazpenak” atalean. Horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan onartzen den identifikazio bitarteko elektronikoa eduki behar da. www.araba.eus atarian jaso dezakezu informazioa, Egoitza Elektronikoan, "Nola sartu" klikatuta. BAKa ezin da erabili “Nire jakinarazpenak” atalean sartzeko.

Oso garrantzitsua: jakinarazpena eskuragai jartzen denetik hamar egun pasatzen badira hura AFAren Egoitza Elektronikoan jaso gabe, jakinarazpenari uko egin zaiola pentsatuko da eta, ondorioz, jakinarazpena egintzat joko da legezko ondorio guztietarako.

Gutxienez bi aldiz egin behar dira ahaleginak zergapekoari edo haren ordezkariari jakinarazpena postaz helarazteko zerga egoitzan, edo interesdunak adierazitako egoitzan, prozedura berak eskatuta hasi bada. Jasotzailea aipatu egoitzan edo tokian ezezaguna bada, ahalegin bat nahikoa izango da (Zergen Foru Arau Orokorraren 108. artikulua).

Jakinarazpena interesdunaren bizilekuan egiten bada eta une horretan hura ez badago, bizilekuan dagoen hamalau urtetik gorako edozein pertsonak har dezake, nor den jasota utzirik. Inor ez bada jakinarazpenaren kargu egiten, hala jasoko da espedientean, jakinarazpena egiteko ahaleginaren eguna eta ordua ere adierazirik. Beste ahalegin bat egingo da, bakarra, hurrengo hiru egunen barruan eta beste ordu batean. Lehenbiziko jakinarazpen ahalegina hamabost orduak baino lehen egin bada, bigarren ahalegina hamabost orduak baino geroago egingo da, eta alderantziz, betiere hiru orduko tartea utzirik, gutxienez, bi ahaleginen artean.

Jakinarazpena zergapekoak edo beraren ordezkariak berariaz adierazitako tokian egiten bada, edo bataren edo bestearen zerga egoitzan, eta jakinarazpena heltzean interesduna ez badago, bertan dagoen 14 urtetik gorako nornahik jaso ahal izango du, nor den azaldu ondoren, bai eta jakinarazpen tokia edo zergapekoaren edo ordezkariaren zerga egoitza dagoen eraikineko auzoen edo jabeen erkidegoaren enplegatuek ere (Zergen Foru Arau Orokorraren 107. artikulua).

Interesdunak edo beraren ordezkariak jakinarazpena jaso nahi ez badu ere, egintzat joko da.

Arabako Foru Ogasunean jakinarazpena jasotzeko, interesduna bere NANarekin joan behar da, edo baimendutako pertsona bat bidali bere NANaren fotokopia batekin (jakinarazpenak jasotzeko baimenaren eredua Interneten eskura daiteke).

Aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dezake edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa zuzenean.

Berraztertzeko errekurtsoa jartzekotan, erreklamazio ekonomiko-administratiboa baino lehen jarri behar da.

Berraztertzeko errekurtsoa jartzen badu, ezin du aurkeztu erreklamazio ekonomiko-administratiboa errekurtsoa berariaz ebatzi arte edo administrazioaren isiltasunez ezetsitzat jo arte.

Errekurtsoa aurkezteko epealdian berraztertzeko errekurtsoa eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa jartzen badira egintza baten aurka, lehenengo aurkeztu dena izapidetuko da eta bestea onartezintzat joko da. Biak aldi berean jartzen badira, berraztertzeko errekurtsoak izango du lehentasuna.

Berraztertzeko errekurtsoa egintza jakinarazi edo administrazio isiltasunak ondorioak sortu eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen aurkeztu behar da.

Errekurtsogileak espedientea aztertu behar badu alegazioak egiteko, errekurtsoa jartzeko epealdiren barruan joan behar da espedientea ikustera.

Errekurritu den egintza eman duen organo bera izango da eskuduna berraztertzeko errekurtsoa ezagutu eta ebazteko.

Ebazpena jakinarazteko epealdia hiru hilabetekoa izango da gehienez errekurtsoa aurkeztu eta hurrengo egunetik hasita. Epealdi hori igarota interesdunak ezetsitzat jo dezake errekurtsoa, eta bidezko erreklamazioa jar dezake. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpenak ez du inolaz ere okerrera eramango erreklamatzailearen hasierako egoera.

Berraztertze errekurtsoaren ebazpenaren aurka ezin da berriz berraztertze errekurtsorik jarri.

Prozedurari ekiteko, idazkia aurkeztu beharko zaio Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari; idazki horretan, nahikoa izango da erreklamazioa aurkeztutzat jo dezala eskatzea, erreklamatzailea identifikatzea, zein egintza edo jarduketari aurka egiten zaion adieraztea eta jakinarazpenetarako helbidea ematea. Gainera, erreklamatzaileak alegazioak erantsi ahal ditu, bere eskubidearen oinarri.

Erreklamazio ekonomiko-administratiboa Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari aurkeztu behar zaio aurkaratutako egintza jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabete pasatu baino lehen. Bestalde, erreklamazio ekonomiko-administratiboa jarri ahal izango da administrazioaren isiltasunak ondorioak sortzen dituen egunaren biharamunetik aurrera.

Erreklamazio ekonomiko-administratiboen bidez espedientean ageri diren egitatezko zein Zuzenbideko arazo guztien berri ematen zaio Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari, ebatz ditzan; berdin izango da interesdunek azaldutako arazoak diren edo ez diren. Hala ere, ezin izango da, inola ere, erreklamatzailearen hasierako egoera txartu.

Prozeduraren gehieneko iraupena urtebetekoa izango da erreklamazioa aurkezten denetik. Epealdi hori igarota interesdunak ezetsitzat jo dezake erreklamazioa, eta bidezko errekurtsoa jar dezake.

Arabako Lege eta Administrazio Erakundeak berariazko ebazpena emango du beti. Berariazko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko dira errekurtsoak aurkezteko epealdiak.

Arabako Lege eta Administrazio Erakundearen ebazpenek administrazio bidea agortzen dute. Ebazpen horien aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dakioke jurisdikzio organo eskudunari.

Berraztertzeko errekurtsoaren bitartez edo bide ekonomiko-administratiboan aurkaratutako egintza baten betearazpena berez etengo da interesdunak eskatuz gero, baldin eta egintza horren zenbatekoa, etendurak sortzen dituen berandutze interesak eta bermea atxikiz gero sortuko liratekeen errekarguak bermatzen badira, arau bidez ezarri den bezala. (Ikusi Zergen Foru Arau Orokorreko 222. artikulua).

Dena den, berraztertzeko errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa garaiz eta behar den moduan jarriz gero aurkaratutako egintzaren betearazpena etengo da, eskatu beharrik eta bermeak jarri beharrik izan gabe, honako kasu hauetan:

 1. Zerga zorra norberaren borondatez ordaintzeko epealdian badago edo premiamendu probidentziaren aurka errekurtsoa jarri bada, betiere borondatezko epealdia amaitutakoan ordaintzeko dagoen zorraren zenbatekoa 3.000 euro edo gutxiago izanez gero (65/2008 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, berraztertzeko prozedura bereziak arautzen dituen arautegia onartzeari buruzkoa).

 2. Aurkaratzeak zerga zehapen batean eragina badu, Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 218. artikuluaren 2. apartatuan xedatzen denaren arabera.

Martxoaren 11ko 8/2013 Foru Arauak aldatuta (ALHAO, 34. zk., 2013-3-20koa, gehigarria).

Honako eskubide hauek bost urteren buruan preskribituko dira (Zergen Foru Arau Orokorra, 65. artikulua):

 1. Administrazioak zerga zorra likidazioaren bidez zehazteko duen eskubidea.

 2. Administrazioak likidatutako eta autolikidatutako zerga zorrak ordaintzeko eskatzeko duen eskubidea.

 3. Zerga bakoitzari buruzko arautegiaren araberako itzulketak, bidegabe sartutako kopuruen itzulketak eta bermeen kostuen itzulketak eskatzeko eskubidea.

 4. Zerga bakoitzari buruzko arautegiaren araberako itzulketak, bidegabe sartutako kopuruen itzulketak eta bermeen kostuen itzulketak jasotzeko eskubidea.

Zerga zehapenak ezartzeko preskripzio aldia bost urtekoa izango da, eta arau haustea egiten denetik hasiko da zenbatzen.

Bai; zergadunek zerga egoitzaren aldaketaren berri eman behar dute, Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 48.e artikuluan ezartzen duenaren arabera.

Izapide hori berek zuzenean egin dezakete Gasteizko, Laudioko edo Guardiako Ogasun bulegoetan (hitzordua eskatu behar da), 009 eredua beteta ("Errolda eredua: jarduera ekonomikorik gabeko pertsona fisikoa"). Bestela, 009 eredua www.alava.eus atarian eskura dezakete (Ogasuna - Errolda ereduak) eta gero bete eta postaz bidali (censohacienda@araba.eus) NAN/AIZen kopiarekin.

Horrez gainera, 009  eredua Egoitza Elektronikoan bete dezakete (www.araba.eus; Errolda ereduak) eta Internet bidez bidali. Horretarako, BAK edo BAKQ behar dute identifikatzeko,edo ziurtagiri digitala.

Senar-emazteek edo izatezko bikotekideek (Eusko Jaurlaritzako izatezko bikoteen erregistroan inskribatuta daudenek) egoitza aldatzen badute, bakoitzak 009 eredu bat bete beharko du.

Zergaduna Arabako Lurralde Historikotik kanpora badoa bizitzen, 009 ereduari bizileku berriko errolda ziurtagiria erantsi behar dio, edo Arabatik kanpora bizi dela frogatzen duen beste agiri bat (adibidez, alokairu kontratua).

Arabako Lurralde Historikora bizitzera etorriz gero beste lurralde batetik, Arabako errolda ziurtagiria aurkeztu behar du, edo Araban bizi dela frogatzen duen beste agiri bat (adibidez, alokairu kontratua), bai eta NANaren edo AIZen fotokopia ere.

41/2006 Foru Dekretua, ekainaren 6koa (ALHAO, 69. zk., 06-06-21). Honako hauetan aldatu da: 109/2008 Foru Dekretua, abenduaren 23koa (ALHAO, 1. zk., 09-01-02); 68/2012 Foru Dekretua, azaroaren 20koa (ALHAO, 137. zk., 12-11-28); 38/2022 Foru Dekretua (ALHAO, 114. zk., 2022-10-05).

48/1994 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Dirubilketarako Araudia onartzen duena (ALHAO, 67 zk., 94-06-10ekoa).

12/1996 Foru Dekretua, otsailaren 6koa, Dirubilketarako Araudi Orokorraren artikulua batzuk aldatu zituena (ALHAO, 25 zk., 96-02-28koa).

70/1996 Foru Dekretua, ekainaren 11koa, Dirubilketarako Araudi Orokorraren 180. artikulua aldatu zuena (ALHAO, 71 zk., 96-06-24koa).

4/1997 Foru Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, Dirubilketarako Araudi Orokorra aldatu duena (ALHAO, 17 zk., 97-02-12koa).

44/1997 Foru Dekretua, maiatzaren 6koa, Dirubilketarako Araudi Orokorra onartu zuen maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretuaren 136.2 artikulua aldatu zuena (ALHAO, 58 zk., 97-05-26koa).

17/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketarako Araudi Orokorra onartu zuen maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretua aldatu zuena (ALHAO, 22. zk., 09-02-20koa).

58/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketarako Araudi Orokorrari buruzko 48/1994 Foru Dekretua aldatu zuena (ALHAO, 85 zk., 09-07-27koa).

47/2010 Foru Dekretua, urriaren 13koa, Diputatuen Kontseiluarena; honen bidez aldatu egiten da maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketarako Araudi Orokorra onartzen duena (ALHAO,  123. zk., 10-10-27).

15/1997 Foru Araua, ekainaren 5ekoa; ALHAO, 79. zk., 97-7-14koa, gehigarria. (Ikus 38/1997 Legea, abuztuaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunaren aldaketa onartu duena (BOE, 186. zk., 1997-8-5).

Abenduaren 27ko 25/2001 Legearen bitartez maiatzaren 13ko 12/1981 Legeak onartutako Ekonomia Itunaren indarraldia luzatu zen (BOE, 313. zk., 2001eko abenduaren 31koa).

12/2002 Legea, maiatzaren 23koa (BOE, 124. zk., 2002ko maiatzaren 24koa), Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen duena; Arabako Biltzar Nagusien 2002ko maiatzaren 13ko Erabakia, zeinaren bidez Estatua eta Euskadiren arteko Kontzertu Ekonomikoa berresten den (ALHAO, 64. zk., 2002ko ekainaren 7koa).

19/2007 Foru Araua, azaroaren 12koa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2007ko uztailaren 30eko Bigarren Erabakia berrestekoa (ALHAO, 137. zk., 2007ko azaroaren 21ekoa). Aldaketa gehienak itun berriek eragin dituzte. Ildo beretik, Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde eskudunen arteko lankidetzaren printzipioa indartu da, eta ezarri da elkarri informazioa emateko prozedurak abiaraziko direla administrazioen arteko lankidetzari eta elkarrekiko laguntzari buruzko nazioarteko itunak eta hitzarmenak, eta batez ere Europar Batasunaren arlo honetako arautegia, behar bezala bete ahal izateko.

4/2014 Foru Araua, otsailaren 26koa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2014ko urtarrilaren 16ko Lehen Erabakia berresten duena (ALHAO, 28. zk., 2014-03-10ekoa).

Ekonomi Itunaren azken aldaketa abenduaren 28ko 10/2017 Legeak onartu du (BOE, 316. zk., 2017-12-29koa). 17/2018 Foru Araua, azaroaren 14koa, 3/2018 Zerga Premiazko Dekretu Arauemailea berresten duena (3/2018 Zerga Premiazko Dekretu Arauemailea, urriaren 23koa, Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak Ekonomia Itunean sartutako aldaketetara egokitzea onartzen duena).

12/2016 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, otsailaren 9koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onartzen duena. Aldaketak: 26/2018 Foru Dekretua, ekainaren 19koa; 38/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa.